Skip to main content

PROBLEM POPLAVLJENIH PODRUMA NA BORONGAJSKOJ ZBOG PREOPTEREĆENE INFRASTRUKTURE

Na početku sjednice došao je predstavnik stanara i stanarki Borongajske 78-84 zbog velikog problema poplavljivanja podruma kuća. Predstavnik je pojasnio da su se poplave počele događati nakon što je izgrađena prva zgrada kod Interspara na Borongajskoj, čime je smanjena zelena površina koja je prije upijala višak oborinskih voda. Da je to velik problem dokazuje i situacija izlijevanja kanalizacije u WC-u jedne stanarke. Prema riječima predstavnika, problem je u kolektoru voda za Borongajsku koji je napravljen 1950-ih i nije mijenjan, a grad je na takvu preopterećenu infrastrukturu izdao dozvole za gradnju trima novim zgradama s osam katova. Privremeno rješenje koje predstavnik predlaže je nepovratni ventil na dio kolektora kod Alfirevićeve, te bunari za prikupljanje oborinskih voda na parkiralištu novih zgrada. Vijeće mjesnog odbora donijelo je zaključak da se pokrene postupak oko saniranja uzroka poplave na lokaciji spomenutih kuća na Borongajskoj, što je jedino što VMO i može napraviti u ovoj situaciji. Zgrade kod Interspara primjer su kako se planira prostor u našim kvartovima i gradu – sve je podređeno kratkoročnom profitu investitora, a postojeća infrastruktura se preopterećuje i prestaje funkcionirati. Prvo je jedna zgrada od 8 katova izgrađena 50metara od obiteljskih kuća jednokatnica, onda su vozila novih stanara nove zgrade još više opteretili prometni pravac Vukomerec – Borongajska- Trg Volovčica – Donje Svetice, da bi na kraju nastao problem oborinskih voda. Bitno je naglasiti i da umjesto kritike usmjerene prema investitoru, smatram da je potrebno kritiku usmjeriti prema urbanističkim politikama grada koji izdaje dozvole. Nažalost, svjedoci smo da grad nema nikakvu razvojnu politiku gradnje stambenih zgrada i naselja, a preostale prazne površine za gradnju, bez ikakve analize utjecaja na okolne kuće i zgrade, prodaje i izdaje dozvole za gradnju.

 

POVJERENICI ZA CIVILNU ZAŠTITU

Izabrano je dio povjerenika za civilnu zaštitu na zahtjev VGČ Peščenica – Žitnjak. Za sada su to predsjednik VMO-a, potpredsjednik VMO-a i ja. Povjerenici će proći obuku za civilnu zaštitu.

 

UPITI VIJEĆNIKA/CA

Ponovno se pitalo VGČ vezano uz asfaltiranje Alfirevićeve 2-4 nakon što je teleoperater raskopao dio ulice.

Pitalo se VGČ i nadležne službe vezano uz razbijena stakla na praznim prostorima, tržnici Volovčica.