Skip to main content

Tomislav Tomašević, kandidat za gradonačelnika na konferenciji za medije predstavio je  listu za Gradsku skupštinu zeleno lijeve koalicije, koalicije Možemo! – Zagreb je naš! – Nova ljevica – Zelena alternativa ORaH – Za grad. Pritom je najavio:

“Ovo je naša lista za Skupštinu, ima 24 žene i 23 muškarca, složena je kao i sve naše liste za prijašnje izbore po ZIP modelu, što znači da će i u Skupštini podjednak broj žena i muškaraca. Ovo je lista za promjene u Zagrebu. Na ovim izborima se osim za gradonačelnika glasa i za Skupštinu i svaki glas je bitan i svaki glas na kraju može biti presudan da uspijemo u sastavljanju stabilne većine u Gradskoj skupštini. Bez te većine ja kao gradonačelnik neću moći ostvariti sve one promjene koje smo obećali građanima u izbornom programu.”

Predstavljeni kandidati i kandidatkinje imaju znanje i iskustvo u temama koje su ključne za razvoj grada da on bude zeleniji, pravedniji, transparentniji, učinkovitiji, i da općenito postane kvalitetnije mjesto za život svih stanovnika Zagreba. To su ljudi koji se bave temama kao što urbanizam, socijalna politika, gospodarstvo, zdravstvo, zaštita okoliša, promet, kultura, sport, i sve druge teme koje su ključne za dobro funkcioniranje grada. Na listi su mladi i umirovljenici, gospodarstvenice, kulturnjaci, sindikalisti, znanstvenice.

“Isto tako, želim naglasiti da gotovo svi ljudi na ovoj listi imaju iskustva u gradskoj politici, jer su u zadnje 4 godine bili ili vijećnici u gradskim četvrtima ili vijećnici u mjesnim odborima ili zastupnice i zastupnici u Gradskoj skupštini.”

Ivana Kekin, liječnica i čelnica Nove ljevice govorila što će biti prioriteti koalicije u Skupštini u socijalnoj skrbi, stanovanju i zdravstvenoj zaštiti:

“Vrijeme je da Zagreb postane grad socijalne pravednosti, uključivosti i sigurnosti za sve njegove stanovnike od djetinjstva do starosti. Stoga ćemo osigurati dostupan predškolski odgoj za svako zagrebačko dijete, no također i poboljšati skrb za naše starije sugrađanke i sugrađane. Fokusirat ćemo se na djecu iz ekonomski depriviranih kućanstava te djecu s razvojnim teškoćama, a cilj nam je i konačno ravnopravno uključiti osobe s invaliditetom u javni život grada Zagreba. Naš je cilj i priuštivo stanovanje za sve što ćemo postići i gradnjom novih javnih stanova koji će se iznajmljivati po prihvatljivim cijenama, a osobitu ćemo pažnju vezanu za stambeno zbrinjavanje posvetiti najugroženijim skupinama. Osigurat ćemo dostupnu, cjelovitu i efikasnu primarnu zdravstvenu zaštitu za sve sugrađane te izgraditi novu, modernu i funkcionalnu bolnicu u Novom Zagrebu. Skupština će konačno postati mjesto stvarnih promjena – promjena na korist građanki i građana grada Zagreba.”

Zorislav Antun Petrović, antikorupcijski stručnjak i čelnik Zelene alternative ORaH izjavio je:

