Skip to main content
Izvještaj vijećnikaPeščenica - Žitnjak

Vijećnik Nikola Zdunić (Zagreb je NAŠ!): Izvještaj s 4. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Volovčica

By 17.01.2018.May 10th, 2021No Comments

Prisutni:
1. Stipo Grgić
2. Renato Pukljak
3. Dragan Milačić
4. Ivan Mlinarević
5. Dubravko Gerovac
6. Nikola Zdunić

Predloženi dnevni red:
1. Participiranje građana u radu Mjesnog odbora Volovčica (prijedlog vijećnice Biserke Dunde)
2. Donošenje zaključka o produljenju korištenja prostora mjesne samouprave
3. Izvješća, pitanja i prijedlozi

0. Usvajanje zapisnike 3. sjednice mjesnog odbora Volovčica
– imao sam dvije primjedbe na zapisnik:
a) U zapisniku nije pisalo da se uz prijedlog vijećnice Dunde raspravlja i o prijedlogu mjera transparentnosti rada Mjesnog odbora, što je na 3. sjednici bio dogovor. Dogovor je bio da vijećnica Dunda sastavi svoj prijedlog, a da se na to nadoveže moj prijedlog oko povećanja transparentnosti rada vijeća MO Volovčica.
– Odlučeno je da se sljedeći put raspravlja o oba prijedloga s obzirom da je zatražena odgoda rasprave o prijedlogu vijećnice Dunde koja je bila spriječena prisustvovati sjednici

b) Primjedba oko donošenja zaključka o korištenju sredstava s pozicije “ostali nespomenuti rashodi poslovanja” MO Volovčica Matici umirovljenika na hodočašće u Zadar
– S obzirom da u zapisniku piše da je vijeće jednoglasno donijelo zaključak nije bilo jasno jesmo li mi imali mogućnost odbaciti takav zaključak.
– Pojašnjeno mi je da nismo mogli odbaciti taj zaključak jer su već sredstva raspoređena.
– Nakon razjašnjenja primjedbi, vijeće jednoglasno usvojilo zapisnik 3. sjednice vijeća MO-a.

1. Participiranje građana u radu Mjesnog odbora Volovčica (prijedlog vijećnice Biserke Dunde)
– odgođeno jer je vijećnica Dunda bila spriječena prisustvovati sjednici vijeća MO-a Volovčica. Sljedeći put vijeće će raspravljati o prijedlogu vijećnice Dunde uz dio koji se tiče mjera transparentnosti MO Volovčica kojeg sam ja predložio

2. Donošenje zaključka o produljenju korištenja prostora mjesne samouprave
– Donosi se jednoglasno zaključak da se odobri povremeno korištenje prostora dječjem zboru Kikići u terminima ponedjeljak i petak od 17:45-21:30 i srijeda od 19-21h.
– Odobrava se nastavak korištenja prostora HDZ Donje Svetice 2. i 4. četvrtka u mjesecu od 18-22h.
– Zatražio sam da se termin s HDZ Volovčica podijeli po principu: 1. četvrtak u mjesecu HDZ Volovčica od 18-20h, Zagreb je NAŠ 20-22h, te 3. četvrtak Zagreb je NAŠ od 18-20h i HDZ Volovčica 20-22h. HDZ Volovčica je odbio takvu raspodjelu termina.
– Vijeće je usvojilo sljedeći raspored termina 1. i 3. četvrtka u mjesecu: HDZ od 18-20 (1. i 3. četvrtak u mjesecu) i Zagreb je NAŠ 20-22h (1. i 3. četvrtak u mjesecu).

3. Izvješća o daljnjim postupanjima odluka vijeća MO Volovčica
a) VGČ donijelo zaključak o rješavanju komunalne problematike (prometna horizontalna i vertikalna signalizacija) – da se izvrši očevid i da se obavijesti vijeće MO-a o učinjenom
b) Obrezivanje stabala u Kosorovoj ulici 1-23 i u Ulici Frana Alfirevića – VGČ proslijedilo “Zrinjevcu”
c) VGČ donijelo zaključak o rješavanju komunalne problematike (odvoz komunalnog otpada tri puta tjedno i da se vijeće MO-a obavijesti
d) VGČ donijelo zaključak da se nađe lokacija za MO Donje Svetice
c) VGČ Zaključak o stručnom uvidu za potrebom iscrtavanja pješačkog prijelaza Kolarova Racinova
d) VGČ Zaključak da se napravi očevid na Borongajskoj 90-94 i 86 i 88 za postavljanje znaka zabranjenog parkiranja ispred garaža
e) VGČ donosi zaključak o hitnom očevidu nadležnih službi na broju Kosorova 1 i povećanje ophodnje policije na tom mjestu zbog alkoholiziranja ispred ulaza Kosorova 1
f) VGČ donijelo zaključak o imenovanju predloženog domara MO Volovčica Željka Lugarića

PRIJEDLOZI:
– Predsjednik vijeća Grgić obavještava o održanoj koordinaciji predsjednika mjesnih odbora i najavljuje za sljedeću sjednicu sastanak o prijedlozima komunalnih akcija za 2018.
– Vijećnik Gerovac napominje da se nije postavila ograda u parku na Moslovačkom trgu pri čemu sam ga pupitao je li potrebna uopće ograda u tom parku
– Vijećnik Milačić upozorava da se kontejneri u Kosorovoj ulici raznose okolo, predlaže ulegnuća za kontejnere
– Vijećnik Gerovac upozorava na loše stanje u unutrašnjosti OŠ Preradović (klupe stoje na koso), a vijećnik Mlinarević objašnjava da je to nadležnost ministarstva. Predsjednik vijeća Grgić održat će sastanak s ravnateljem škole i napominje da je informirao sve škole i institucije u mjesnom odboru o formiranju VMO Volovčica.
– Predsjednik vijeća Grgić upozorava na curenje u knjižnici S.S. Kranjčević
– Vijećnik Pukljak i vijećnica GČ Peščenica – Žitnjak Petrić putem maila predložili malu komunalnu akciju uređenja parka za pse

Slučaj “SOS mace”:
– prema riječima vijećnika Grgića, dijelu stanara smeta hranilište za mace, a dijelu ne smeta. Komunalna inspektorica nije uklonila hranilište radi zamolbe za odgodom. Pojasnio sam moguć razlog frustracija članova udruge SOS mace jer se kompromis već postigao u sazivu prošlog VMO Volovčica, međutim protivnici hranilišta s se opet žalili.
– Vijećnici su zaključili da postoji jaki animozitet između stanara i vijećnik Grgić predlaže da se sazove zbor stanara pa da se dstavi mišljenje VMO-u ili da se provede anketa među stanarima kojih se to tiče. Članica udruge SOS mace donijela je materijale na sjednicu VMO-a i zatražila materijale oko primjedbi na hranilište, a što joj je i uručeno od strane predsjednika VMO-a Grgića.

Sjednica završila u 18:50h.