Skip to main content

Povećanje urbane bioraznolikosti biljaka ima brojne aktivne i pasivne prednosti za stanovništvo. Zelene površine mogu biti namijenjene rekreaciji, odmoru i edukaciji. No treba spomenuti pasivne prednosti. Drveće smanjuje temperaturu u urbanim sredinama i razlike u godišnjem hodu temperature. Razvijena vegetacija smanjuje brzinu vjetra na većim površinama te je dobar izolator zvuka. Odavno je poznato da drveće pročišćava zrak. Znanstvena su istraživanja pokazala i da zelenilo ima pozitivan psihološki utjecaj na stanovništvo jer smanjuje razinu stresa, ubrzava oporavak te smanjuje fizičku bol kod pacijenata.