Skip to main content
Izvještaj vijećnika

Vijećnik Eugen Vuković (Zagreb je NAŠ!): Izvještaj s 6. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Vrbik

By 29.01.2018.June 14th, 2020No Comments

Dnevni red:

  1. Zamolbe za donaciju
  2. Zaključak o izmjeni Prijedloga utroška sredstava s Pozicije “Ostali nespomenuti rashodi poslovanja” MO Vrbik za 2017.
  3. Zaključak o odobrenju korištenja sredstava iz Razdjela proračuna Grada Zagreba 0502 Pozicije 30-3299 “Ostali nespomenuti rashodi poslovanja” MO Vrbik za 2017.
  4. Razno

Najvažnija tema ove sjednice Mjesnog odbora bila je raspodjela sredstava iz takozvanih “Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja”. Na to se odnose prve tri točke dnevnog reda. Ovo je, zapravo, nastavak rasprave sa prethodne, pete sjednice Mjesnog odbora.

Ostali nespomenuti rashodi predstavljaju sredstva čija svrha nije unaprijed određana i koja Mjesni odbori mogu trošiti u skladu sa svojim tekućim potrebama (koliko znam, to su jedina financijska sredstva o kojima Mjesni odbor može samostalno odlučivati).

Mjesnom odboru Vrbik je za cijelu 2017. godinu odobreno 9.000 kuna. Još je prošli saziv MO Vrbik na svojoj 26. sjednici (održanoj 1.3.2017) odlučio da 2.500 kuna iz ove stavke bude dodijeljeno Klubu za starije osobe Trnje. Kako sam ja član Mjesnog odbora tek od Lipnja 2017. ne mogu vam reći ništa podrobnije o radu Kluba za starije osobe Trnje niti o tome za provedbu koje aktivnosti su ova sredstva (koja je odobrio prošli saziv MO) dodijeljena.

Na 5. sjednici sadašnjeg saziva MO Vrbik odlučeno je da će se od 6.500 preostalih kuna 5.000 dodijeliti košarkaškom klubu čiji je predsjednik jedan od vijećnika u Mjesnom odboru Vrbik, a koji je ujedno bio i jedini koji se tada javio za dodjelu ovih sredstava. Kao što sam već pisao u osvrtu na 5. sjednicu, ja sam tada glasao protiv takve odluke. Glasao sam protiv prije svega zbog toga nepostojanja procedure koja bi propisala na koji način se ova sredstva dodjeljuju. Nije raspisan nikakav natječaj koji bi bio pravovremeno i adekvatno oglašen i na koji bi se imale prilike prijaviti sve udruge (ili drugi zainteresirani subjekti) koji zadovoljavaju određene kriterije. Desilo se da su u MO Vrbik – kao, nažalost, i u velikom broju drugih Mjesnih odbora i Vijeća četvrti – pojedini vijećnici selektivno obavještavali pojedine udruge o tome da će MO dodjeljivati sredstva. U slučaju MO Vrbik to je rezultiralo time da smo na spomenutoj petoj sjednici razmatrali samo jedan prijedlog za dodjelu sredstava – onaj sportskog kluba čiji je predsjednik, kao što sam rekao, jedan od vijećnika u MO Vrbik! Ovaj očiti sukob interesa bio je još jedan razlog da tada glasam protiv. Svi drugi vijećnici u Mjesnom odboru tada su glasali za takvu odluku, što smatram zaista razočaravajućim i zabrinjavajućim.

Na danas održanoj 6 sjednici  ponovno se odlučivalo o dodjeli prostalih sredstava iz “ostalih nespomenutih rashoda”. Točnije, o 1.500 kuna koje iz nekog razloga nisu dodijeljene na prošloj (5.) sjednici. Za spomenuta sredstva se ovaj put javila udruga naziva Politehničko društvo vještaka i procjenitelja s krajnje neobičnom zamolbom da im se kupi 15 knjiga po jediničnoj  cijeni od 333,33 kuna te Klub za starije osobe Trnje sa zamolbom da im se kupe sredstva za rekreativno Vježbanje u prostorijama MO Vrbik.

Ja sam, kao i u slučaju prethodne sjednice, bio protiv toga da se bilo kome kroz ovakvu neprihvatljivu “proceduru” dodjeljuju novci.  U tom stavu ostao sam ponovno osamljen. Svi drugi vijećnici glasali su da se sredstva dodjele Klubu za starije osobe Trnje. Iako bih u situaciji korektno provedenog natječaja svakako i sam dao prednost zahtjevu Kluba za starije osobe Trnje (koji je tražio sredstva za vježbanje) pred bizarnim zahtjevom Politehničkog društva vještaka i procjenitelja, smatrao sam da iz čisto načelnih razloga ne mogu glasati da se bilo kome u okviru ovako netransparentnog postupka dodjeljuju novci.

Pod točkom 4 raspravljali smo o javnoj rasvjeti na sportskom igralištu na Kninskog trgu 1. Odlučeno je da će se od Vijeća gradske četvrti Trnje i Gradskog ureda za mjesnu samoupravu zatražiti informacija da li je završeno projektiranje javne rasvjete na spomenutom igralištu. Glasao sam za takav zaključak.