Skip to main content

Što se tiče stabla topole, moje pismo vijećnicima rezultiralo je tek djelomičnim uspjehom. Naziv zaključka kojeg je vezano uz topolu donio Mjesni odbor nije više, kao što je to prvotno bilo predloženo, “Zaključak o potrebi za očevidom stabla topole radi sječe“, nego “Zaključak o potrebi za očevidom stabla topole“. Također, u prvom stavku se ne traži utvrđivanje stanja u kojem se stablo nalazi “…zbog njegovog uklanjanja” već se traži “utvrđivanje stanja u kojem se stablo nalazi, kao i prostora oko stabla zbog dizanja asfalta“. Nažalost, u stavku 2. je kao gotova činjenica navedeno da je stablo uzrok alergija kod djece i podizanja asfalta (što su po meni pretpostavke koje tek treba dokazati), a jednako tako je kao gotova činjenica predstavljano i to da grane stabla ugrožavaju električne vodove. Iz tog razloga (što se određene pretpostavke koje tek treba dokazati predstavljaju kao činjenice) glasao sam protiv ovakvog zaključka (svi ostali vijećnici glasali su za).

Zanimljivo je i da zaključak nije upućen gradskom Odsjeku za komunalne poslove i zelenilo, nego samo Vijeću Gradske četvrti Trnje i Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, a oni nisu ti koji mogu obaviti tu vrstu procjene. Nije da polažem velike nade u to da bi Odsjek za komunalne poslove i zelenilo procjenu odradio naročito kvalitetno, ali mislim da je to svakako primjerenija adresa. Što će sa stablom biti dalje, sada je vrlo teško reći. Nadam se da ćemo na slijedećoj sjednici Mjesnog odbora imati rezultate očevida i da ćemo imati prilike o njima raspravljati prije nego što gradske službe poduzmu daljnje korake. U svakom slučaju ću vas o tome ovdje redovito obavještavati. Cijeli tekst usvojenog zaključka možete pročitati ovdje.

Stablo topole nije bila jedina tema ove sjednice. Osim toga pričalo se o:

  • Prijedlogu zaključka o prijedlogu Plana utroška sredstava sa pozicije ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
  • Prijedlogu zaključka o očitovanju nadležnog ureda o produžetku Sveučilišne aleje
  • Prijedlogu zaključka o uklanjanju kućnog broja 28 u Ulici Lavoslava Ružičke
  • Prijedlogu zaključka o postavljanju stalka za bicikle
  • Prijedlogu zaključka o očitovanju o izvršenju programa i planova u Gradskoj četvrti

Zaključak o prijedlogu Plana utroška sredstava sa pozicije ostali nespomenuti rashodi (puni tekst vidi ovdje) tiče se raspodjele sredstava u iznosu od 9.000 kuna koja su mjesnom odboru dana na raspolaganje za različite tekuće troškove. U prijedlogu koji nam je dostavljen prije sjednice predviđeno je da se 4.500 kuna potroši na čišćenje prostora MO Vrbik, 1.500 kn za nabavu sredstava za čišćenje, 1.000 kuna za nabavu potrošnog uredskog materijala, 1.000 kn za pomoć udrugama i 1.000 kuna za ostale nepredviđene troškove (to su cifre za period od godinu dana). Kod glasanja o ovom zaključku glasao sam suzdržano. Iako ova sredstva nisu naročito velika i iako Mjesnom odboru trebaju određena sredstva za tekući rad i održavanje prostorija koje koristi više stranaka i udruga, problem vidim u činjenici da se još nije uopće nije razmišljalo o usvajanju kriterija koji bi regulirali raspodjelu sredstava iz ove stavke udrugama. Prošle godine su, naime, sredstva preostala iz ove stavke u većini Mjesnih odbora (uključujući i MO Vrbik) dodjeljivana udrugama na, po mom mišljenju, krajnje neprimjeren način (o tome sam pisao u izvještaju sa 5 sjednice MO Vrbik). Ovdje se, ponavljam, radi o malim sredstvima (reda veličine nekoliko tisuća kuna), no s obzirom da se nije razmišljalo o mehanizmima koji bi trebali osigurati da se sličan scenarij ne ponovi i ove godine, ja sam u slučaju ovog prijedloga Plana utroška sredstava glasao suzdržano. Svi su ostali vijećnici glasali za.

