Skip to main content

Platforme Zagreb je NAŠ! i Možemo! jutros su na konferenciji za medije od Grada Zagreba zatražile da osigura sigurnost djece u školama i vrtićima hitnim pregledom objekata, osiguranjem pristupa te izradom evakuacijskih planova. Tomislav Tomašević, Iva Ivšić i Marta Kiš izrazili su pritom podršku brojnim inicijativama roditelja koji strahuju za sigurnost djece u odgojno-obrazovnim ustanovama i na putu do njih, te naglasili da su o tom problemu već tražili izvanrednu tematsku sjednicu u Vijeću gradske četvrti Donji grad.

Tomašević je istaknuo da pješacima u centru grada prijeti opasnost od pada dimnjaka, dijelova fasada, crijepova i zabatnih zidova, te da se to hitno mora početi raščišćavati, a da Grad Zagreb veći fokus mora staviti na sigurnost škola i vrtića. Naglasio je da, s obzirom na to da nastava ponovno kreće za tjedan dana, hitno treba osigurati sigurnost škola i vrtića, iz tri perspektive: da se utvrdi statička ispravnost svih škola i vrtića i da se to na transparentan način prikaže svim zabrinutim roditeljima, da se djeci i svima ostalima osigura siguran pristup školama i vrtićima, te da se osigura veća sigurnost djece u školama i vrtićima za slučaj novih potresa, odnosno da se izrade novi evakuacijski planovi i protokoli.

Iva Ivšić, vijećnica u Vijeću gradske četvrti Trnje, naglasila je kako Zagreb je NAŠ! i Možemo! podržavaju sve inicijative roditelja koje strahuju za sigurnost djece u školama i vrtićima. Navela je primjere roditelja u Donjem gradu koji traže siguran prolaz do škola tako da se naprave „tuneli“ na svim prilaznim cestama i ulicama do škola, zahtjev za građevinskim nadzorom zgrade u kojoj se nalazi dječji vrtić “Bajka” na Vrbanima, s koje su iznad ulaza u vrtić otpale fasadne ploče, zahtjev za rekonstrukcijom OŠ Jure Kaštelana na Savici stare 50 godina, koja ima probleme s nosivom konstrukcijom, te zahtjev za gradnjom nove škole na Knežiji, s obzirom na to da se OŠ Horvati nalazi u zgradi iz 1897. Podsjetila je da nekim od tih inicijativa vijećnici i vijećnice te članice i članovi Zagreb je NAŠ! daju kontinuiranu podršku te da to u vijećima gradskih četvrti, ali i u Gradskoj skupštini, problematiziraju još od rujna.

Vijećnica Zagreb je NAŠ! u Vijeću gradske četvrti Trešnjevka – sjever, Marta Kiš, istaknula je da Zagreb je NAŠ! i Možemo! od Grada Zagreba traže hitan pregled svih objekata, da se putevi do funkcionalnih školskih objekata učine sigurnima i zaštićenima od potencijalnog pada crijepova i komada fasada s okolnih zgrada, te izradu evakuacijskih planova za sve škole i vrtiće, i redovitu provedbu evakuacijskih vježbi. “Osim toga, tražimo i da ravnatelji odgojno-obrazovnih institucija na web stranicama redovito obavještavaju roditelje o stanju objekata, umjesto da roditelji moraju pokretati peticije, te da se sredstvima iz Fonda solidarnosti EU hitno obnove svi vrtići i škole pogođeni potresom”, zaključila je Kiš.