Skip to main content


Sociologinja Marija Brajdić Vuković izabrana je za predstavnicu platforme Zagreb je naš! u Vijeće gradske četvrti Podsused-Vrapče.

Sociologinja Marija Brajdić Vuković izabrana je za predstavnicu platforme Zagreb je naš! u Vijeće gradske četvrti Podsused-Vrapče.


Sociologinja Marija Brajdić Vuković izabrana je za predstavnicu platforme Zagreb je naš! u Vijeće gradske četvrti Podsused-Vrapče.