Zaključkom o sveučilišnoj aleji tražilo se od Vijeća Gradske četvrti Trnje i Gradskog ureda za mjesnu samoupravu očitovanje o tome u kojoj je fazi rješavanje imovinsko pravnih odnosa na trasi planiranog produžetka tzv. Sveučilišne aleje. Pod Sveučilišnom alejom misli se na plan otvaranja novog prometnog pravca koji bi povezao Vukovarsku i Slavonsku ulicu produženjem ulice Ivana Lučića. Kako bi se otvorio ovaj pravac kojeg već mnogo godina predviđaju različiti gradski strateški dokumenti, potrebno bi bilo srušiti značajan dio obiteljskih kuća u ulici Vrbik VI, a Prije toga bi, naravno, trebalo riješiti imovinsko pravne odnose i pravedno obeštetiti vlasnike nekretnina. Otvaranje ovog pravca je, kako sam informiran s više strana, važno jer bi se okolne ulice rasteretile od prometa. Naime, sada veliki broj automobila svakodnevno prolazi uskim ulicama Vrbika pokušavajući doći iz Vukovarske na Slavonsku i obrnuto. Kada bi Lučićeva ulica bila spojena sa Slavonskom veliki dio prometa koji sada prolazi okolnim uskim ulicama premjestio bi se na taj pravac koji je, navodno, primjereniji jer su uz njega, izuzev jedne stambene zgrade, isključivo različite poslovne zgrade ili fakulteti koji su od kolnika udaljeni mnogo više nego što je to slučaj sa zgradama u drugim ulicama u Vrbiku koje su sada preopterećene automobilskim prometom. Osobno, moram priznati da nemam potpuno izgrađeno stajalište o ovom projektu. Većina onih koje sam konzultirao u vezi ovog projekta, a koji se u svom profesionalnom radu na neki način bave pitanjima urbanizma i čije mišljenje inače cijenim, smatraju da je realizacija Sveučilišne aleje izuzetno potrebna, dok su  stanovnici kuća koje su određene za rušenje, navodno, (o tome imam samo informacije iz druge ruke) pomireni s činjenicom da će na mjestu njihovih kuća uskoro prolaziti cesta, tako da ostaje jedino pitanje pravedne odštete.  Iz tih razloga glasao sam, zajedno s ostalim vijećnicima, za ovakvu odluku. Napominjem ovim putem da bih svakako volio znati više o ovom problemu i to ponajprije iz perspektive stanovnika čije su kuće određene za rušenje  pa ih ovim putem pozivam da mi se jave e-mailom ili  putem facebooka.

Zathjev za uklanjanje kućnog broja 28 u Ulici Lavoslava Ružićke vezan je uz problem uzurpaciju prostora Doma mjesnog odbora, o čemu sam već pisao u izvještajima sa 7. i 8. sjednice  MO Vrbik te najavi 9. sjednice. Ukratko, radi se o tome da su subjekti koji uzurpiraju dom samovoljno označili isti kućnim brojem 28 (Ulica Lavoslava Ružićke) iako je Gradski ured za katastar taj dio zgrade označio kao Kninski trg broj 1. Razlog samovoljnog označavanja zgrade nepostojećim kućnim brojem su vjerojatno pravne makinacije uz pomoć kojih se subjekti koji su uzurpirali ove prostorije u njoj nastoje dulje održati. Zajedno s drugim Vijećnicima glasao sam za odluku (upućenu Vijeću GČ Trnje i Gradskom uredu za mjesnu samoupravu) kojom se traži uklanjanje kućnog broja 28 s uzurpiranog dijela zgrade Mjesnog odbora.

Donesena je i odluka (upućena Vijeću GČ Trnje i Gradskom uredu za mjesnu samoupravu) kojom se traži postavljanje stalka za bicikle kod južnog ulaza u Mjesni odbor (njegov neuzurpirani dio). Nekoliko dana prije sjednice poslao sam Predsjednici Mjesnog odbora e-mail u kojoj sam savjetovao da se od grada traži da parkiralište za bicikle riješi uz pomoć tzv. klamerica, i to takvih koje su pri dnu zavarene na odgovarajuću metalnu bazu jer je takve klamerice najteže vandalizirati (poslao sam i sliku jednog takvog parkirališta u Zagrebu). Predsjednica MO mi je odgovorila da se slaže da tražimo tu vrstu stalka, tj. parkirališta. Zaključak o postavljanju stalka za bicikle nije sadržavao detalje te vrste, ali očekujem da će predsjednica Mjesnog odbora u kontaktu sa gradskim službama tražiti da stalak za bicikle bude realiziran na način opism gore (uz pomoć tzv. klamerica). Glasao sam za predloženu odluku.

Donesen je i zaključak u kojem se Mjesni odbor očitovao o izvješću o izvršenju programa i planova u Gradskoj četvrti Trnje na području Mjesnog odbora Vrbik u 2017., koje je izradio Gradski ured za mjesnu samoupravu. Spomenuto izvješće nam, nažalost, nije bilo dostavljeno prije sjednice zajedno s ostalim materijalima, ali nam je predsjednica vijeća predstavila dokument na sjednici i uputila nas ukratko u situaciju. Značaj ovog očitovanja nije dalekosežan, u njemu je samo potvrđeno da je izvješće primljeno na znanje i iznesena je u jednoj rečenici njegova načelna kritika. Glasao sam zajedno s ostalim vijećnicima za navedeno očitovanje.