Skip to main content

Grad Zagreb izradio je portal na kojem se putem e-maila mjesnog odbora, uz lozinku, može informirati o detaljima komunalnih aktivnosti za određeni mjesni odbor. Detalji se tiču ugovorene cijene radova, izvođača radova, stručnog nadzora radova, datum uvođenja u radove i sl.

Nije jasno zašto ovakav portal nije dostupan svim stanovnicima i stanovnicama Zagreba, no radi transparentnosti rada odlučili smo detalje o komunalnim aktivnostima podijeliti s vama.

Komunalne aktivnosti koje za sada imamo mogućnosti podijeliti tiču se Mjesnog odbora Volovčica jer je naš vijećnik u VMO-u dobio podatke za prijavu te se založio da se podaci za prijavu u portal omoguće svim vijećnicima u VMO Volovčica. Napominjemo i da je početkom rujna tražena dostava tri prioriteta komunalnih aktivnosti za 2020., a VMO Volovčica je za sad odlučilo prioritizirati uređenje dječjeg igrališta u Alfirevićevoj 23-35.

Imamo pravo znati jer Pešča je naša i Zagreb je naš!