Skip to main content

Funkcija vijećnika u jedinicama mjesne samouprave svedena je na premještanje kontejnera i autobusnih stanica, a za to nas građani stvarno ne moraju plaćati. Potrebno je pokrenuti širu javnu akciju informiranja građana i borbe za realnu snagu mjesne samouprave.

Objavljeno: 14.03.2019.

U Vijeće gradske četvrti Gornji grad Medveščak izabrana sam na lokalnim izborima 2017. Odmah na prvoj, konstituirajućoj sjednici sudarila sam se s hrvatskom inačicom demokracije – političkom trgovinom koja mijenja rezultate izbora i time stavlja u pitanje demokratske procese. Naime, HDZ i Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti privukli su na svoju stranu dvoje kolega s liste Sandre Švaljek i suprotno rezultatima izbora, preuzeli vlast u Vijeću..

Unatoč tome, vjerovala sam da je razina upravljanja u vijećima gradskih četvrti dovoljno niska da bude lišena „visoke“ politike i ideoloških prijepora i da ćemo se zajednički posvetiti rješavanju problema i poboljšanju kvalitete života naših sugrađana u četvrti. Entuzijastički sam odmah počela predlagati teme za koje sam bila uvjerena da mogu poboljšati funkcioniranje četvrti kao što je prijedlog za poboljšanje prometne situacije u našoj četvrti ili rješavanje problema knjižnice Marija Jurić Zagorka čiji prozori su zagrađeni terasom kafića. No, sudarila sam se sa, za mene, neočekivanim zidom odbijanja bilo čega što dolazi sa strane platforme Zagreb je naš!, koalicije Lijevi blok ili cijele opozicije.

Nakon nekog vremena ta se situacija malo promijenila i suradnja je ponekad moguća, no vrlo ograničenih dometa i jasno preslikava odnose snaga pozicije i opozicije u Skupštini grada Zagreba bez obzira na kvalitetu prijedloga ili upozorenja na netransparentno ili protupropisno ili protuzakonito ponašanje na prostoru naše četvrti.

Ignoriranje odredbi Statuta

Kao pozitivan primjer rada Vijeća izdvojila bih slučaj problematičnog postavljanja „montažno-demontažne nadstrešnice pergole“ ispred kavane Palajnovka. U ovom slučaju naše Vijeće je jednoglasno na tri sjednice usvajalo zaključke kojima traži zaustavljanje radova koji su u suprotnosti s izdanim dozvolama i zakonskim aktima, no odgovora od gradskih ureda u pravilu nije bilo. Na prvo traženje intervencije oglasio se Gradski ured za zaštitu spomenika kulture i prirode, zaustavio jedan manji dio devastacije kulturnog dobra u zoni najviše zaštite, no na slijedeće zaključke Vijeća više nije reagirao, dok se Ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet nije nikada ni oglasio ni odgovorio na zaključke Vijeća niti je komunalno redarstvo reagiralo po tim zaključcima. U međuvremenu je „montažno-demontažna nadstrešnica pergola“ zatvorena sa četiri strane staklenim stijenama, protivno dozvoli koju su izdale gradske službe čime je zaokružena devastacija kulturnog dobra u najvišoj zoni zaštite. Vijeće gradske četvrti Gornji grad Medveščak uporno je nastojalo zaustaviti tu protuzakonitu i protupropisnu gradnju, no gradske su se službe na naša nastojanja oglušile.

S druge strane, često smo svjedoci da se zanemaruje statutarna obaveza da se o gradskim odlukama važnim za kvalitetu života u četvrti mora konzultirati Vijeće gradske četvrti i za takve odluke saznajemo tek kasnije kada više nema ni prostora ni mogućnosti za reakciju. Žalosno je da većina u Vijeću na takve prakse ne reagira, dapače, svojim prihvaćanjem sudjeluje u protustatutarnom, dakle, protupropisnom ponašanju gradskih ureda. Primjeri su promjene odluka o prometu u mirovanju tj. uvođenje parkiranja turističkih autobusa u Vončininoj ulici ili davanje gradskih igrališta u zakup kao što su Krešićeve livade iznad Dubravkinog puta. U oba navedena slučaja Vijeće gradske četvrti je trebalo biti konzultirano po točci 86 Statuta grada Zagreba, no to se nije dogodilo.

Vijeća daleko od javnosti

Iz ovih primjera proizlazi zaključak da je funkcija Vijeća gradskih četvrti gotovo sasvim svedena na formu, bez pravog i mjerljivog utjecaja na donošenje gradskih odluka koje se tiču pojedine gradske četvrti ili mogućnosti reakcije na protupropisno ili protuzakonito djelovanje na prostorima četvrti.

U financijskim planovima gotovo uopće nema prostora za mijenjanje stavaka donesenih u gradskim uredima. Dapače, bilo kakvo ukazivanje na problematične stavke financijskih planova ostae bez rezultata. Kao primjer navela bih začuđujuće visoke iznose samo za izradu troškovnika pojedinih radova, kao što su popravak sanitarnih čvorova u mjesnim odborima. Na moja opetovana pitanja i nastojanja da se takvi iznosi ne prihvate ili da se bar zatraže objašnjenja, nije bilo razumijevanja, dapače, odbijeni su bez zadovoljavajućih objašnjenja.

Upitna je i Statutom grada Zagreba predviđena javnost rada vijeća gradskih četvrti u vidu prisustvovanja građana sjednicama Vijeća. Na uredno postavljen zahtjev nekolicine građana za prisustvovanje sjednici našeg Vijeća, većinski je izglasano da se zahtjevi odbijaju zbog „nepostojanja uvjeta“ što ne odgovara objektivnoj situaciji. Naime, prostorija gdje se održava sjednica dovoljno je velika da može primiti još desetak ljudi, a na porti same zgrade je zaštitar koji može izvršiti siguronosnu provjeru. Na inzistiranje opozicijskih vijećnika, predsjednik Vijeća je odlučio da će u slučaju buduće prijave građana za prisustvovanje sjednici, istu organizirati u primjerenom prostoru. Nadam se da će ta odluka po potrebi i zaživjeti.

Opća centralizacija

S druge strane, izboreno je uredno postavljanje na web stranicu grada Zagreba i dnevnih redova i zapisnika sjednica koje na početku nije bilo ažurirano. Smatram to dobrim pomakom u smislu javnosti rada vijeća, uz napomenu da je još potrebno izboriti da se dnevni redovi objavljuju prije sjednice (a ne nakon) kako bi građani mogli poslati svoje primjedbe, predložiti točke za raspravu ili na vrijeme predati prijavu za prisustvovanje sjednici.

Zbog svega navedenog, po mojem iskustvu, smatram da je većina odluka koja se tiče gradske četvrti centralizirana u gradskoj upravi čime je rad i funkcija Vijeća gradske četvrti u značajnom dijelu svedena na formalni nivo bez nastojanja afirmiranja mjesne samouprave i bez prave suradnje gradskih ureda i gradske uprave s vijećima gradskih četvrti. Kao što sam i javno slikovito rekla na posljednjoj sjednici našeg vijeća, naša funkcija je svedena na premještanje kontejnera i autobusnih stanica, a za to nas stvarno građani ne moraju plaćati.

Potrebno je pokrenuti širu javnu akciju informiranja građana i borbe za realnu snagu mjesne samouprave.