“Znamo kako suzbiti korupciju. To ćemo postići tako što ćemo povećati transparentnost proračuna do četvrte razine što će omogućiti da se vidi točno kuda ide svaka lipa iz proračuna, osigurat ćemo transparentnost i preglednost poslovanja svih tvrtki u vlasništvu Grada, kao i u svim javnim natječajima, počevši od zapošljavanja do postupaka javne nabave. Sve to omogućit će građanima da imaju uvid u ono na što se novac troši, kako se donose odluke i kako se one provode, a istodobno u skladu s inkluzivnim politikama za koje se naša koalicija zalaže, omogućiti im da i sami sugeriraju rješenja u slučaju da uoče nekakav prostor za poboljšanje. Na taj način smanjit ćemo ogroman odljev novca iz gradskih tvrtki i iz gradskog proračuna i upotrijebiti ga kako bi grad dobio više sadržaja i ponudio svojim građanima bolji i kvalitetniji život. Mi ćemo kroz svoje politike povećati broj zelenih površina u gradu te integrirane projekte javnog gradskog prijevoza učiniti korištenje osobnih automobila manje primamljivim, budući da će gradski prijevoz biti efikasniji od vožnje automobilom, te na taj način povećati kvalitetu zraka u našem gradu koja je, kao što ste imali prilike vidjeti u više navrata, bila među najlošijima u Europskoj uniji, i nakon toga imati i niže troškove potrebne za liječenje bolesti uzrokovanih lošim zrakom”, izjavio je.

Marijana Sumpor, ekonomistica i čelnica Nezavisne liste Zagreb je istaknula sljedeće:

“Zagreb istovremeno treba brinuti o razvoju gradskog gospodarstva i kvalitetnim upravljanjem doprinositi kvaliteti života u gradu. To može činiti na suvremen način poštujući načela održivog razvoja. Grad treba poticati razvoj produktivnog privatnog sektora koji ima potencijal za investicije, inovacije, međunarodnu konkurentnost i izvoz jer se takvim jačanjem utječe na ukupnu gospodarsku sliku zemlje. Učinkovitim upravljanjem gradskim prostorima, obrtnicima, poduzetnicima i organizacijama civilnog društva pruža se prilika za rad i kreativno djelovanje, dok se digitalizacijom poslovanja gradske administracije štedi vrijeme i novac”, rekla je Sumpor.

Iva Ivšić, društvena aktivistica i vijećnica gradske četvrti Trnje istaknula je:

“Dostupnost dječjih vrtića i odgojno-obrazovnih programa je višestruka – potiče razvoj djece, omogućuje postizanje boljih rezultata na višim stepenicama obrazovanja posebno za djecu iz obitelji nižeg socio-ekonomskog statusa, olakšava usklađivanje roditeljskih i radnih obveza, potiče zapošljavanje s naglaskom na povećanje zaposlenosti žena, na koje tradicionalno pada teret brige i skrbi o djeci, i potiče rodnu ravnopravnost. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje važan je instrument obiteljske politike i važan faktor u borbi protiv siromaštva i društvenih nejednakosti. Radit ćemo na širenju mreže gradskih vrtića i škola u svim kvartovima u kojima postoje potrebe, ali će posebnu pažnju posvetiti i kvaliteti odgojno-obrazovnog procesa koja između ostalog ovisi o uvjetima rada, sukladnim pedagoškom standardu i adekvatnim materijalnim pravima svih zaposlenih u odgojno-obrazovnom sustavu.”

Marina Ivandić, sindikalistkinja i koordinatorica kvartovskih grupa istaknula je:

“U mjesnoj samoupravi sudjelovali smo u radu vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora te sprječavali preplaćivanja komunalnih aktivnosti, predlagali rješenja u korist građana u kvartovima te prokazivali i borili se protiv zatvorenosti i netransparentnosti tog sustava. Iz Skupštine će krenuti reforme mjesne samouprave, nakon koje će ona postati otvorena prema građanima te stvoriti funkcionalne mehanizme javnih savjetovanja i stvoriti prostor za građansko suodlučivanje o prioritetima o financiranju. Za to nam je potrebna većina u Gradskoj skupštini i jedino na taj način, dakle, većinom i stvaranjem odnosa prema mjesnoj samoupravi i prema građanima koji nije maćehinski nego u kojem centralni grad i središnja vlast održava taj sustav možemo doista promijeniti stvari u našim kvartovima nabolje”.

Na poveznici https://zagreb.mozemo.hr/skupstina/ pogledajte listu svih kandidata za Skupštinu.