Koordinatorice Stranke:

Marina Ivandić
Iva Ivšić

Članovi Upravnog odbora Stranke:

Marta Kiš
Marijana Rimanić
Daniela Širinić
Marin Živković