U čemu je problem?

Zagrebački prometni sustav zanemarivan je 17 godina – onoliko koliko aktualan gradonačelnik upravlja našim gradom. Tramvajski promet je, od ionako niske prosječne brzine od jedva 15 km/h koju je 2000. godine, kada je Milan Bandić prvi put postao gradonačelnik dosezao, sada pao na svega nešto više od 12 km/h. Izgradnja biciklističkih staza svodi se uglavnom na potezanje žute linije na nogostupima što u praksi rezultira nefunkcionalnim i preuskim prostorom za pješake i bicikliste. Rezultat svega su velike prometne gužve, zagađenje zraka, buka, smanjena sigurnost prometa, spor javni prijevoz te neiskorišten potencijal biciklističkog prometa.

Prijedlozi:

  1. Investirati u javni prijevoz. Nužno je nakon gotovo 17 godina napokon proširiti mrežu tramvajskih pruga i učiniti javni prijevoz bržim i cjenovno povoljnijim nego što je promet u kojem prevladava korištenje automobila. To uključuje fizičko odvajanje žute trake, izgradnju novih tramvajskih pruga te bolju integraciju različitih oblika javnog prijevoza. U suradnji s HŽ-om unaprijediti željeznički promet. Također, potrebno je Izgraditi sljemensku žičaru.
  2. Unaprijediti biciklistički promet. Izgraditi funkcionalnu mrežu biciklističkih staza te omogućiti siguran i jednostavan promet biciklom u svim dijelovima grada. Izgraditi mrežu biciklističkih magistrala i postaviti više parkirnih mjesta za bicikle.
  3. Unaprijediti pješački promet. Pješačenje, kao i kretanje osoba s invaliditetom i roditelja s malom djecom u kolicima moraju biti sagledavani kao ravnopravni ostalim oblicima prometa stoga je potrebno širenje pješačkih zona u centru grada i u stambenim naseljima. Također, potrebno je uklanjanje terasa kafića s područja gdje one otežavaju prolaz pješaka. Potrebno je uvesti zonu smirenog prometa. Potrebno je voditi posebnu brigu o omogućavanju mobilnosti osoba s invaliditetom.
  4. Omogućiti parkiranje izvan uskog središta grada. Potrebno je destimulirati dolazak automobila u prometno zakrčen centar grada, a za to je potrebno buduća velika parkirališta i garaže graditi izvan gradskog središta. Graditi javne garaže na obodu centra grada. Uspostaviti funkcionalan Park&Ride sustav.
  5. Investicije u cestovni promet. Neophodno je kvalitetnije održavati postojeće ceste te u pojedinim dijelovima grada izgraditi nove ceste kojima će se rasteretiti promet. Uspostava sustava automatskog upravljanja prometom. Izgradnja produžetka Šarengradske ulice sa zapadne strane željezničke pruge, južno do Jadranskog mosta. Izgradnja nekoliko podvožnjaka ispod željezničke pruge, u smjeru sjever – jug.

Uključi se u raspravu

Zdravstvo

Promet

Otvoreni grad

Otpad

Odgoj i obrazovanje

Mladi

EU fondovi

Zagrebački Holding

Urbanizam

Stanovanje

Okoliš

Digitalni grad

Kultura

Socijalna politika

Sport

Ekonomska demokracija