Najveći problemi sporta u Zagrebu definirani su nedostatakom adekvatne infrastrukture i njena korištenja u svrhu javnih sadržaja, malim udjelom rekreativaca, obilatim financiranjem profesionalnih vrhunskih klubova te razvojem manje popularnih sportova. Trenutne politike povezane sa sportom vode se utjecajima političara i uzajamnim interesima s vodećim ljudima koje vode saveze i klubove. Prioriteti programa su preusmjeravanje dosadašnjih sredstava iz „velikih“ sportova na one „manje“ te povećanje financiranja rekreativnog javnog sadržaja za građanstvo te kvalitetnije korištenje trenutne infrastrukture uz izradu plana za gradnju nove.

Prijedlozi:

  1. Javne potrebe u sportu – Financiranje sportova, sportaša i rekreativaca. Kriteriji za financiranje sportova moraju biti rezultati i uspjeh, a ne isključivo popularnost. Putem javnih potreba u sportu više se neće priznavati troškovi vrhunskih profesionalnih klubova, njihovih omladinskih pogona i troškovi održavanja sportske infrastrukture koju koriste, a ta sredstva preusmjerit će se prema javnim sadržajima za građanstvo.
  2. Potpora vrhunskom sportu – Potpuno ukidanje potpore vrhunskom sportu. Ukidanjem ove kategorije, osim što se dokida povlaštena i monopolna pozicija koju imaju vrhunski profesionalni zagrebački klubovi u odnosu na ostatak države, dovodi se i do puno veće odgovornosti u radu i poslovanju navedenih klubova. Navedena sredstva iz te kategorije iskoristit će se za izgradnju bazena i atletske dvorane.
  3. Infrastruktura – Održavanje i upravljanje sportskim objektima. Stadion u Maksimiru ne smije više biti trošak poreznih obveznika te se svi troškovi održavanja stadiona putem ugovora prebacuju na GNK Dinamo. Vlasništvo nad Arenom Zagreb, koja na godišnjoj razini, idućih devetnaest godina predstavlja trošak od deset milijuna eura, ponudit će se privatnom partneru. Ako neće biti zainteresiranih, to će biti dokaz štetnosti ugovora te će se tražiti njegova revizija. Sredstva namijenjena za Arenu iskoristit će se za izgradnju atletske dvorane i novih bazena. Istovremeno, kvalitetnije upravljanje KC D. Petrović i Domom sportova upotpunit će se i unaprijediti javni sadržaj za građanstvo koji bi nastao prodajom Arene.
  4. Zakon o sportu, članstvo i rad sportskih udruga – uključivanje članova, isključivanje politike. Svi klubovi koji ne poštuju Zakon o sportu, Zakon o udrugama i ne dopuštaju participaciju članova udruga imat će zabranu korištenja javne sportske infrastrukture i financiranja javnim novcem. Isključivanje političara iz rada sportskih klubova smanjit će prostor za dosadašnju netransparentnost, financijsku neodgovornost i sukob interesa.
  5. Javni sadržaji za građanstvo – razvoj i povrat sportskih sadržaja građanstvu. Savski nasip kao najveći prostor gdje građani rekreativno upotpunjuju sportske potrebe unaprijedit će se dodatnim sportskim sadržajima i infrastrukturom čime bi se dodatno i što kvalitetnije omogućilo njegovo korištenje u okviru javnih potreba. Prostor sportsko-rekreacijskog centra Svetice će se također revizijom javnog natječaja, potpisanog ugovora i imovinsko-pravnih odnosa povezanih sa zemljištem vratiti natrag u javne, sportsko-rekreativne svrhe za građanstvo kako je bilo i dosad.

Uključi se u raspravu

Zdravstvo

Promet

Otvoreni grad

Otpad

Odgoj i obrazovanje

Mladi

EU fondovi

Zagrebački Holding

Urbanizam

Stanovanje

Okoliš

Digitalni grad

Kultura

Socijalna politika

Sport

Ekonomska demokracija