Skip to main content

22.5.2018.

Sjednica se sastojala od samo dvije točke: Aktualna komunalna problematika i Razno, pitanja i prijedlozi.

Aktualna komunalna problematika sastojala se od još jednog zahtjeva stanovnice Volovčice da se ogradi dječje igralište u Prilazu Sv. Josipa Radnika. Stanovnica nam se javila preko Facebook stranice „Pešča je NAŠA“, nakon čega sam ju uputio da se javi na e-mail VMO-a Volovčica, te kako ću za njen prijedlog založiti i podržati ga na sjednici. Na sjednici sam to i učinio, a zaključeno je da se pošalje Zaključak o postavljanju ograde na tom dječjem igralištu. Uvidom u službeni zapisnik 13. sjednice primijetio sam da dodana rečenica kako je ta komunalna akcija već uvrštena u Prioritete Malih komunalnih akcija za 2018., što nije točno. Uvidom u Plan KA GČ Peščenica-Žitnjak, u prioritete MKA 2018. VMO-a Volovčica uvrštena je komunalna akcija postavljanja novih klupa s naslonom u iznosu od 34.000,00kn. Na jednoj od sljedećih sjednica ponovno ću pitati što je s ovih zahtjevom s obzirom na to da je ostalo nejasno je li Zaključak o zahtjevu za postavljanje ograde poslan ili nije.

Druga točka aktualne komunalne problematike ticala se rasprave i kritike rada podružnica Zagrebačkog holdinga. Kritike vijećnica i vijećnika su se odnosile na rad tih podružnica koje održavaju Volovčicu, a to su Čistoća i Zagrebačke ceste. Na račun Čistoće s pravom dolaze brojne kritike stanovnika Volovčice jer su zeleni otoci postala smetlišta raznog otpada. Na sjednici sam napomenuo kako se radi o dvije vrste problema sa sličnim uzrokom: jedan problem je pitanje glomaznog otpada koji se gotovo svakodnevno pojavljuje na više lokacija u kvartu, a drugi je nedovoljno spremnika za recikliranje zbog čega zeleni otoci izgledaju kao smetlišta. I za jedno i za drugo je kriva sadašnja gradska vlast na čelu s gradonačelnikom koji nisu gotovo ništa učinili za poboljšanje sustava razvrstavanja otpada i odvoza glomaznog otpada. I u jednom i u drugom slučaju odvozi su prerijetki, a čini se da i stanovnicima nije jasno kako sustav odvoza glomaznog otpada funkcionira (koliko nas zna da se napustio sustav kolektivnog odvoza gdje svi stanari dva puta godišnje iznesu glomazni otpad na ulicu?). Kritika Zagrebačkih cesta ticala se zapuštene horizontalne signalizacije u kvartu, prije svega pješačkih prijelaza na Trgu Volovčica. Formiran je Zaključak da se traži bolje održavanje kvarta od tih podružnica što je i obveza tih podružnica (u međuvremenu su pješački prijelazi obnovljeni). Na sjednici sam uputio kritike i podružnici Zrinjevac radi manjka transparentnosti, prije svega zbog siječe stabala u kvartu bez ikakve informacije o tome kad i zašto se to radi. Takav primjer dogodio se ove godine na križanju Zapoljske i Kriške ulice.