Skip to main content

Grad Zagreb uputio je u javno savjetovanje dvije odluke koje se tiču upravljanja imovinom. 

Prva je Odluka o prodaji stambenih prostora u vlasništvu Grada Zagreba kojom se stavlja van snage Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba. Ovo su važne novine koje odluka donosi:

  • Do sada je Grad Zagreb omogućavao da stanove u njegovu vlasništvu mogu otkupiti gotovo svi koji u tim stanovima žive. Novom odlukom predlaže se da bez natječaja stanove mogu otkupiti samo oni za koje je to propisano Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Grad Zagreb obavezan je poštivati taj Zakon i omogućiti braniteljima koji zadovoljavaju uvjete koje propisuje Ministarstvo hrvatskih branitelja te koji 5 ili više godina stanuju u gradskom stanu da ga i otkupe.
  • Pored toga, odluka predlaže da se mogu (ali i ne moraju) prodavati oni stanovi koji su u tako derutnom stanju da bi ulaganje u njih za Grad bilo neisplativo, te oni stanovi koji nemaju sva potrebna obilježja stana (primejrice sanitarni čvor), kao i oni djelovi stambenih prostora gdje Grad ima samo udio u vlasništvu, pa slijedom toga tim prostorima ne može upravljati.  
  • U slučaju odustajanja od ponude na dan otvaranja ponuda, takvim ponuđačima se neće vraćati jamčevina, čemu je cilj spriječavanje mogućih zloupotreba.

Glavna namjera ove odluke je smanjivanje broja stanova koje Grad može prodati, kako bi se očuvalo što više stanova u vlasništvu Grada te s ciljem jasnog definiranja onih slučajeva gdje Grad mora ili može prodati stanove.  

Druga je Odluka o zakupu i kupoporodaji poslovnih prostora. Važne novine koja odluka donosi su:

  • Radi sprječavanja zloupotrebe, ukida se mogućnost podzakupa, te se ukida mogućnost dogovaranja zajedničkog zakupa tijekom trajanja ugovora o zakupu. No, ostaje mogućnost zajedničke prijave više subjekata na natječaj, te posljedično zajedničkog zakupa.
  • Radi što veće sigurnosti poslovanja, ovom se odlukom početno trajanje zakupa nakon provedenog natječaja povećava s 5 na 10 godina. 
  • Odluka se usklađuje sa Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora koja propisuje da se nakon isteka prvog ugovora o zakupu koji se potpisuje nakon provedenog natječaja zakup može produžiti na dodatnih 5 godina istom zakupcu bez natječaja.
  • U slučaju odustajanja od ponude na dan otvaranja ponuda, ponuđačima  se ne vraća jamčevina, čemu je cilj sprječavanje mogućih zlouporaba.
  • Prema odluci, zakup na neodređeno više nije moguć, a svim zakupcima koji trenutno imaju ugovore o zakupu na neodređeno bit će ponuđeno potpisivanje ugovora na 5 godina, nakon čega se mogu natjecati za ponovni zakup prostora.

Cilj ove odluke je unaprijediti upravljanje prostorima u vlasništvu Grada te da kriteriji za zakup prostora budu jasni i jednaki za sve.  

Odluke su u javnom savjetovanju do 27. svibnja.