Skip to main content

Prijedlog gradske uprave oko rješavanja sustava odvojenog prikupljanja otpada s obzirom na Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom za nas je manjkav i čista improvizacija.

Donosimo razloge zašto Zagreb je NAŠ! ne može prihvatiti ovakvo rješenje gradske uprave:

  • Frustrirani smo što smo prijedlog odluke u materijale za tematsku sjednicu dobili 2 radna dana prije sjednice i za to nema nikakvog opravdanja jer je Uredbu o gospodarenju komunalnog otpada Vlada RH usvojila još u svibnju ove godine, što znači da je gradska uprava imala čak 6 mjeseci da izradi prijedlog Odluke.
  • Ovaj Prijedlog odluke je čista improvizacija i odluku o novom sustavu odvojenog prikupljanja otpada ne možemo donijeti ukoliko se ovaj prijedlog ne temelji na popratnim materijalima u kojima bi jasno bili iskazani: podaci o vrstama korisnika u Gradu Zagrebu, usporedba između nekoliko tehnologija za naplatu prema količini predanog miješanog otpada, vremenski plan primjene Uredbe, financijska analiza u kojoj je sadržano kolike će investicije biti potrebne za novi sustav te iz kojih izvora ih gradska uprava namjerava pokriti, a da to ne dovede do prosječnog povećanja cijene usluge.
  • Odluka zapravo donosi minorno poboljšanje u odnosu na postojeći sustav prikupljanja otpada jer je prema Prijedlogu odluke kriterij za obračun naplate usluge i dalje volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika umjesto stvarnog volumena ili mase odloženog miješanog otpada.
  • Najveći problem ovog prijedloga Odluke jest što predviđa naplatu dodatnog odvoza biorazgradivog otpada putem naplate dodatnih vrećica, što znači da korisnici neće biti financijski stimulirani da odvajaju kuhinjski otpad u kućanstvu. Isto tako, postavlja se minimalna količina otpada prema kojoj će svaki korisnik plaćati uslugu, no oni korisnici koji budu odvajali više od minimuma neće biti nagrađeni smanjenjem troškova usluge. S druge strane, prijedlog Odluke predviđa velike kazne d čak 3000 kn za korisnike koji u miješani otpad odbace biorazgradivi otpad, što ne mislimo da je realno da odjednom zaživi i neće dati željene rezultate. Znači umjesto modela mrkve i batine, gradska uprava se odlučila za model batine i batine.
  • Drugi najveći problem je što se građanima i dalje ne olakšava odvojeno prikupljanje nekih vrsta otpada na kućnom pragu pa su tako i dalje prisiljeni za primjerice odvajanje stakla koristiti zelene otoke koji su od njih udaljeni i do 300 metara.
  • Najmanja učestalost odvoza biootpada od jednom tjedno je upitna i smatramo da bi ga trebalo odvoziti češće.
  • Jedino dobro u ovom prijedlogu Odluke je što je gradska uprava konačno shvatila da mora uvesti sustav odvojenog prikupljanja na kućnom pragu te da svaki spremnik mora biti prisutupačan samo točno određenim stanarima te da spremnici samo iznimno mogu biti na javnoj površini.