Skip to main content

Trnje je NAŠE!

VRIJEME JE
za pravu promjenu.

Zeleno lijevi
program za Trnje

Trnje 2025. vidimo kao zelenu četvrt s prohodnim, sigurnim i urednim ulicama, četvrt koja zadovoljava potrebe svojih stanovnica i stanovnika svih dobi, kvart sa živim tržnicama i lokalnim proizvođačima i proizvođačicama, bogatim kulturnim sadržajima, raznolikom ponudom rekreacijskih aktivnosti na javnim zelenim površinama, posebno uz rijeku Savu, ukratko – kao ugodno mjesto za odrastanje, život i starost.

Aktivnosti

Promijenimo Trnje da bismo promijenili Zagreb!

Kandidati za vijeće gradske četvrti Trnje

Upoznajte kandidate na listi za Vijeće gradske četvrti Trnje

Frana Laća

Frana Laća

Zagreb je NAŠ!

FRANA LAĆA rođena je u Zagrebu 1971. Studirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu i u Splitu. Godine 2015. je završila program usavršavanja za Projektnog menadžera, a 2018. za Voditelja prodaje. Radno iskustvo stekla je u Međunarodnom odboru Crvenog križa, u PBZ, Mc'Donaldsu, Coca-Cola kompaniji i Stridon prometu. Radila je i u inozemnim međunarodnim tvrtkama, a trenutno je zaposlena u obiteljskom ugostiteljskom obrtu. Aktivno se služi engleskim i talijanskim, a pasivno španjolskim, francuskim i njemačkim te je neko vrijeme radila kao prevoditeljica talijanskog. Od 2017. godine vijećnica je u mjesnom odboru Savica. Na temelju tog iskustva, unutar platformi Zagreb je NAŠ! i Možemo! sudjelovala je u radnoj grupi za unaprijeđenje rada mjesne samouprave.

Viktor Kozar

Zagreb je NAŠ!

VIKTOR KOZAR rođen je 1968. godine. Po struci je građevinski tehničar visokogradnje, ali već više od 10 godina radi kao profesionalni vatrogasac u privatnoj zaštitarskoj tvrtci. Kroz interes za Urbanističke planove uređenja na području Trnja, osvijestio je da se u već usvojenim planovima, ali i onima koji su tek u pripremi, kriju odluke koje mogu biti iznimno štetne za stanovnike koji žive u kvartovima. Iz tog razloga, unutar platformi Zagreb je NAŠ! i Možemo! sudjelovao u radu tematskih grupa za stanovanje i urbanizam, a pridonio je i radu grupa za obrazovanje i rad. Kroz rad u VGČ Trnje, aktivno bi se bavio nadgledanjem i revizijom Urbanističkih planova uređenja s ciljem očuvanja ili poboljšanja kvalitete života u četvrti.

Željka Strižak Balog

Zagreb je NAŠ!

ŽELJKA STRIŽAK BALOG rođena je 1981. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu 2006. godine nakon čega veći dio staža radi u farmaceutskoj industriji. Nakon 35 godina života na Trnju, svjesna je prednosti kvarta, ali i velikog prostora za poboljšanjem. Iako strukom nije vezana uz politiku, 2020. godine pridružuje se platformi Zagreb je NAŠ upravo kako bi iz perspektive „običnog“ građanina potaknula promjene i sudjelovala u rješavanju dugo zanemarivanih problema. Dodatno, aktivno je angažirana u inicijativi Roditelji za Osnovnu školu Jure Kaštelana.
Vesna Kušanić

Vesna Kušanić

Zagreb je NAŠ!

VESNA KUŠANIĆ bila je vijećnica u Vijeću gradske četvrti Trnje te u Mjesnom odboru Sigečica u mandatu od 2009. godine. Kao predstavnica liste Zeleni zajedno, 2013 g. ponovno je izabrana kao članica Mjesnog odbora Sigečica. Znanja koja je stekla dugogodišnjim iskustvom rada u mjesnoj samoupravi nastavila bi primjenjivati i u Vijeću gradske četvrti Trnje u nadolazećem mandatu. Primarni su joj interesi pitanja prometa, komunalne infrastrukture i urbanizma, a to su ujedno i teme kojima se bavila prilikom izrade izbornog programa platformi Zagreb je NAŠ! i Možemo! za područje četvrti Trnje, posebno kvarta Sigečice u kojem i sama živi.

