Skip to main content

Vijećnik Nikola Zdunić (Zagreb je NAŠ!): Izvještaj s 15. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Volovčica, 3.7.2018.

Sjednica se sastojala od dvije točke: aktualna komunalna problematika i razno.

Pod aktualnom komunalnom problematikom raspravljali smo o postavljanju betonskih podloga ispod tzv. „zelenih otoka“ u naselju Volovčica. Taj zahtjev za određivanjem lokacija došao je od strane gradskih službi. U ovoj raspravi predložio sam da se betonske podloge postave na križanjima Kriška-Turopoljska i Kriška-Zapoljska jer su tamo spremnici razbacani po livadi zbog čega izgledaju posebno neuredno. Smatram da bi uredni zeleni otoci ipak mogli doprinijeti sveukupno većoj urednosti spremnika i odlaganja otpada. Nažalost, informaciju o betonskim podlogama nismo dobili prije sjednice zbog čega nisam imao priliku putem Facebook stranice vas pitati koje bi još lokacije bile pogodne za betonsku podlogu, no ohrabrujem vas da se javite na e-mail mjesnog odbora: mo_volovcica@zagreb.hr i zatražite postavljanje betonske podloge gdje mislite da su potrebne. Možda će VMO biti u mogućnosti udovoljiti takvom zahtjevu, a ja ću vas o tome obavijestiti u izvještajima koje redovito objavljujem na Facebook stranici „Pešča je NAŠA“. Ostale predložene lokacije „zelenih otoka“ koje bi trebale dobiti betonsku podlogu su:

  • Ivanićgradska 63,
  • Alfirevićeva  2-4,
  • Racinova 3,
  • Borongajska 69 i 90-100.

Druga bitna točka sjednice bila je posvećena problemima s oborinskim vodama i poplavljivanje podrumskih prostora u Borongajskoj ulici nakon svake malo jače kiše. Stanari su ispravno ustvrdili, a što je kasnije potvrdila gradska tvrtka GSKG, da se radi o uličnoj instalaciji odvoda što znači da je to problem grada, a ne određenih kuća ili stambenih zgrada. U međuvremenu je GSKG d.o.o. utvrdilo problem i pozvalo službe da reagiraju. Nastavljam pratiti ovu situaciju.

Na sjednici smo na moju inicijativu raspravljali i o ograđivanju parka u Prilazu sv. J. Radnika, trećem takvom zahtjevu koji je došao od stanovnica našeg naselja. S obzirom da je u planu komunalnih aktivnosti predviđeno uređenje parka, ali da se čini da će to značiti samo zamjena sjedećih klupa, dogovoreno je da ćemo tijekom srpnja pratiti uređenje tog parka kako bi vidjeli hoće li uređenje uključivati i postavljanje ograde. Ako neće, dogovoreno je da će se poslati zahtjev za ograđivanjem parka.

U srpnju sam, putem e-maila, zatražio od predsjednika VMO-a da na sljedećoj sjednici izglasamo zaključak o postavljanju „zelenih otoka“ s spremnicima za plastiku, papir, staklo i tekstil na lokacijama Borongajska 90-100 i Borongajska 82-88. Na tim lokacijama postoje spremnici za mješoviti komunalni otpad ali ne i za tekstil, plastiku, staklo i papir (spremnik za papir postoji na lokaciji Borongajska 90-100), a smatram kako je potrebno da postavimo što više „zelenih otoka“ sa svim spremnicima kako bi susjedi i susjede imali priliku reciklirati ispred svojih stanova i kuća.