Našu politiku gradimo na sljedećim temeljnim načelima:

Suodlučivanje
Omogućiti građanima da suodlučuju o budućnosti grada i raspolaganju gradskim resursima.

  • Pojačati ovlasti vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora kao mjesta odliučivanja koja su najbliža građanima.
  • Uvesti institucionalne inovacije i digitalne tehnologije koje će osigurati građanski nadzor u upravljanju javnim gradskim poduzećima i ustanovama te omogućiti sudjelovanje građana u procesima planiranja.

Održivost
Razviti zelenu kooperativnu ekonomiju grada temeljenu na načelima cirkularne ekonomije i ekonomske demokracije.

  • Radikalno smanjiti emisiju stakleničkih plinova i implementirati politike za socijalno pravednu prilagodbu klimatskim promjenama.
  • Zaustaviti procese liberalizacije i privatizacije komunalnih usluga koji dovode do lošije kvalitete, većih cijena i nepravednog pristupa komunalnim uslugama.

Jednakost
Otvoriti grad svima koji u njemu žive kroz ekonomske, radne i socijalne politike koje dokidaju klasne i statusne nejednakosti.

  • Kroz politike egalitarne raspodjele rada i skrbi između muškaraca i žena unaprijeđivati rodnu ravnopravnost – u političkom djelovanju i predstavljanju, kao i u široj društvenoj sferi.
  • Ujednačiti razvoj grada u svim njegovim četvrtima i osigurati da se svi njegovi stanovnici mogu ravnopravno uključiti u gradski politički, ekonomski i kulturni život.

Preko stotinu ljudi uključilo se u oblikovanje temeljnih načela programa platforme, a zatim i u tematske grupe koje izrađuju programske prioritete po područjima. Program nastaje decentralizirano, uključivanjem stručnih i zainteresiranih zajednica u oblikovanje prijedloga i prioriteta u područjima od obrazovanja i zdravlja, do prometa, urbanizma i ekonomskih politika.

Pred vama je prijedlog programa političke platforme Zagreb je NAŠ! Pozivamo vas da ga čitate, izaberete smjernice koje vam se čine najvažnijim, te da ga komentirate.

Javna rasprava o ovom prijedlogu programa traje do 3. svibnja 2017.

5. svibnja 2017. ćete ovdje moći saznati njene ishode:
– smjernice za gradski program koje su dobile vašu najveću podršku postaju izborni prioriteti platforme Zagreb je NAŠ!
– vaše komentare i prijedloge za gradski program izvijestit ćemo kroz kategorije “najviše rasprave”, “najviše slaganja” i “najviše neslaganja”.
– vaši najpopularniji prijedlozi za razinu gradskih četvrti također postaju izborni prioriteti platforme Zagreb je NAŠ!

Prijedlog programa:

Zdravstvo

Promet

Otvoreni grad

Otpad

Odgoj i obrazovanje

Mladi

EU fondovi

Zagrebački Holding

Urbanizam

Stanovanje

Okoliš

Digitalni grad

Kultura

Socijalna politika

Sport

Ekonomska demokracija