Tomislav Medak

Zagreb je NAŠ!

TOMISLAV MEDAK doktorand je pri Centru za postdigitalne kulture Sveučilišta Coventry, u istraživačkom radu bavi se pitanjima ekološke krize, tehnološkog razvoja i dostupnosti znanosti. Unutar platformi Zagreb je NAŠ! i Možemo! sudjelovao je u koordinaciji programa za lokalne izbore, a najintenzivije se angažirao u radnim grupama u području ekologije, digitalizacije i kulture. Osoba je s invaliditetom.
Vladimir Dimić

Vladimir Dimić

Nova ljevica

VLADIMIR DIMIĆ rođen je u Vinkovcima 1954, a u Zagrebu živi od 1972. Završio je interfakultetski studij prometa u Zagrebu, a radni staž stekao je u Hrvatskim željeznicama gdje je radio na informatizaciji tehnoloških procesa rada, informatičkoj provedbi voznog reda i informatičkoj edukaciji djelatnika u prometu. Umirovljenik je od 2019. godine. Od 1986. do danas posadio je više od 1000 stabala u Zagrebu. Autor je kratkih priča sabranih u knjizi Život, a kao fotograf svoje je radove predstavio na četiri samostalne izložbe. Jedan je od osnivača Nove ljevice, a od 2017. godine bio je vijećnik u Gradskoj četvrti Trnje.

Petra Bušelić

Zagreb je NAŠ!

Petra Bušelić diplomirala je kroatistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorandica je lingvistike, a radno iskustvo stekla je u međunarodnim i nacionalnim projektima u obrazovanju, organizaciji festivala u kulturi i radom u medijima. Kvartovskoj grupi Trnje je NAŠE! i platformi Zagreb je NAŠ! priključila se jer želi funkcionalan i održiv kvart ugodan za život. Bila je jedna od koordinatorica izrade programa za gradsku četvrt Trnje.
Zvonimir Glavaš

Zvonimir Glavaš

Zagreb je NAŠ!

ZVONIMIR GLAVAŠ rođen je u Osijeku 1989. Diplomirao je kroatistiku i povijest na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a doktorirao na polju književne teorije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2014. zaposlen je na toj ustanovi, trenutno kao poslijedoktorand na Odsjeku za kroatistiku. Objavio je petnaestak znanstvenih radova i surađivao na nekoliko znanstvenih projekata na području književne i kulturne teorije. Uz sedmogodišnji radni staž u znanosti i visokom obrazovanju stekao je i ponešto političkog staža u akademskoj zajednici višegodišnjim zastupanjem kolega zaposlenih u suradničkim zvanjima u predstavničkom upravljačkom tijelu Fakulteta. Posebno je zainteresiran za problematiku obrazovnih i kulturnih politika.

Vesna Vrga Perović

Zagreb je NAŠ! / Nezavisna lista Zagreb

VESNA VRGA PEROVIĆ po struci je inženjerka elektrotehnike i magistra poslovnog upravljanja. Samostalna je savjetnica i edukatorica u područjima poslovnog razvoja i upravljanja projektima. Pored dvadesetogodišnjeg iskustva u provedbi razvojnih EU projekata, aktivno podržava društvene i tehnološke inovacije u Hrvatskoj. Podjednako dobro poznaje privatni, javni i civilni sektor te akademsku zajednicu, a u svom radu pomiruje interese svih dionika. Volonterski često radi na razvoju zajednice i pozitivnim društvenim promjenama.
Eugen Vuković

Eugen Vuković

Zagreb je NAŠ!

EUGEN VUKOVIĆ diplomirao je sociologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2008. zaposlen je u Zelenoj akciji na poziciji Koordinatora Info centra, a od 2009. koordinira i projekt Biciklopopravljaone, volonterskog servisa za bicikle. Od 2017. godine vijećnik je u Mjesnom odboru Vrbik gdje se zalagao za očuvanje zelenih površina te je aktivno informirao građane o radu i odlukama Mjesnog odbora putem društvenih mreža.
Goran Đulić

Goran Đulić

Zagreb je NAŠ!

