Skip to main content

Zagrebačka Gradska uprava javnosti je predstavila prijedlog novog modela naplate odvoza komunalnog otpada. Riječ je o modelu koji će naš grad učiniti pravednijim, zelenijim i odgovornijim. Zato bez pretjerivanja možemo reći da je riječ o povijesnoj promjeni kojoj ćemo svi morati dati svoj doprinos: građani tako što će sustavno odvajati otpad, a Grad tako što će taj isti otpad adekvatno zbrinjavati i reciklirati.

Za početak, upoznajmo se s novim modelom naplate odvoza komunalnog otpada u Zagrebu 👇

Malo povijesti

Zagreb je prije nekoliko godina zauzeo posljednje mjesto među 28 glavnih gradova EU po odvajanju i recikliranju otpada, a zbog neispunjenih ciljeva smanjenja odlaganja otpada, na što ga obavezuje Europska unija, u 2020. godini platio je gotovo 9 milijuna kuna penala.

Mnogo budućnosti

Dosadašnji sustav nije poticao građane na odvajanje jer se bazirao na paušalnoj cijeni pa je svatko plaćao jednako, bez obzira na to razdvaja li otpad ili ne. Zato novi model nije samo zeleniji, već i pravedniji jer će cijena koju će građani plaćati ovisiti o tome koliko će otpada razdvajati. Takav sustav naplate odvoza najpravedniji je među većim gradovima u Hrvatskoj.

Prijedlogom novog modela prikupljanja i naplate miješanog komunalnog otpada napravit ćemo prvi korak prema zelenijem, održivijem i modernijem Zagrebu. Smanjiti ćemo količinu otpada, povećati recikliranje, osloboditi gradske ulice velikih količina kanti, napraviti veliki korak ka zatvaranju Jakuševca te se prema otpadu odnositi savjesno i odgovorno.

Prijedlog novog modela upravljanja otpadom na javnom je savjetovanju do 19. veljače, a evo konkretnije o čemu je riječ:

Što se mijenja u odnosu na dosadašnji sustav odvoza otpada?

 • Odvoz proizvedenog otpada naplaćivat će se po količini, a ne više paušalno po kvadraturi nekretnine bez obzira na to koliko se otpada odloži čime se građane dodatno potiče da razdvajaju otpad na kućnom pragu.
 • Omogućuje se individualizacija naplate po količini miješanog komunalnog otpada za svako pojedino kućanstvo.
 • Prikupljaju se veće količine reciklanata koji se mogu iskoristiti kao sirovina, umjesto da se tretiraju kao otpad.
 • Način prikupljanja otpada bit će usklađen s novim Zakonom o gospodarenju otpadom.

Kako će se naplaćivati i koliko će koštati?

 • Fiksna cijena odvoza otpada za kućanstva bit će 45 kuna, a za poslovne subjekte 90 kuna u što je uračunat odvoz odvojenog otpada (papir, plastika, metal, staklo, biootpad) i dva odvoza glomaznog otpada godišnje.
 • Na fiksnu cijenu se dodaje varijabilni dio cijene odvoza otpada.
 • Fiksni dio cijene će se naplaćivati kao i do sada, putem računa Zagrebačkog Holdinga.
 • Varijabilni dio cijene će se naplaćivati kroz prodaju posebnih vrećica za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Dostupna će biti vrećica od 20 litara po cijeni od 4 kune, i vrećica od 40 litara po cijeni od 8 kuna.
 • Vrećice će građani moći kupiti u trgovinama.

Što novi model znači za građane u svakodnevnom životu?

 • Razdvajanjem će smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada i zbog toga kupovati manje vrećica.
 • Kante za odlaganje otpada više neće stajati na javnim površinama, nego će građani imati obavezu da ih stave pod svoju kontrolu (u smetlarnike, unutrašnja dvorišta ili im na drugi nači ograniče pristup).
 • U slučaju da to nije moguće jer takav prostor ne postoji ili da se radi o prostoru iz kojeg nije moguće izvući spremnike, vlasnici će od Grada Zagreba tražiti dodjelu javne površine za tipizirane boksove za spremnike, kako bi oni bili pod ključem odnosno nedostupni trećim osobama. Za sami centar grada razmatra se rješenje podzemnih spremnika.
 • Cilj je osigurati da na obračunskom mjestu samo stanari koriste spremnike predviđene za njih kako bi imali kontrolu nad njima.
 • Nepropisno odloženi otpad će se novčano penalizirati.

Ukratko:

Upoznajte se detaljnije s Nacrtom prijedloga Odluke o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu i uključite se u javno savjetovanje. Odluka će se u punom opsegu primjenjivati od 1. srpnja.

Uz malo edukacije i truda Zagreb će postati grad koji reciklira najmanje 50% ukupne mase otpada proizvedenog u kućanstvu i najmanje 65% ukupne mase miješanog komunalnog otpada. To će biti grad koji otpad koristi i prodaje kao sirovinu. Grad bez kanti na ulicama. Grad bez odlagališta na Jakuševcu. Grad kakav trebamo i zaslužujemo.