Skip to main content
Izvještaj vijećnika

Vijećnik Eugen Vuković (Zagreb je NAŠ!): Izvještaj s 8. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Vrbik

By 05.04.2018.June 14th, 2020No Comments

Na 8. sjednici Mjesnog odbora glasalo se o Izvještaju o radu u 2017. godini; planu rada za 2018. godinu te financijskom planu za 2018. godinu. Iako bi se iz naziva moglo zaključiti da se radi o vrlo važnim dokumentima, njihov značaj je, mogli bi reći, razmjeran ovlastima mjesnih odbora (koje su vrlo male) tako da se glasanje o njima svelo, više-manje, na formalnost.

Dnevni red je bio slijedeći:

  1. Prijedlog izvješća o radu Vijeća Mjesnog odbora (VMO) Vrbik za 2017.
  2. Prijedlog programa rada VMO Vrbik za 2018.
  3. Financijski plan MO Vrbik za 2018
  4. Problemi s dvoranom Mjesnog odbora Vrbik

 
Prije prikaza rasprave o pojedinim točkama, naglasio bih da smo, mislim po prvi put, obavijest o održavanju sjednice dobili e-mailom i to prilično unaprijed što je svakako pohvalno.

 
Izvještaj o radu

Izvještaj o radu je sastavljen u prilično formalnom i općenitom tonu, ali uglavnom korektno. Izvještaj se ne odnosi samo na period od lipnja 2017. (od kada Vijeće djeluje u ovom mandatu), nego na cijelu 2017. godinu (tako da za velik dio razdoblja koje izvještaj pokriva ne mogu reći gotovo ništa). Od stvari koje se spominju u izvještaju osvrnuo bih se na tvrdnju da su Vijećnici primali građane u domu Mjesnog odbora. Formalno gledano, ovo je točno, jer su se nakon konstituiranja odbora Vijećnici doista dogovorili da u Mjesnom odboru dežuraju jednom u dva tjedna. To se i provodilo, ali je iz opravdanog razloga prekinuto, reako bih negdje potkraj ljeta, zbog radova na domu Mjesnog odbora koji su tada počeli i zbog kojih je on bio neupotrebljiv. I sam sam u tom periodu odradio jednu jednosatnu smjenu. Za moje smjene od građana nije došao nitko, a vjerujem da je slično bilo i u smjenama ostalih Vijećnika. Pretpostavljam da je razlog tome – osim toga što ne postoje neki utjecajniji komunikacijski kanali koji bi bili Vijeću na raspolaganju i kroz koji bi se termin mogao oglasiti – to što građani ne vide Mjesni odbor kao mjesto na kojem mogu rješiti svoje probleme (a s obzirom na slabe ovlasti MO-a, može se reći da je to mišljenje velikim dijelom ispravno). No uglavnom, iako je minimum dostupnosti Vijećnika građanima formalno ispoštovan, mislim da svakako treba raditi na tome da građani počnu doživljavati Mjesni odbor kao mjesto gdje mogu iznijeti svoje probleme. U izvještaju se spominje i to da se prisutnost članova Vijeća na terenu povećala. O tome ne mogu reći puno jer kao novi vijećnik u Mjesnom odboru ne mogu sadašnju situaciju s ničim usporedit. Ja se na ulogu Vijećnika još privikavam i pokušavam, između ostalog putem ovog bloga, Facebook profila, te kroz suradnju na Facebook stranici Trnje u akciji koju zajedno uređuju aktivisti stranaka sa čije sam liste i izabran u MO, raditi na poboljšanju komunikacije s građanima. U izvještaju se spominje i to da su tokom 2017. donesena odobrenja o korištenju sredstava iz ostalih nespomenutih rashoda. To je učinjeno, po mom mišljenju, na izrazito problematičan način i ja sam glasao protiv toga (o čemu sam već pisao u osvrtu na 5. i 6. sjednice), ali je doista učinjeno. No, da ne duljim, glasao sam, zajedno sa svim ostalim Vijećnicima, ZA prihvaćanje izvještaja o radu za 2017.

 
Program rada za 2018.

Program rada za 2018. uglavnom pobraja stvari koje već jesu obveza Mjesnog odbora. U tom smislu nemam o njemu ovdje ništa posebno za reći. Zajedno s ostalim Vijećnicima glasao sam ZA prihvaćanje izvještaja.

 
Financijski plan za 2018.

Što se Financijskog plana za 2018. tiče, o tome se također nema mnogo za reći. Riječ je o novcu koji je Mjesnom odboru dodijeljen s više razine (četvrti Trnje). Teoretski, moglo bi se glasati protiv prijedloga financijskog plana, ali to ne bi dovelo do ničega, osim, možda, raspuštanja MO-a. Uglavnom, treba reći da su iznosi u Financijskom planu za 2018. jednaki konačnoj verziji (nakon izmjena usvojenih u prosincu) financijskog plana MO Vrbik za 2017. Ukratko, glasao sam zajedno s ostalim Vijećnicima ZA ovaj proračun.

 
Problemi s uzurpacijom dijela doma MO Vrbik

Pod točkom 4 raspravljalo se ponovo o problemu uzurpacije velike sportske dvorane koja je dio doma Mjesnog odbora, što je tema o kojoj se raspravlja iz sjednice u sjednicu (situacija je ukratko objašnjenja u osvrtu na 5. i 7. sjednicu). Izvješteni smo da je 24.1., slijedom sudskog riješenja, trebalo doći do deložacije subjekata koji su uzurpirali dvoranu. Međutim, dotični subjekti su se (stvarno ili fiktivno?) promijenili. Točnije, dvoranu sada navodno uzurpiraju neki drugi subjekti, a ne oni u vezi s kojima je doneseno sudsko rješenje pa navodno zbog toga do deložacije nije došlo. S tim u vezi smo odlučili uputiti još jedan upit Gradu, tj. zahtjevati da se ta situacija riješi i da se poduzmu koraci da se taj dio zgrade vrati u posjed Mjesnog odbora. Ova odluka je, također, usvojena jednoglasno. Vijećnici su svijesni da postoji velika vjerojatnost da ni ovaj apel neće uroditi plodom pa se raspravljalo i o mogućoj organizaciji zbora građana ili nekoj vrsti prosvjedne akcije, što također nije isključeno ukoliko se situacija uskoro ne rješi.

 
Razno

U sklopu obavijesti i pitanja na kraju sjednice obaviješteni smo i da bi svi koji imaju potrebe za korištenjem prostorija doma MO Vrbik trebali zahtjeve predati u Ured za mjesnu samoupravu Trnje, Vukovarska 56, soba 303., do 1.3. ove godine.

Također, odlučili smo da sada, nakon što je preuređenje prostorija doma pri kraju, a jedan dio prostorija je posve funkcionalan, ponovno uvedu dežurstva Vijećnika. Vijećnike ćete u domu Mjesnog odbora moći pronaći (i iznijeti im svoje probleme) svaku prvu i treću srijedu u mjesecu od 18:00 do 19:00.

Preuzmite dokumente sa sjednice

Preuzmite službeni zapisnik sjednice