GORAN ĐULIĆ diplomirao je Računovodstvo i reviziju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Višegodišnje radno iskustvo stekao je u računovodstvu, financijama i financijskoj kontroli u području javnog, državnog i neprofitnog sektora. Unutar platformi Zagreb je NAŠ! i Možemo! bio je uključen u radnim grupama u području prometa, vanjske politike i proračuna, zelenog programa i sporta. Kao ekonomist i građanin, kontinuirano prati potrošnju proračunskih sredstava na razini grada Zagreba i gradske četvrti Trnje s ciljem ukazivanja na nelogičnosti u financijskim izdacima. Iako nije bio član VGČ Trnje u proteklom mandatu, prisustvovao je sjednicama te se tako upoznao s načinom rada mjesne samouprave. Sva stečena znanja primjenjivao bi i tijekom svog vijećničkog mandata.

Marija Prša

Zagreb je NAŠ!

MARIJA PRŠA diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, nakon čega je doktorirala u području Primijenjene matematike. Trenutno predaje na Grafičkom fakultetu u Zagrebu. Unutar platformi Zagreb je NAŠ! i Možemo! sudjelovala je u izradi izbornog programa za četvrt Trnje, a osobito se bavila pitanjima zelene infrastrukture i kvalitete komunalnih usluga. Dugogodišnja je aktivistkinja Zelene akcije, neprofitne građanske udruge za zaštitu okoliša.
Sanja Bosnar Halapija

Sanja Bosnar Halapija

Zagreb je NAŠ!

SANJA BOSNAR HALAPIJA je rođena 1977. godine i diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ima dugogodišnje iskustvo u multinacionalnim tvrtkama na poslovima organizacije i prodaje.
Članica je platforme Zagreb je NAŠ! kojoj se priključila zbog želje za poboljšanjem života građana. Sudjelovala je u većem broju aktivnosti u kvartovskoj grupi Trnje je NAŠE i na području gradske četvrti Trnje zastupala bi razvoj komunalne i prometne infrastrukture te društvenih aktivnosti na dobrobit građana.
Iva Ivšić

Iva Ivšić

Zagreb je NAŠ!

IVA IVŠIĆ diplomirana je profesorica tjelesne i zdravstvene kulture te dječja sportska trenerica. Zaposlena je u Sindikatu obrazovanja, medija i kulture, članica je udruge BRID (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju), a tijekom godina aktivno je djelovala u organizacijama koje promiču radnička i socijalna prava, ekonomsku demokraciju i jednakost. Unutar platformi Zagreb je NAŠ! i Možemo! sudjelovala je u radnoj grupi za socijalnu politiku te je koautorica programa iz područja socijalne politike te odgoja i obrazovanja. Od 2017. godine članica je Vijeća gradske četvrti Trnje.

Marko Fortunatović Ercegović

Zagreb je NAŠ!

MARKO FORTUNATOVIĆ ERCEGOVIĆ rođen je 1975. u Dubrovniku, a živi i radi u Zagrebu. Diplomirao je Filmsko snimanje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Bavi se umjetničkim filmom i fotografijom, a uz samostalna i grupna izlaganja kontinuirano objavljuje fotografije u časopisima i snima umjetničke i industrijske kataloge. Kao vijećnik Gradske četvrti Trnje zastupao bi promicanje kulturnih sadržaja.

Predstoje nam povijesni izbori, izbori koji određuju smjer razvoja grada za generacije koje dolaze. Ne propusti priliku odlučiti kakvo Trnje želiš, kakav Zagreb želiš i zato

Izađi na izbore i glasaj!

Mjesni odbori Gradske četvrti Trnje

Kao vaši vijećnici u mjesnim odborima pravovremeno ćemo vas informirati o temama, pozivati na sjednice i redovito obavještavati o radu mjesnih odbora. Odaberite vijećnike koji su vas spremni saslušati, uključiti vas u odlučivanje i s vama aktivno raditi na poboljšanju kvalitete života u našem kvartu!

Pročitajte naše programe za trnjanske mjesne odbore, koji su napisani polazeći od potreba i sugestija koje ste nam iznijeli kroz anketu koju smo provodili i izravnu komunikaciju.

Mjesni odbori Cvjetnica, Vrbik i Miramare

Može li za promjenu kvart s uređenim javnim površinama?

