Skip to main content

Povodom objave natječaja za izvođača radova na rekonstrukciji Sarajevske ceste, ove srijede, 7.2.2024., s početkom u 18 sati u velikoj dvorani mjesne samouprave na adresi Sv. Mateja 93, održat će se predstavljanje projekta rekonstrukcije Sarajevske ceste.

Predstavljanje se organizira u suradnji s Gradom Zagrebom i projektantom rekonstrukcije, tvrtkom IPZ. U sklopu ovog predstavljanja bit će izloženi nacrti projekta u objektu mjesne samouprave od srijede, a kako bi bili dostupni na uvid javnosti. Predstavljanje projekta organizira se namjerom informiranja građana o obuhvatu rekonstrukcije.

Rekonstrukcija Sarajevske ceste obuhvaća izgradnju nove prometnice koja će se spojiti na čvor autoceste prema Sisku, zajedno s produžetkom tramvajske pruge u dužini od 2,25 kilometara. Početak radova planiran je za jesen 2024. godine. Rekonstrukcija Sarajevske ceste obuhvaća prvo produženje tramvajske pruge otkako je u promet puštena pruga prema Prečkom prije gotovo 25 godina.