Skip to main content

Prije dva dana je na poziv Zelene akcije i drugih udruga za zaštitu okoliša ispred gradske uprave prosvjedovalo nekoliko stotina građana protiv izmjene Odluke o prikupljanju otpada kojom će za građane Zagreba barem dvostruko i na nepravedan način poskupiti usluga odvoza otpada. 

Na sjednici Gradske skupštine 9. prosinca odlučivat će se  o izmjeni “Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu”. Prije svega treba reći da Odluka koja je sada na snazi, a usvojena je uz kritike Zagreb je NAŠ! u Gradskoj skupštini prije gotovo dvije godine, niti takva manjkava i neambiciozna, još uvijek nije provedena jer neki građani Zagreba i dalje nisu dobili potrebne spremnike i vrećice za odvajanje primjerice biootpada na kućnom pragu. 

Gradska uprava Zagreba je krenula u izmjenu Odluke jer ju je na to prisilila izmjena Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koju je usvojila Vlada RH početkom rujna. Gradska uprava je čekala zadnji čas da se u zakonskom roku uskladi s novom Uredbom pa je tako bezobrazno poslala novu Odluku na javno savjetovanje od 30 dana tek 8. studenog što znači da rok građanima i struci da daju svoje komentare na izmjenu Odluke ističe 8. prosinca u ponoć tj. nekoliko sati prije početka sjednice Gradske skupštine na kojoj bi o izmjeni Odluke gradski zastupnici trebali glasati na temelju upravo komentara javnosti. To znači da, kao i u slučaju GUP-a, gradska uprava zadovoljava zakonske obaveze javne rasprave, ali na način da sudjelovanje građana u donošenju odluka bude besmisleno.

Platforma Zagreb je NAŠ! smatra da je prijedlog nove Odluke prema građanima nepravedan i da neće doprinijeti ekološkim ciljevima većeg odvajanja otpada zbog barem 6 razloga:

  1. Fiksni dio cijene usluge odvoza otpada je isti, primjerice, za stan garsonjeru u kojoj živi jedan umirovljenik i obiteljsku kuću na nekoliko etaža u kojoj živi 10 ljudi (odgovornost katastrofalne Vladine Uredbe)
  2. Fiksni dio cijene usluge je previsok i iznosit će oko 70 kuna mjesečno tako da će zajedno s varijabilnim dijelom od, po neslužbenim informacijama, oko 30 kuna mjesečno, svim kućanstvima poskupjeti usluga, a da se ta ista usluga u posljednje vrijeme pogoršala (odgovornost lošeg upravljanja u Čistoći)
  3. Fiksni dio cijene, na koji građani ne mogu utjecati većim recikliranjem, činit će čak oko 70 % ukupne cijene usluge, a samo 30 % će, prema neslužbenim informacijama, biti varijabilni dio koji ovisi o volumenu odloženog mješovitog otpada, što ne stimulira građane da odvajaju vrijedne sirovine u kućanstvu (odgovornost Čistoće kako bi lakše planirali svoje prihode budući da je fiksni dio svaki mjesec isti) 
  4. Varijabilni dio cijene koji ovisi o volumenu odvezenog mješovitog otpada u višestambenim zgradama koje imaju zajednički spremnik, ukoliko nema sporazuma među stanarima, dijelit će se na jednake dijelove za svaki stan bez obzira koliko svaki stan reciklira, a ukoliko postoji sporazum, dijelit će se ovisno o broju ukućana u svakom stanu, no ponovno bez obzira koliko svaki stan reciklira (odgovornost gradske uprave koja nije predvidjela tehnologiju spremnika i/ili vrećica kako bi omogućila da stanovi koji više recikliraju – plaćaju manje)
  5. Kazne će, u slučaju da se spremnici nalaze na javnoj površini i da su dostupni prolaznicima, plaćati svi stanari višestambene zgrade ispred koje se spremnici nalaze pa će tako stanari primjerice plaćati kaznu od 800,00 kuna ukoliko im prolaznik ubaci rajčicu u spremnik za papir koji se nalazi na ulici ispred njihove zgrade (odgovornost gradske uprave koja u dvije godine nakon propalog pokušaja s kavezima i bravicama nije našla nikakvo rješenje da stanari imaju isključivu kontrolu nad svojim spremenicima na javnoj površini)
  6. Kazne će, u slučaju da su spremnici isključivo pod kontrolom stanara višestambene zagrade u primjerice smetlarnicima, svejedno plaćati solidarno svi stanari jer će teško biti utvrditi tko je od stanara primjerice ubacio rajčicu u spremnik za papir i tako kontaminirao sirovinu zbog čega solidarno trebaju platiti kaznu od 800,00 kuna (odgovornost gradske uprave koja nije predvidjela tehnologiju spremnika i/ili vrećica za individualiziranu odgovornost i međusobni nadzor)

Platforma Zagreb je NAŠ! stoga traži da se Prijedlog odluke povuče s dnevnog reda Gradske skupštine, da se pristupi temeljitoj reviziji Prijedloga Odluke i da se konačno krene u pravedniji sustav naplate usluge odvoza otpada koji će financijski poticati građane da više odvajaju otpad kako bi manje plaćali uslugu.