Skip to main content

Vijećnik Nikola Zdunić (Zagreb je NAŠ!): Izvještaj s 16. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Volovčica, 28.8.2018.

I ova je sjednica sastojala se od dvije točke: od točke aktualna komunalna problematika, te razno, pitanja i prijedlozi.

Na početku sjednice raspravljali smo o nekoliko komunalnih problema na Volovčici:
o dječjem igralištu u Alfirevićevoj 11 (o protivljenju proširenja novog dječjeg igrališta, o zahtjevu za proširenje tog istog igrališta, te o sadnji drveća kao zvučne barijere prema spomenutom igralištu), o dječjem igralištu u Kolarovoj (kritike na novoizgrađenu rampu za kolica jer su rubovi rampe preoštri i jer je prestrma), o situaciji u Ivanićgradskoj 47 (uklanjanje žardnijere ispred ulaza u garažu kuće), o objektu iza Kriške 20, dječjem igralištu kod prilaza Sv. J. Radnika, te o problemu s oborinskim vodama u Alfirevićevoj.

Situacija oko dječjeg igrališta u Alfirevićevoj 11 pokazuje koliko su naši zagrebački kvartovi zapušteni jer je očito velika potreba za novouređenim i djeci prilagođenim igralištima. Gradska vlast već godinama premalo daje za kvartovsku infrastrukturu, a previše za uređenje novih crkava i realizaciju besmislenih projekata koje nitko ne želi. Unatoč tome, dobra je vijest da se u Alfirevićevoj putem prioriteta malih komunalnih akcija i Plana komunalnih aktivnosti naše gradske četvrti planira u 2018. urediti čak 3 igrališta: ono najveće u Alfirevićevoj 23-35, već uređene u Alfirevićevoj 11 i još je jedno planirano kod kućnog broja Alfrevićeva 58a (točna lokacija za zadnje igralište mi nije sasvim jasna). Zbog toga smatram da nije potrebno proširivati postojeće igralište u Alfirevićevoj 11 jer se mnogi susjedi opravdano žale na buku koja dolazi s dječjih igrališta. Moramo se svi još malo strpiti da se ova gradska vlast sjeti realizirati komunalne akcije i aktivnosti koje je naše Vijeće gradske četvrti izglasalo.

Svi vijećnici u VMO Volovčica podržali su dopis Zrinjevcu u kojem se kritizira rampa kod dječjeg igrališta u Kolarovoj, te ubrzo očekujemo njihovo djelovanje po ovom pitanju. U Ivanićgradskoj 47 sam podržao da se ispita i procjeni potreba uklanjanja žardinijere. Žardinijere obogaćuju Ivanićgradsku zelenilom i pružaju hlad kada su vrućine, no kod ovog slučaja sprječavaju ulazak susjede u vlastitu garažu kuće. Jedino što nisam uspio razjasniti je kako to da žardinjera tek sada smeta. VMO je primilo na znanje i zahtjev za rušenjem smreke u Racinovoj koja navodno predstavlja opasnost za stanove i susjede. Također, svi smo u VMO-u tražili da se utvrdi tko je vlasnik objekta iza Kriške 20, a odgovor koji smo dobili je poprilično nezadovoljavajuć. Naime, ne zna se tko je vlasnik, te se zbog toga ne zna tko bi ga o svom trošku trebao ukloniti. Radi se o drvenoj kućici od nekoliko kvadrata iza prostora mjesne samouprave.

Veliki problem u dijelu kvarta postale su oborinske vode, posebice u Alfirevićevoj i dijelu Borongajske. Čini se da stare cijevi ne mogu progutati toliko vode, a grad je iz nekog razloga izdao dozvolu novim zgradama kod Interspara da se priključe na postojeću mrežu. Te zgrade koje se nalaze u Mjesnom odboru Bruno Bušić osim problema s oborinskim vodama, radit će i još veće prometne gužve na Borongajskoj prema križanju Planinske i Ulice Donje Svetice, te će se još više opterećivati ostala infrastruktura na kvartovima Volovčica i Borongaj. Ovo pokazuje još jedan problem na gradskoj razini, a to je da stambene zgrade s par stotina stanova niču u roku nekoliko mjeseci, bez da se za to osigurala odgovarajuća kvartovska infrastruktura (kanalizacija, sustav za oborinske vode, dječja igrališta, adekvatne prometnice i sl.). VMO je suglasan s rješenjima koji su i neki od susjeda predložili vezano uz rješavanje problema oborinskih voda, a sve u cilju da se ovo što prije riješi. Kao vijećnik u VMO-u glasat ću u korist toga da grad ovo što prije riješi i pokušat ću požurivati da se ovo što prije riješi. Isto tako, svi u VMO-u smo suglasni da dok se ne riješi ovaj problem, da nema smisla asfaltirati Alfirevićevu od kućnog broja 2 do 4 (Plan komunalnih aktivnosti za 2018.).

Razgovarali smo i o dječjem igralištu kod Prilaza sv. J. Radnika. Radi se o igralištu na koje nam se žalilo nekoliko susjeda i gdje su aktivne susjede uz našu podršku u VMO-u uspjele dovesti do toga da se posebno zatraži postavljanje ograde prema ulici H. Dalmatina. Ovaj park treba temeljito uređenje i svakako ohrabrujemo susjede da što više pritišću Vijeće Mjesnog odbora da odobri popravljanje sprava, gradnju novih pješačkih staza, ograđivanje parka i dr., a ja ću im u tome biti podrška.

Na kraju sjednice podržao se moj zahtjev tzv. “zelenim otocima“, mjesta gdje se nalaze spremnici za razni otpad (plastiku, papir, staklo, tekstil), na lokacijama Borongajska 90-100 i Borongajska 82-88. Naime, te četiri zgrade u Borongajskoj nemaju niti jedan spremnik za recikliranje izuzev spremnika za papir, a upravo a tim lokacija konstantno niču nova ilegalna odlagališta otpada. Uz tu lokaciju, “zeleni otoci” predloženi su u Alfirevićevoj 2-4, te u Alfirevićevoj 14.

Zagreb, 28.8.2018.