Skip to main content
Izvještaj vijećnika

Vijećnik Eugen Vuković (Zagreb je NAŠ!): Izvještaj s 9. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Vrbik

By 05.04.2018.June 14th, 2020No Comments

Najvažnija odluka donesena na 9. sjednici Mjesnog odbora bio je zaključak kojim se od Grada traži da poništi natječaj za davanje u zakup dijela doma Mjesnog odbora (velika dvorana i pripadajuće prostorije u njegovom zapadnom krilu) te da se spomenuti prostor vrati na korištenje Mjesnom odboru Vrbik. Zaključak je donesen jednoglasno, a u njemu se najavljuje i skoro sazivanje Zbora građana. Uz pitanje doma Mjesnog odbora raspravljalo se i o prijedlogu za sječu jednog stabla (glasanje o čemu je na moju intervenciju odgođeno do slijedeće sjednice) te je formalno prihvaćena odluka o raspodjeli sredstava za Male komunalne akcije na razini MO Vrbik, a koja je utvrđena od strane Vijeća četvrti Trnje.

Dnevni red bio je slijedeći:

  1. Prijedlog Plana malih komunalnih akcija Mjesnog odbora Vrbik u 2018.,
  2. Prijedlog zaključka o povratu Dvorane za stolni tenis „Vrbik“ Mjesnom odboru Vrbik,
  3. Pitanja, prijedlozi i obavijesti

 
1. Prijedlog plana malih komunalnih akcija

Iako bi se iz naslova ove točke dalo zaključiti da se radi o vrlo važnoj odluci, zapravo je, nažalost, riječ tek o formalnosti. U biti, radi se o tome da je Mjesni odbor dobio na odobrenje plan/odluku o sredstvima koja će u 2018. od strane Grada biti alocirana za za provođenje takozvanih malih komunalnih akcija. Ta odluka donesena je na višoj razini (Vijeća gradske četvrti Trnje), a rezultat je stranačkih i osobnih borbi oko raspodjele sredstava iz Proračuna Grada Zagreba, koje se vode kako na razini četvrti, tako i na razini grada. U teoriji, Mjesni odbor bi mogao odbiti ovaj Plan, ali u praksi to ne bi značilo gotovo ništa. To ne bi dovelo do povećanja sredstava koja su na raspolaganju Mjesnom odboru Vrbik niti do drukčije raspodjele sredstava s obzirom na takozvanu “vrstu komunalne djelatnosti”. Razlog tome je taj da je odluka o raspodjeli novca za male komunalne akcije po Mjesnim odborima već donesena na višoj razini (četvrti Trnje), a donesen je, dakako, i gradski proračun koji je glavni ograničavajući faktor pri bilo kakvom daljnjem odlučivanju o raspodjeli sredstava. U ovom Planu o kojem smo glasali ne spominju se konkretni prijedlozi komunalnih aktivnosti, tj. radovi koji bi trebali biti izvedeni u sklopu Malih komunalnih akcija, nego samo sredstva koja za njih stoje na raspolaganju (o tome koje je aktivnosti MO predložio za 2018. možete čitati u službenom zapisniku s 5. sjednice). Dakako, otvoreno je pitanje zbog čega se o ovom Planu malih komunalnih akcija uopće glasalo, naročito kad se zna da smo na prošloj sjednici već glasali o Financijskom planu Mjesnog odbora Vrbik kojim je za iste “vrste komunalnih djelatnosti” već utvrđen isti iznos sredstava. Ukratko, s obzirom da je glasanje o ovom dokumentu u biti tek formalnost potrebna da se krene u realizaciju malih komunalnih akcija, glasao sam, zajedno sa svim ostalim Vijećnicima za njegovo prihvaćanje.

 
2. Zahtjev za povrat “Dvorane za stolni tenis” Mjesnom odboru.

O ovom problemu pisao sam već u više navrata na ovom blogu, u osvrtima na neke ranije sjednice na kojima se raspravljalo o istoj temi. Nešto opširniji pregled situacije s “Dvoranom za stolni tenis”, a zapravo multifiunkcionalnom dvoranom koju su do početka 90-ih koristile Mjesna zajednica “Poljane” i susjedne mjesne zajednice (kao i stolnoteniski klub Industrogradnja) dao sam u najavi ove (9.) sjednice pa ovdje to neću ponavljati. Ukratko, na ovoj sjednici jednoglasno je usvojen zaključak kojim se od grada traži da poništi natječaj za davanje spomenutog prostora u zakup sportskim društvima i klubovima, objavljen 31. siječnja ove godine. Veseli činjenica da su za zaključak kojim se traži poništenje natječaja glasali svi prisutni vijećnici, kao i činjenica da je dan ranije slična odluka donesena na sjednici Vijeća gradske četvrti Trnje. U danas izglasanoj odluci Mjesnog odbora Vrbik spominje se i mogućnost skorog sazivanja Zbora građana na ovu temu, što je svakako dobrodošao oblik pritiska na grad koji je raspisao sporni natječaj.

 
3. Pitanja, prijedlozi i obavijesti (razno)

Pod točkom “razno” jedna od vijećnica iznijela je prijedlog da Mjesni odbor uputi zahtjev nadležnim gradskim službama za rušenje starog stabla topole koje se nalazi uz sjeverozapadni kut ograde kojom je ograđeno igralište na Kninskom trgu (igralište “Calimero”). Rušenje stabla navodno su tražili građani, a razlozi za rušenje, kako ih je predstavila vijećnica, jesu: to što je korijenje stabla podiglo asfalt na prolazu uz igralište; to što je topola naročito loša za one koji su alergični na pelud; to što je stablo staro i postoji mogućnost da njegove grane padnu na dijecu koja se u parku igraju; kao i to što topola navodno raste iznad ukopanih plinskih cijevi i električnih vodova te postoji mogućnost da ih daljnji razvoj korijena ošteti. Ukoliko sve navedeno doista stoji, bili bi to doista jaki razlozi da se zatraši rušenje stabala. No, s obzirom da svako srušeno stablo (pogotovo kada je riječ o starom stablu kao što je ovo) predstavlja gubitak koji nije moguće tako brzo nadoknaditi, inzistirao sam na tome da ne mogu glasati za sječu dok sve ove navode ne provjerim i ne utvrdim mogu li se spomenute prijetnje (ukoliko su doista toliko ozbiljne kao što se tvrdi) otkloniti na neki drugi način. Vijećnici koji su u startu svi bili za sječu pristali su da se odluka o slanju zahtjeva za rušenje ne donese na ovoj, nego idućoj sjednici MO, a ona bi se trebala održati, vjerojatno, za nešto više od mjesec dana. Ja ću se do tada svakako pokušati konzultirati sa svima onima koji bi o ovoj problematici mogli znati više, kao i sa stanovnicima Vrbika, vjerojatno putem facebook stranice Trnje u akciji.
 

Dokumenti sa 9. sjednice: