Skip to main content

Borba protiv nasilja prema ženama, širenje dostupnosti jaslica i vrtića, pravo na vrtić za djecu nezaposlenih, financiranje skloništa za žrtve nasilja, rodno uravnotežen proračun i jačanje usluga skrbi u zajednici neke su od mjera programa rodne ravnopravnosti zeleno-lijeve koalicije.

Kandidat za gradonačelnika Tomislav Tomašević, koordinatorica za rodnu ravnopravnost programa Možemo! Jelena Miloš, saborska zastupnica Rada Borić te kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Danijela Dolenec, predstavili su program rodne ravnopravnosti stavljajući poseban naglasak na težnju da Zagreb postane siguran grad za sve skupine svojih građana

“Kao koalicija zelene ljevice zastupamo rodnu ravnopravnost svojim programom i svojim političkim radom, kako u radu naših klubova u Gradskoj skupštini i Saboru, tako i u vlastitoj političkoj organizaciji”, istaknuo je Tomašević.

Danijela Dolenec, kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika, veliki je značaj pridala politikama povećanja uključenosti žena u tržište rada: “Usredotočili smo se na teme iz programa rodne i LGBTIQ+ jednakosti, rodni paritet, te na utjecaj proračuna Grada na žene. Uz to, konačno ćemo ozbiljno i sustavno pristupiti rješavanju problema nasilja nad ženama: Zagreb ćemo učiniti sigurnim za žene i LGBTIQ+ osobe izložene nasilju u javnom prostoru”.

“Nužno je problematizirati  i ženski status i pristup tržištu rada jer žene obavljaju većinu kućanskih poslova te poslova skrbi za djecu i starije. Uvriježena podjela rodnih uloga prema kojoj žene obavljaju većinu aktivnosti u skrbi odražava postojeći patrijarhalni poredak, a naš je politički cilj mijenjati te uloge. Pritom je važan korak u tom smjeru razvoj politika kojima, osim pomoći ženama, prije svega potičemo promjene ponašanja kod muškaraca u smjeru ravnomjernijeg preuzimanja poslova skrbi. Ključne politike za takve promjene potrebno je provesti na državnoj razini, naročito politikama tržišta rada koje će životne obrasce žena učiniti normom u regulaciji radnih karijera, dakle u smislu uključivanja očekivanih prekida u radnoj karijeri i periode kraćeg radnog vremena kako bi se moglo skrbiti za najmlađe, starije i bolesne”, istaknula je.

Budući da je poznato koliko je dostupnost usluge skrbi i obrazovanja za najmlađe važna za uključivanje žena u tržište rada, te koliko ta politika istovremeno ima pozitivan učinak na obrazovna postignuća djece, Dolenec je najavila: “Na gradskoj razini posvetit ćemo posebnu pažnju širenju dostupnosti jaslica i vrtića, povećanjem vrtićkih kapaciteta kako bi djeci iz socijalno ugroženih obitelji omogućili ostvarivanje prava na vrtić. Također, omogućit ćemo pravo na vrtić djeci nezaposlenih roditelja, jer time roditeljima oslobađamo vrijeme za traženje posla i pohađanje obrazovnih programa, a djecu se ne zakida za koristi socijalizacije koju pruža rani i predškolski odgoj.”

Saborska zastupnica Rada Borić poseban je naglasak stavila na rodni paritet na listama te na rodno osjetljivi proračun. “Na svakim dosadašnjim izborima, a ovo nam je četvrta izborna kampanja kao zelene ljevice od 2017. godine, mi ostajemo vjerodostojna opcija koja prioritizira ravnopravnost na način da imamo rodni paritet na listama i žene na istaknutim i vodećim mjestima. Time želimo osigurati ravnopravnost žena u svim sferama javnog života i osigurati zastupljenost žena u Gradskoj skupštini, u gradskoj upravi te gradskim poduzećima. Kada preuzmemo upravljanje Gradom, razvijat ćemo rodno osjetljivi proračun, odnosno provoditi kontinuiranu analizu utjecaja proračunskih rashoda na položaj žena i LGBTIQ+ osoba”.

Jelena Miloš, koordinatorica programa za rodnu ravnopravnost i LGBTIQ+ zajednicu kazala je kako platforma teži sigurnom gradu za sve. “Želimo da Zagreb bude grad u kojem se svi osjećamo sigurno i dobro. Nažalost, nasilje prema ženama jedan je od najvećih društvenih problema današnjice i u Hrvatskoj i u svijetu, a za vrijeme pandemije koronavirusa  došlo je i do značajnog porasta nasilja nad ženama, što je zasigurno posljedica produženog lockdowna i činjenice da su žrtve duže vremena zatvorene u istom prostoru s počiniteljem. Samo u prva tri mjeseca 2020. godine prema službenim statistikama bilo je više od 37 posto prekršajnih djela i više od 50 posto kaznenih djela obiteljskog nasilja. Stoga, mi kao Grad moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo spriječili nasilje i osigurali dostatne kapacitete za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja. Osigurat ćemo u svakom trenutku dovoljan broj mjesta u ženskim skloništima u skladu s preporukama Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, kao i dugoročno i stabilno financiranje organizacijama koje pružaju nezavisne usluge za podršku žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, posebno SOS linije, savjetovališta i spomenuta skloništa za žene. Na temelju analize razradit ćemo dodatne kriterije za dodjelu stanova u vlasništvu grada Zagreba žrtvama takvoga nasilja, a radit ćemo i kampanje informiranja o načinu na koji žrtve mogu prijaviti nasilje i potražiti pomoć. Provodit ćemo kampanje informiranja o podršci i pomoći žrtvama, čime ćemo tu pomoć učiniti dostupnijom. Zatim, u suradnji s PU zagrebačkom, osigurat ćemo učinkovit odgovor policije na bilo koji oblik zločina iz mržnje, a podržavat ćemo i edukaciju policije o takvim vrstama zločina, te poticati suradnju ženskih i LGBTIQ+udruga s policijom. Planiramo i u suradnji s organizacijama civilnog društva osigurati redovito i dugoročno obrazovanje za stručnjakinje i stručnjake iz područja zdravstva, socijalne skrbi i obrazovanja koji su u kontaktu sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja. Naposljetku, osigurat ćemo veću sigurnost u javnom prijevozu kroz provođenje kampanje o netoleranciji nasilja u vozilima ZET-a i donošenje protokola za interno postupanje u slučaju prijave nasilja”.