Skip to main content
Izvještaj vijećnika

Vijećnik Eugen Vuković (Zagreb je NAŠ!): Izvještaj sa 7. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Vrbik

By 29.01.2018.June 14th, 2020No Comments

Dnevni red sjednice bio je slijedeći:

  1. Zaključak o izmjeni Financijskog plana MO Vrbik za 2017.
  2. Zaključak o izmjeni Plana malih komunalnih akcija Mjesnog odbora Vrbik u 2017.
  3. Dvorana za sport na Kninskom trgu 1.
  4. Razno

Što se tiče točaka 1. i 2. radi se zapravo o prihvaćanju promjena koje su donesene na višoj razini, tj. na Vijeću gradske četvrti Trnje.

Podsjetimo, Grad Zagreb se sastoji od 17 četvrti, od kojih je jedna i Trnje. Mjesni odbori su još manje teritorijalne jedinice i niža razina odlučivanja. Gradska četvrt Trnje se sastoji od 13 mjesnih odbora, od kojih je jedan i Mjesni odbor Vrbik.

Vezano uz odlučivanje o financijama potrebno je dati još jednu napomenu: Mjesni odbori nemaju velike mogućnosti odlučivanja o financijama. Oni mogu davati jedino PREPORUKE o planu takozvanih malih komunalnih akcija te samostalno odlučivati o trošenju sredstava iz tzv. “ostalih nespomenutih rashoda”, ali tu se radi o relativno malim sredstvima (na razini MO Vrbik manjim od 10.000 Kuna godišnje). Pod malim komunalnim akcijama misli se na radove uređenja ili izgradnje javne komunalne infrastrukture kao što su ceste, nogostupi, parkovi, klupe, koševi za smeće, rasvjeta, itd. Mjesni odbori svake godine donose preporuke za Male komunalne akcije u narednoj godini, ali konačnu odluku o tome što će od predloženog biti i izvedeno donose Vijeća gradskih četvrti, u skladu sa sredstvima koja su im u tu svrhu određena gradskim proračunom. Radove, pak, ne može ugovoriti niti Odbor niti Vijeće četvrti. Izvođače radova odabiru nadležne gradske službe i one su te kojima je potrebno uputiti prigovore vezane uz cijene pojedinih radova, a koji se, doista, često čine skupljima nego što bi to bilo za očekivati.

No, vratimo se na spomenute prve dvije točke dnevnog reda. Radilo se zapravo o tome da je mjesni odbor trebao odobriti rebalans svog financijskog plana i plana malih komunalnih akcija (izglasanog 2016. godine, još za prošlog sastava Mjesnog odbora, Vijeća četvrti i Gradske skupštine), a čemu je uzrok rebalans gradskog proračuna i posljedični rebalans proračuna Gradske četvrti Trnje. U teoriji, na Mjesnom odboru bi bilo moguće glasati protiv izmjene ovih planova, ali to ne bi dovelo do drukčije raspodjele sredstava jer, jednostavno, ovi planovi nisu nešto o čemu se odlučuje na razini mjesnih odbora. Što bi bila posljedica takvog glasanja i zašto se o ovakvim stvarima uopće glasa kada Mjesni odbor, realno, ne može utjecati na količinu novca koja će mu biti dana na raspolaganje – to su pitanja koja nadilaze svrhu ovog osvrta. No, da skratim: s obzirom da nas je predsjednica Mjesnog odbora izvijestila da našem mjesnom odboru (za razliku od većine drugih) rebalansom sredstva nisu smanjena, glasao sam za prihvaćanje zaključaka o predloženom rebalansu.

Pod točkom 3 govorilo se o problemima s dvoranom na Kninskom trgu 1. Radi se o dvorani koja se nalazi u sklopu zgrade u kojoj su i prostorije Mjesnog odbora (zgrada od crvene cigle kojoj se sa sjeverne strane nalazi ulica Lavoslava Ružičke, a sa južne igralište “Kalimero” i  koju smo prije rata zvali domom Mjesne zajednice Poljane). Prije rata je spomenutu dvoranu, pored stolnoteniskog kluba Industrogradnja, koristila Mjesna zajednica Poljane (čije granice su se, koliko znam, otprilike poklapale s granicama današnjeg MO Vrbik) te susjedne mjesne zajednice. U njoj su se dešavale različite javne manifestacije poput kino projekcija, koncerata, plesnjaka… Nažalost, ovu dvoranu je prije već više od 5 godina, izgleda posve bespravno, uzurpiralo nekoliko privatnih poduzeća i ona više nije dostupna javnosti. Ovo je svakako velika šteta jer je to najveća dvorana u sklopu zgrade, a nekad je, doista, bila i vrlo lijepa i dobro opremljena. Donijeli smo zaključak kojim se od Grada traži da poduzme korake kako bi se subjekti koji su dvoranu uzurpirali iz nje iselili, a dvorana se ponovo vratila u javnu funkciju. Koliko znam, ovo nije prvi put da se Mjesni odbor obraća gradu vezano uz ovaj problem. Ranije intervencije nisu urodile plodom pa je situacija i dalje ista kao što je i bila prije više od šest godina. Iskreno, ne vjerujem da će i ova intervencija dati željene rezultate, ali, ako ništa drugo, svakako je dobro Grad s vremena na vrijeme podsjetiti na to da problem postoji, tako da sam i ja glasao za ovakav zaključak. Nažalost, bojim se, da se vraćanje dvorane u javnu funkciju teško može očekivati dok gradsku vlast čine ljudi, odnosno stranke, koje, najblaže rečeno, nisu pokazale naročiti entuzijazam za rješavanje ovog problema.

Pod točkom razno informirani smo da je na dječjem igralištu u Ulici Frana Bošnjakovića zatvoren pješčanik, prema zahtjevu Vijeća i  na temelju rješenja komunalnog inspektora. Koliko sam shvatio, procijenjeno je da je pješćanik opasan zbog betonskog rubnjaka.