Skip to main content

U utorak, 16. svibnja ispred bivše tvornice Badel politička platforma “Zagreb je NAŠ!” predstavila je na konferenciji za medije ključne smjernice programa za kulturu Grada Zagreba, a o programu su govorili Tomislav Tomašević, kandidat za gradonačelnika, Urša Neda Raukar-Gamulin, kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika i članica radne skupine za izradu programa za kulturu političke platforme, te Ana Marija Mima Simić, podržavateljica platforme i dugogodišnja kulturna radnica.

Konferencija za medije održana je pred bivšom tvornicom Badel, simbolom zanemarivanja nezavisne kulture u gradu, u kojoj su prije jedanaest godina organizacije nezavisne kulture organizirale jedno od najvećih događanja suvremene urbane i kritičke kulturno-umjetničke scene u Gradu Zagrebu, desetodnevnu manifestaciju Operacija:grad, u kojoj je sudjelovalo tridesetak organizacija, a održano je 50 događanja koje je posjetilo više od 15.000 posjetitelja. Prilikom otvaranja manifestacije, tadašnji i sadašnji gradonačelnik Milan Bandić, organizacijama nezavisne scene obećao je osiguravanje adekvatne infrastrukture te podršku u njihovom razvoju, no malo je od tog obećanja ispunjeno, a u narednim godinama proračun za kulturu se počeo postepeno smanjivati, pri čemu je udio za nezavisnu kulturno-umjetničku produkciju pretrpio najveće rezove. Kada su nezavisni, godinu dana kasnije, podsjetili gradonačelnika na dana obećanja, on im je poručio “Strpljen – spašen”. Ova poruka primjenjiva je na mnoga obećanja koja je gradonačelnik na odlasku dao građanima, a polje kulture, jedno od najpropulzivnijih djelatnosti grada Zagreba, izloženo je kontinuiranom zanemarivanju.

“Mi smo se tada fotografirali u majicama ‘Strpljen-spašen’ upravo ispred bivše tvornice Badel i zanimalo nas je koliko će trebati vremena da se konačno ispune ta obećanja. I evo, danas, 11 godina poslije, mi smo i dalje ovdje. Ova tvornica nije više samo napuštena, nego je i potpuno urušena.” – istaknuo je Tomašević.

Pored Badela, naveo je i druge lokacije poput Paromlina ili Gredelja koje se urušavaju, a Platforma ih ima namjeru revitalizirati i staviti u društvenu, kulturnu i ekonomsku funkciju, te naglasio da bi Grad neke napuštene prostore poput tvornice Medika koja je stavljena na korištenje trebao podržavati i nagrađivati, a ne kažnjavati i tjerati iz prostora.

Urša Neda Raukar Gamulin napomenula je kako je Zagreb je NAŠ! prva politička opcija u Hrvatskoj koja je provela proces participativnog oblikovanja programa pa tako i programa za kulturu u koji su se građani uključili glasanjem za prioritetne teme te svojim sugestijama za unapređenje programa. Pored teme revitalizacije vrijedne industrijske arhitekture koju treba staviti u službu kulture, umjetnosti i društva, Raukar je istaknula da je jedna od gorućih tema osiguravanje autonomnog upravljanja sektorom kulture u gradu Zagrebu: “Više nije ni javna tajna nego činjenica da se na upravne funkcije u gradskim institucijama ne može doći ukoliko to veliki šerif ne odobri. Mi ćemo se boriti za transparentne natječaje na kojima će glavni kriterij biti stručnost, iskustvo i naravno predloženi programi” te dodala kako je važno da se ured za kulturu osamostali i da se izradi dugoročna kulturna strategija grada Zagreba.

Mima Simić je istaknula još tri prioriteta u kulturi a to su decentralizacija, demokratizacija te inovacija. “Decentralizacija znači da se kulturni sadržaji razmjeste ravnomjerno po gradu, da se građani uključe u različita kulturno-umjetnička događanja i programe, te ćemo se potruditi povezati nastavne i kulturno-umjetničke programe. Druga točka je demokratizacija, što se odnosi na uključivanje marginaliziranih i društveno ugroženih skupina, kao što su migranti, u kulturno-umjetničku proizvodnju, a jedan od takvih projekata će biti uspostava interkulturalnog društvenog centra u nekom od ovakvih kompleksa. I zaključno, treća točka je ravnomjeran razvoj institucionalne i vaninstitucionalne kulture kako kroz programe financiranja tako i razvojem i promicanjem inovativnih modela upravljanja koji uključuju građane kao što su civilno-javna partnerstva poznata u svijetu.” – objasnila je Simić.