Skip to main content

Svake godine nadležno vijeće gradske četvrti dostavlja vijećima mjesnih odbora listu komunalnih aktivnosti te traži da svako vijeće mjesnog odbora te aktivnosti rangira prema prioritetima. Aktivnosti na vrhu prioriteta kasnije su dio plana komunalnih aktivnosti vijeća gradske četvrti. U praksi, vijeća mjesnih odbora se često ignorira, dostavljaju im se problematične aktivnosti, a ključan problem je što ne postoji specifikacija troškova i mogućnost utjecaja na cijenu. Takvih primjera u Mjesnom odboru Volovčica imali smo mnogo i svaki puta smo reagirali. Unatoč brojnim problemima smatramo da stanovnici Volovčice imaju pravo imati utjecaja na to što se radi u našem kvartu.

Rangirajte komunalne aktivnosti na Volovčici, a naš će vijećnik u VMO Volovčica, Nikola Zdunić, tu listu predati Vijeću Mjesnog odbora Volovčica.

Za svaku stavku ocijenite koliko mislite da je bitna, od 1 (najmanje bitna) do 5 (najviše bitna).

Fill out my online form.