Skip to main content

05.04.2018.

Prva točka dnevnog reda “Program malih komunalnih akcija” prouzročila je pravu buru među članovima Mjesnog odbora zato što smo na uvid dobili PLAN komunalnih aktivnosti VGČ Črnomerec za 2018. godinu. Naime, budući da to nitko nije objasnio, članovima je neko vrijeme trebalo da shvate razliku između malih komunalnih akcija koje provode MO-i i komunalnih aktivnosti koje na područjima MO-a provode VGČ-i. Objašnjeno je da je ova razlika uvedena kako se VGČ-i ne bi miješali u komunalne akcije MO-ova, koje ostaju na njima, dok se za komunalne aktivnosti zapravo ne pita MO-ove. Članovi su bili bijesni jer na ovom popisu nema dovoljno njihovih sugestija i jer je jedna stavka, o kojoj detaljnije pišem u nastavku, “pojela” većinu novca namijenjenu MO-u.

Jedan od zastupnika optimistično je poručio kako je gradonačelnik u svom obraćanju u Gastro globusu poručio članovima MO da se ne daju zezati od VGČ-a i da guraju svoje inicijative bez straha! Naš MO je samo naš, poručuje gradonačelnik.

Najspornija točka za koju se u planu komunalnih akcija za 2018. godinu izdvaja čak 414.300 kuna jest uređivanje sportskog igrališta Škole za modu i dizajn i Upravno birotehničke škole u Prilazu baruna Filipovića. Naime, osim što VGČ-i ne bi trebali ulagati u srednje škole na svom području jer su one pod ingerencijom Ministarstva znanosti i obrazovanja, ova točka problematična je i po još nekoliko osnova. Prva je ta da je u 2017. godini za hortikulturno uređenje škole po izvještaju potrošena suma od 247 000 kuna, a u krajobrazu oko škole nema nikakve razlike. Druga je što ravnatelj Škole za modu i dizajn Petar Smajić na igralištu oko škole već drži jedan teniski teren, zatvoreni balon za mali nogomet koje škola iznajmljuje privatnim korisnicima i ne koriste se za školsku nastavu. Ono što se spomenulo na sjednici jest i to da se ovaj iznos navodno planira potrošiti na proširivanje tog sportskog kompleksa gotovo do potoka Črnomerec, te se planira dizanje visoke ograde oko objekta. Iznesena je i tvrdnja (doduše nepotvrđena) kako se planira građenje još jednog teniskog terena za iznajmljivanje. Navodno se planiraju počupati i čempresi i još neka stabla kako bi se povećala iskoristiva površina. Ravnatelj je već zagradio prolaz od Cankareve do potoka, još odavno, a na ovaj način bi se sportski kompleks koji škola iznajmljuje dodatno proširio po gradskom zemljištu uz izdašnu potporu Grada.

Ova priča skandalizirala je i poziciju i opoziciju unutar MO-a te se jednoglasno odlučilo uputiti protestni dopis VGČ-u u kojem se oštro protivimo ovakvom pogodovanju. Vijećnici su zatražili da se ova sredstva prenamijene za uređenje parka oko statue Ive Lole Ribara.

Inače, u izvještaju provedenih akcija za prošlu godinu uočene su brojne nepravilnosti. Primjerice u izvještaju piše kako je u hortikulturno uređenje OŠ Ivana Cankara uloženo 400 000 kuna, a u razgovoru s ravnateljicom saznali smo da je promijenjeno 10 metara ograde i stavljeno par kanti za smeće.

Vijećnici su bili osupnuti i ciframa oko ograde uz potok Črnomerec gdje je za ovih 10 metara neprikladne ograde u 2017. izdvojeno 426.800.00 kuna, a sada se za 2018. za nastavak planira 296.500,00 kn.

Što se tiče ostalih točaka, uglavnom smo se bavili upitima građana, ponovo uz vječitu frustraciju što većina valjanih upita koje proslijedimo na druge instance gotovo nikada ne dobije odgovor. Tako da s jedne strane je odlična stvar da nam zbog plakata koje smo polijepili građani sve češće pišu, dok je loša stvar da nam prilično malo stvari prolazi, čak i kad su u pitanju vrlo razumni i jednostavni prijedlozi.

Sjednica je, dakle, još jednom sva prošla u znaku lamentacija oko nemoćnosti MO-ova. Također, vijećnici su bili razočarani što njihovi stranački kolege na VGČ-u glasaju po inerciji – na sjednici VGČ-a samo su dva glasa bila protiv ovog plana, onaj Tomislava Domesa (ZJN) i Vanje Mojzeša (Nova ljevca).