Kao vijećnici u Vijeću Gradske četvrti Trnje i Vijećima Mjesnih odbora Cvjetnica, Vrbik i Miramare borit ćemo se za:

 • uređenje zelene površine pored sportske dvorane Učiteljskog fakulteta javnog parka (uz postavljanje rasvjete, klupa i koševa za otpad)
 • uređenje Gagarinovog puta kao pješačke i biciklističke staze te pješačkog spoja na ulicu V. Tenžere
 • pošumljavanje zelene površine uz Slavonsku aveniju te postavljanje urbane opreme prilagođene šetačima kućnih ljubimaca
 • podršku i stručnu pomoć stanarima Raketa pri uređenju garaža i južnog platoa kako bi plato postao siguran i ugodan prostor za boravak
 • uvođenje zona smirenog prometa u našem kvartu
 • sanaciju kolničkog pristupa garažama uz zgradu Savska cesta 87 – 101
 • vraćanje prostora Doma mjesnog odbora u javnu funkciju
 • postavljanje dodatnih kontejnera za komunalni otpad i koševa za smeće na području oko NSK-a, Čazmanskoj te Miramarskoj ulici na potezu od zgrade „Hugo“ do Slavonske avenije
 • rješavanje problema s parkiranjem i rasterećenje ulica od nepropisno parkiranih vozila na križanju Paromlinske i Japranske ulice

Mjesni odbori Cvjetno naselje, Savski kuti i Veslačko naselje

Može li za promjenu kvart sa sigurnim prometom i uređenom infrastrukturom?

Kao vaši vijećnici u Vijeću Gradske četvrti Trnje i mjesnim odborima Cvjetno naselje, Savski kuti i Veslačko naselje borit ćemo se za:

 • sigurnost u prometu i kvalitetnu prometnu regulaciju na opasnim križanjima kao što su Savska – Veslačka i Cvjetna cesta – Odranska
 • javni prijevoz i kvalitetnu biciklističku infrastrukturu prilagođenu potrebama građana na Savskoj i Prisavlju
 • sadržaje za nezavisnu kulturu, urbanu kulturu i kulturu mladih
 • društvenu infrastrukturu – trgovine s hranom, povrćem i voćem
 • uređenje zapuštenog platoa u Odranskoj u zelenu površinu i igralište
 • kvalitetna rješenja problema otpada s više koševa za smeće, smještaja kontejnera na primjerenija mjesta i njihovo uklanjanje sa zelenih površina
 • revitalizaciju prostora uz rijeku Savu izgradnjom sanitarnih čvorova, javne rasvjete i česmi za vodu, što će omogućiti održavanje kulturno-sportskih aktivnosti, radionica, događanja, festivala i drugih programa koji ce potaknuti aktivno sudjelovanje građana u životu na Savi

Slušat ćemo prijedloge i probleme građana koji nam se obrate te pomagati u njihovu rješavanju na dobrobit svih stanovnika Cvjetnog. Vrijeme je za pravu promjenu, neka i Cvjetno bude njezin dio!

Mjesni odbor Kanal

Može li za promjenu kvart s kvalitetnim javnim zelenim površinama i biciklističkom infrastrukturom?

Kao vaši vijećnici u Vijeću Gradske četvrti Trnje i Mjesnom odboru Kanal borit ćemo se za:

 • izmještanje tvornice Katran iz kvarta
 • bolju regulaciju prometa, osiguravanje prometne dostupnosti Kanala pristupnim cestama i ublažavanje prometne zakrčenosti
 • regulaciju semafora na opasnom raskrižju Branimirove i Zavrtnice
 • obnovu dotrajalih prometnica i sankcioniranje nepropisnog parkiranja u Bunićevoj i drugim ulicama
 • rješavanje prometnih gužvi na raskrižju Zaharove i Zavrtnice
 • unapređenje pješačke i biciklističke infrastrukture u kvartu, koja će ga učinkovito povezati s centrom i ostalim dijelovima grada
 • oživljavanje Dubravkinog trga kao jednog od glavnih javnih površina u kvartu
 • ozelenjavanje Kanala omeđenog četirima velikim avenijama: drvoredima, zelenim površinama i dodatnim parkom
 • bolje održavanje i redovitije čišćenje kvarta te ažuran odvoz otpada
 • vraćanje u funkciju postojećih javnih česmi preko puta zgrade Gradske plinare
 • revitalizaciju i razvoj nekadašnje Gradske klaonice i stočne tržnice kroz javno-civilno partnerstvo


Saslušat ćemo prijedloge i probleme građana koji nam se obrate i pomoći u njihovom rješavanju. Vrijeme je za pravu promjenu, neka i Kanal bude njezin dio!

