Skip to main content
Izvještaj vijećnikaPeščenica - Žitnjak

Vijećnik Nikola Zdunić (Zagreb je NAŠ!): Izvještaj s 5. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Volovčica

By 22.01.2018.May 10th, 2021No Comments

Peta sjednica VMO Volovčica uključivala je, nakon dva mjeseca odgađanja, donošenje odluke oko hranilišta za mačke u Kolarevoj ulici, prema prijedlogu udruge SOS za mace. Taj se slučaj odugovlačio tri godine, no na petoj je sjednici ipak dana suglasnost za hranilište sa šest glasova za: (N. Zdunić (ZJN); S. Grgić (SDP); I. Mlinarević (HDZ), B. Dunda (BM365); D.Milačić (HNS); D. Gerovac (BM365) i jednim protiv R. Pukljak (NL S. Švaljek). Time će Volovčica i Peščenica biti jedan od prvih kvartova u Zagrebu koji imaju legalizirana hranilišta za mace odobrena od grada. Time smo kao Pešča je NAŠA! kvartovska grupa, platforma Zagreb je NAŠ!, ja kao vijećnik u VMO Volovčica i vijećnik VGČ Peščenica-Žitnjak, Darko Stošić iz ORAH-a aktivno podržali napore udruge SOS za mace u osiguravanju hranilišta po zagrebačkim kvartovima. U raspravi na sjednici MO-a sudjelovale su dvije članice udruge SOS za mace, predstavnica stanara u Kolarevoj 8, član udruge Prijatelji životinje i vijećnik Stošić. Ovo je prvi puta da su građanke i građani sudjelovali na sjednici vijeća otkako se oformio ovaj saziv VMO-a Volovčica što je također mala pobjeda aktivnih građana koji su se spremni zauzeti za stvari koje su im bitne. Neobičan trenutak je bio kada su građanke i građani bili zamoljeni da napuste sjednicu kako bi se moglo glasati o ovom pitanju.

Na sjednici se povela i zanimljiva rasprava oko veće participacije građana gdje sam iznio plan veće transparentnosti MO-a. Napomenuo sam potrebu da grad na svojim službenim stranicama unaprijed objavljuje dnevne redove, kao i sve zapisnike sjednica. Na tome planiram i dalje inzistirati. Odlučeno je da svaki utorak od 17 do 18h budu dežurstva vijećnika u prostorima MO-a i da se pošalje pismo svim građanima u poštanske pretince kao bi uopće znali da postoji VMO Volovčica, tko su vijećnici i vijećnice i kako nam se mogu obratiti. Pismo ćemo im vijećnici podijeliti po sandučićima na Volovčici.

Na sjednici smo pričali i o komunalnim potrebama za 2018. godinu i vrlo brzo smo shvatili da smo svi zbunjeni oko rokova i oko naših zadataka kao vijećnika. Odlučeno je da će svatko na mail naknadno poslati svoje prijedloge. Za ovu godinu, za komunalne u 2018. grupa Pešča je NAŠA! i ja kao vijećnik Zagreb je NAŠ! Dogovorili smo podržati zahtjev inicijative 1postozagrad da se na Moslovačkom trgu postavi pumpa “Francek” koja će služiti kao česma, te da predložimo dvije nove lokacije za česme/pumpe na Volovčici: na tržnici i na šetalištu Ranka Marinkovića. Drugi skup prijedloga komunalnih potreba tiče se biciklističkih oznaka na kolniku, a koje sam prethodno usuglasio sa sekcijom za infrastrukturu udruge Sindikat biciklista. Radi se o horizontalnom označavanju ceste na Volovčici, označavanju semaforiziranih križanja sa tzv. bike boxevima i predlaganjem zahtjeva udruge Sindikat biciklista iz 2014. godine za uređenjem pješačko biciklističkog prijelaza na zavoju Ulice grada Gospića i Vukovarske ulice. Vijećnici u MO-u pozitivno su reagirali na česmu u Moslovačkom parku, ali referentica zadužena za naš kvart odgovorila mi je da to nisu male komunalne potrebe već da se trebam obratiti direktno gradskom uredu. Bilo kako bilo, od ovog ne namjeravam/o odustati tako lako 🙂 (Update: u prioritete komunalnih potreba za 2018. nalazi se česma na Moslovačkom trgu, bike boxevi i biciklističke oznake na kolniku duž Zapoljske, Kolarova, Kriške, Ivanićgradske, Turopoljske, te prijedlog Sindikata biciklista iz 2014.).

Sjednica se održala 6.10.2017. i trajala je od 18 do 20h.