U čemu je problem?

U Zagrebu je smješteno više od trećine zdravstvenih resursa države, ali, unatoč tome, sustav zdravstvene zaštite ne uspijeva odgovoriti na sve potrebe zajednice i zdravstvenih radnika. Očituju se problemi u ispunjavanju planova Mreže javne zdravstvene službe, kao i problemi u osiguravanju jednake dostupnosti zaštite u svim dijelovima grada. Uključivanjem zajednice i zdravstvenih radnika u planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, u narednom se razdoblju želi bolje iskoristiti postojeće potencijale grada.

Prijedlozi

  1. Odgovorno planiranje zdravstvene zaštite: transparentnim, proaktivnim i odgovornim pristupom planiranju službe zdravstvene zaštite na svim razinama želi se omogućiti ispunjavanje planova Mreže javne zdravstvene službe te osigurati najbolju moguću zdravstvenu zaštitu svim stanovnicima grada.
  2. Nova bolnica: planiranjem i realizacijom nove zdravstvene ustanove na području Novog Zagreba, stanovnicima njegovih četvrti se želi olakšati pristup zdravstvenoj zaštiti, rasteretiti postojeće gradske ustanove i omogućiti zapošljavanje zdravstvenih radnika.
  3. Radnička prava i uvjeti rada: kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje novih zdravstvenih kadrova, njihovo zapošljavanje u gradskim ustanovama te podršku radničkim organizacijama u borbi za bolja radnička prava u zdravstvu, želi se unaprijediti kvalitetu zdravstvenog sustava i svakodnevnicu zaposlenih u ovom sektoru.
  4. Poticajne mjere za zdravstvene radnike: osmišljanje i razvijanje pozitivnih mjera – stambenih kapaciteta, mogućnosti za kontinuirano usavršavanje, razvoja mreže socijalne podrške, itd. – kako bi se potaklo zdravstvene radnice i radnike na ostanak u gradskim zdravstvenim ustanovama.
  5. Obrazovanje i sudjelovanje za zdravlje: pokretanjem obrazovnih programa o funkcioniranju zdravstvenog sustava te proširivanjem javnozdravstvene edukacije za stanovništvo na razini zajednice, kao i otvaranjem rada nadležnih gradskih tijela prema zajednici, povećat će se mogućnost participacije u planiranju zdravstvenog sustava.

Uključi se u raspravu

Zdravstvo

Promet

Otvoreni grad

Otpad

Odgoj i obrazovanje

Mladi

EU fondovi

Zagrebački Holding

Urbanizam

Stanovanje

Okoliš

Digitalni grad

Kultura

Socijalna politika

Sport

Ekonomska demokracija