Mjesni odbor "Marin Držić"

Može li za promjenu kvart s manje otpada i više parkova za sve generacije?

Kao vaši vijećnici u Vijeću Gradske četvrti Trnje i Mjesnom odboru „Marin Držić“ borit ćemo se za:

 • očuvanje i uređenje preostalih zelenih površina i sadnju drveća u našem kvartu, postavljanje klupa i stolova kako bismo ih učinili ugodnim mjestom za susrete i boravak svih generacija
 • uređenje dječjih parkova, zamjenu dotrajalih i nesigurnih sprava te postavljanje sadržaja za djecu svih uzrasta
 • zaštitu zelenih površina koje imaju status mješovite zone kroz prenamjenu u javne parkove ili javne gradske površine prilikom donošenja GUP-a, kako bismo ih očuvali kao mjesto za šetnju i odmor građana (zelena površina južno od Autobusnog kolodvora, dječje igralište „Trnjanski parkić“)
 • uređenje parkirališta na sjevernoj strani križanja ulice Palić i Pile I. te uređenje javne zelene površine na istočnoj strani ulice Crni put u park-igralište
 • rješavanje problema otpada u kvartu postavljanjem više koševa za smeće, razmatranjem smještaja kontejnera na primjerenija mjesta i njihovog uklanjanja sa zelenih površina, postavljanjem odgovarajućih spremnika
 • postavljanje bukobrana na Slavonskoj aveniji i sadnju drvoreda na Aveniji Marina Držića prema Autobusnom kolodvoru
 • poticanje i podršku kvartovskim aktivnostima, kulturnim i sportskim sadržajima
 • informiranje  i uključivanje građana u odluke koje ih se neposredno tiču

Podržite nas i pridružite se u borbi za bolji i kvalitetniji život u našem kvartu!

Mjesni odbor Martinovka

Može li za promjenu urbanistički uređena Martinovka? 

Kao vaši vijećnici u Vijeću Gradske četvrti Trnje i Mjesnom odboru Martinovka borit ćemo se za:

 • osmišljavanje novih urbanističkih i prometnih rješenja za Martinovku, kroz suradnju svih zainteresiranih stanovnika Martinovke sa strukom te brojne i kvalitetne javne rasprave
 • rješavanje problema nagomilanog otpada, na način da se poveća broj kanti za smeće i broj reciklažnih kontejnera, a također i tako da se u suradnji sa „Čistoćom“ osigura češće i kvalitetnije čišćenje ulica i češći odvoz otpada svih vrsta
 • poboljšavanje kvalitete javne rasvjete
 • uređenje zapuštenih i zaraslih zemljišta te povećanje zelenih površina
 • rješavanje problema napuštenih i polusrušenih objekata
 • suradnju s novom gradskom vlašću u rješavanju problema kompleksa „Paromlin“ i „Gredelj“

Saslušat ćemo prijedloge i probleme građana koji nam se obrate i pomoći u njihovom rješavanju. Vrijeme je za pravu promjenu, neka i Martinovka bude njezin dio!

Mjesni odbor Sigečica

Može li za promjenu bez nesnosne buke i prometnih gužvi na Rapskoj? 

Kao vaši vijećnici u Vijeću Gradske četvrti Trnje i Mjesnom odboru Sigečica borit ćemo se za:

