Skip to main content

Odobrenje novog hranilišta za mace, donošenje Programa rada, Financijskog plana, Odluke o slanju pisma susjedima i susjedama i lunapark

Na početku sjednice susjedi i susjede koji se brinu za mace i predstavnice udruga “SOS za mace” i “Prava šapa” došli su na sjednicu kako bi sve vijećnike i vijećnice informirali i zatražili odobrenje za novo hranilište za mace. Taj zahtjev poslan je u studenom, ali je glasanje o njemu bilo odgođeno do ove sjednice. Legalizacija hranilišta za mace propisana je pravilnikom koji u detalje određuje kako hranilište mora izgledati i tko će kontrolirati čistoću, te je glavna svrha legalizacije briga za mace i otklanjanje svih štetnih posljedice koje mogu doći s macama lutalicama. Od početka sam u Vijeću Mjesnog odbora aktivno pružao potporu ovim inicijativama jer smatram da te udruge rade jako plemenitu stvar (pružaju brigu macama lutalicama) i pokazuju kako izgledaju aktivni i organizirani građani i građanke. Uspjeli su svojom aktivacijom vijećnike i vijećnice koji su bili neskloni ideji hranilišta pritisnuti da daju dozvolu za hranilišta. Novo hranilište na kraju je izglasano s 4 glasa za, 2 suzdržana (iz stranke BM365) i 1 protiv (iz stranke S.Švaljek).

Na sjednici smo izglasali odluke o Programu rada Vijeća, Financijskom planu, te Planu malih komunalnih aktivnosti za 2018. godinu. Svi ti dokumenti doneseni su na višoj razini mjesne samouprave i Vijeća mjesnih odbora nemaju nikakvog utjecaja na njih, a informacije koje se nalaze u njima vrlo su općenite. Ukupni prihodi mjesnog odbora su 1.260.182,00kn, a rashodi su podijeljeni prema sljedećim stavkama: čišćenje javnih površina (235.614,00) obavlja Podružnica Čistoća i uključuje metenje i pranje cesta, trgova, javnih prolaza, stuba, pothodnika, parkirališta, pločnika, stajališta javnog prijevoza. Održavanje javnih površina (589.035,00) uključuje održavanje parkova i ostalih zelenih površina te održavanje sprava na dječjim igralištima za što se brine Podružnica Zrinjevac. Održavanje nerazvrstanih cesta (353.533,00) radi Podružnica Zagrebačkih cesta i odnosi se na ljetno održavanje cesta (horizontalna i vertikalna signalizacija, manji popravci, dosipavanje makadamskih puteva) i asfaltiranje. Naknade članovima Vijeća za VMO Volovčica za 2018. iznose 73.000 kuna, a “Ostali nespomenuti rashodi poslovanja” iznose 9000 kuna i to su sredstva koja Vijeće može potrošiti na određene stvari povezane s radom Mjesnog odbora. Na inicijativu vijećnika iz Zagreb je NAŠ! uspjeli smo natjerati gradske vlasti da objave dokument kojim je točno određeno koje se stvari mogu financirati iz tih sredstava.

Točka oko veće participacije odnosi na inicijativu koju je vijećnica Dunda iznijela još u rujnu. Podržao sam taj prijedlog iako smatram da se odnosi tek na kozmetičke promjene u radu Vijeća Mjesnog odbora s obzirom na to da je Grad Zagreb statutom i u praksi Mjesne odbore pretvorio u tijela bez ikakve političke moći. Dogovorili smo se kako ćemo djelomično iz donacija papira predsjednika VMO-a Grgića, a djelomično iz sredstava “Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Vijeća Mjesnog odbora” (9.000kn) isprintati i podijeliti pismo gdje susjede upoznajemo s radom Vijeća i vijećnicima i vijećnicama VMO-a Volovčica i gdje ih pozivamo da se aktivno uključe u predlaganje i upite u vezi našeg Mjesnog odbora.

Posebno neobično je bilo to što je ovog puta na samu sjednicu stigao zahtjev za postavljanje lunaparka na zavoju kod Ulice grada Gospića i Vukovarske, odnosno ispred ŠRC Peščenica. Lunapark je gotovo svake godine na tom mjestu još od devedesetih godina, no glasao sam suzdržano zato što smo dovedeni pred gotov čin, odnosno materijale za takav zahtjev dobili smo na samoj sjednici. Odluka se nije mogla odgoditi jer se zahtjev trebao donijeti u roku od 15 dana. Spomenuo sam to na sjednici no unatoč tome zahtjev je izglasan s 5 glasova za i 2 suzdržana. Smatram da je neprihvatljivo materijale za sjednicu dobivati na samoj sjednici jer se vijećnici/e ne mogu unaprijed pripremiti.

Sjednica se održala 20.2.2018., počela je u 18:00h i završila u 19:30h.