 • pronalazak adekvatnog rješenja za prometne probleme u Rapskoj
 • (izgradnja dodatne desne trake na Držićevoj, promjena regulacije prometa, strože kontrole zabrane teretnog prometa prometnim kamerama)
 • propisno uređenje nogostupa na križanju Vukovarske i Držićeve
 • unapređenje biciklističke infrastrukture na Sigečici
 • (uklapanje biciklističke trake ili osiguravanje ceste za mješoviti biciklističko-motorni promet u Rapskoj, Korčulanskoj, Kornatskoj i Folnegovićevoj ulici)
 • postavljanje bukobrana uz Slavonsku i Držićevu aveniju na mjestima gdje postoji potreba i prostorni uvjeti to omogućuju
 • izgradnju GUP-om predviđenog dječjeg vrtića na križanju Folnegovićeve i Rapske
 • rekonstrukciju i obnovu kanalizacijske mreže zbog koje dijelovi Sigečice pate od poplava
 • detaljnu analizu legalnosti projekta Vrtovi svjetla na prostoru TEŽ-a te zahtjev da stambenu izgradnju prati potrebna infrastruktura (parkinzi, staze, dječja igrališta, odgojno-obrazovne ustanove, prostori za šetnju kućnih ljubimaca)
 • povratak zgrade mjesne samouprave Sigečica na korištenje građanima (Dom kulture)

Vrijeme je za pravu promjenu, neka i Sigečica bude njezin dio!

Mjesni odbor Staro Trnje

Želite li da Staro Trnje prestanemo zvati “preskočenim” dijelom grada? Zabrinuti ste za sigurnost svoje djece na uskim nogostupima i kolnicima? Smeta li vas kvart bez pratećih sadržaja (parkova, igrališta, vrtića)?

Kao vaši vijećnici u Vijeću Gradske četvrti Trnje i Mjesnom odboru Staro Trnje borit ćemo se za:

 • sanaciju prometnica i nogostupa, postavljanje rubnika i uspornika. Uvest ćemo zone smirenog prometa.
 • optimizaciju voznih redova noćnih i dnevnih linija ZET-a (br. 218 i 107) te povećanje broja autobusnih linija duž Slavonske avenije.
 • obnovu zastarjelog kanalizacijskog sustava i sustava odvodnje te dugoročni razvoj sustava zaštite od poplava.
 • postavljanje mobilnih reciklažnih dvorišta kako bismo spriječili i gomilanje glomaznog otpada na zelenim površinama.
 • razvoj i izgradnju potrebne infrastrukture poput ambulante, ljekarne, poštanskog ureda, trgovina, parkova s klupama i dječjim igralištima.
 • revitalizaciju prostora uz rijeku Savu.

PROMIJENIMO STARO TRNJE da bismo promijenili Zagreb. 

Mjesni odbor Trnjanska Savica

Može li za promjenu Savica koja brine o svim generacijama?

Kao vaši vijećnici u Vijeću Gradske četvrti Trnje i Mjesnom odboru Trnjanska Savica borit ćemo se za:

 • više koševa za smeće u kvartu
 • više klupa i stolova po kvartu te obnovu dotrajalih klupa
 • čist i uredan prostor oko roštilja
 • parkove s dječjim spravama za sve uzraste
 • izgradnju nove osnovne škole
 • izgradnju doma za starije
 • uređenje i oživljavanje prostora tržnice kroz organizaciju sajmova u popodnevnim satima
 • ubrzanje procesa postavljanja bukobrana na Slavonskoj i Držićevoj
 • obnavljanje platoa kao sigurne zone

Nastavit ćemo, kao i do sada, slušati prijedloge i probleme građana koji nam se obrate te pomagati na dobrobit svih stanovnika Savice. Vrijeme je za pravu promjenu, neka i Savica bude njezin dio!

Mjesni odbor Trnje

Može li za promjenu Trnje biti kvart parkova i igrališta? 

Kao vaši vijećnici u Vijeću Gradske četvrti Trnje i Mjesnom odboru Trnje borit ćemo se za:

 • zaustavljanje betonizacije kvarta te povećanje i uređenje zelenih površina
 • obnovu i revitalizaciju kvartovske tržnice
 • optimizaciju noćnih i dnevnih linija ZET-a (br. 218 i 107) te povećanje broja linija duž Slavonske avenije
 • rješavanje problema buke uz Slavonsku aveniju
 • sanaciju prometnica i nogostupa, postavljanje rubnika i uspornika te uvođenje zone smirenog prometa
 • rješavanje problema nagomilanog otpada i češći odvoz otpada svih vrsta

Odvoji 3 minute

i podrži nas donacijom!

Želiš pratiti kampanju iz prvog reda?

Prati nas na
društvenim mrežama!

Adresa
Trpinjska 5
10 000 Zagreb

OIB
56908453917

Matični broj
05078148