Vijećnica Iva Ivšić (Zagreb je NAŠ!): Izvještaj s 12. sjednice Vijeća Gradske četvrti Trnje

U srijedu 27. ožujka na sjednici Vijeća gradske četvrti Trnje izglasan je Plan komunalnih aktivnosti za 2018. Opozicijski vijećnici SDP-a, GLAS-a, HSLS-a, Nove ljevice i platforme Zagreb je NAŠ! glasali su protiv Plana. Nažalost, i na ovoj nižoj razini vlasti pokazalo se da proračun kroji politički interes, a manje interes stanovnika/-ica četvrti. Podaci pokazuju da su izdvajanja po stanovniku za Mjesne odbore u kojima politička pozicija ima većinu osjetno veća no za ostale – a nimalo iznenađujuće zakinuta je i Trnjanska Savica. O tome i o nekim drugim sumnjivim momentima piše vijećnica Iva Ivšić.

U srijedu 27. ožujka na sjednici Vijeća gradske četvrti Trnje izglasan je Plan komunalnih aktivnosti za 2018. Ovaj Plan čini glavni dio proračuna četvrti i najvažnija je aktivnost na koju vijećnici/-ce četvrti mogu realno utjecati. Sve ostalo o čemu se na Vijeću četvrti odlučuje više-manje je unaprijed određeno političkim i administrativnim odlukama i odredbama gradskih ureda i Skupštine.

Nažalost, i na ovoj nižoj razini vlasti pokazalo se da je kod donošenja proračuna političko-koalicijski interes iznad stanovnika/ica četvrti.

Opozicija protiv sumnjivog plana komunalnih aktivnosti

Svi vijećnici opozicije koju čine 3 vijećnika/-ce iz SDP-a, 1 vijećnik iz Glas-a, 1 vijećnik iz HSLS-a, 1 vijećnik iz Nove ljevice i ja kao predstavnica Zagreb je NAŠ!, glasali smo protiv prijedloga Plana kojeg je sačinilo Radno tijelo Vijeća gradske četvrti za komunalne aktivnosti u kojem vijećnici pozicije imaju većinu. Prije kratke kronologije i rezimea događanja, napominjem da poziciju u Vijeću četvrti čine 3 vijećnika iz stranke BM365, 2 vijećnika iz HDZ-a, Krešimir Končić i Srećko Šuk s liste Sandre Švaljek i nezavisni Pero Kovačević.

U izradi Plana komunalnih aktivnosti Vijeća gradske četvrti trebalo bi se voditi kriterijima predloženim u službenoj Odluci o financiranju mjesne samouprave koju je 2016. donijela gradska Skupština. Prema Odluci, grad Zagreb dodjeljuje sredstva gradskoj četvrti za Program komunalnih aktivnosti po mjesnim odborima uvažavajući zbirni kriterij za raspodjelu 60% prema broj stanovništva u mjesnom odboru, 10% prema površini mjesnog odbora i 30% prema komunalnoj izgrađenosti, pri čemu je zadnji kriterij teško izračunljiv jer ne postoje koeficijenti niti se prati realno stanje infrastrukture na terenu. Komunalne aktivnosti koje će biti uključene u Plan mogu predlagati pojedini mjesni odbori, građani ili grupe građana i vijećnici gradske četvrti.

Opozicija predlaže pravedniji sustav raspodjele sredstava

Na prethodnoj sjednici Vijeća četvrti imali smo vrlo žustru raspravu zbog neprincipijelnih postotaka podjele sredstava po mjesnim odborima u prijedlogu Plana komunalnih aktivnosti. Kao opozicijski vijećnici/ce, predložili smo da se prvo dogovorimo o kriterijima prema kojima će se složiti novi prijedlog Plana komunalnih aktivnosti te da ga donesemo na sljedećoj sjednici, što je Predsjednik vijeća prihvatio te je na taj način vodio ovu točku dnevnog reda.
Usuglasili smo se da kod izrade Plana trebamo primijeniti identičan kriterij koji stoji u Odluci gradske Skupštine, a vezan je za raspodjelu sredstava.

Drugi kriterij o kojem smo razgovarali odnosio se na omjer nadležnosti vijećnika gradske četvrti i Vijeća mjesnih odbora u prioritiziranju aktivnosti u Planu. Kao opozicija smo se zalagali za veću nadležnost mjesnih odbora te smo predložili da omjer bude 80/20 u korist prijedloga mjesnih odbora, dok su u opoziciji predlagali omjer 60/40, a neki pojedinci i 50/50 što su argumentirali na način da su vijećnici u četvrti na višoj razini vlasti kojima su građani dali povjerenje i sukladno tome bi trebali imati više prava u odlučivanju od vijećnika u mjesnim odborima. Konsenzualno smo došli do odluke o kriteriju kojim bi omjer nadležnosti za predlaganje bio 70/30 u korist mjesnih odbora.

Načelno su svi za decentralizaciju Zagreba, al u praksi se postupa suprotno od načela

Argumentirali smo da se ponašaju prema mjesnim odborima na isti način na koji se grad politički i administrativno odnosi prema mjesnoj samoupravi – ne priznajući im prava za donošenje odluka i zatvarajući im i minimalni prostor u kojem bi ta prava eventualno mogli ostvariti, odnosno da takva argumentacija nije na tragu decentralizacije koju svi načelno u svakoj prilici zagovaraju.

Na kraju smo uspjeli dogovoriti i izglasati da se kod donošenja Plana uzmu u obzir oba navedena kriterija te smo njegovo donošenje odgodili za sljedeću sjednicu. Moram primijetiti da je otpočetka Pero Kovačević stao na stranu opozicije te je zagovarao donošenje kriterija i izradu novog prijedloga Plana.

Mjesni odbori u kojima je u većini vladajuća koalicija HDZ/BM365 dobivaju najviše sredstava

U međuvremenu smo dobili novi prijedlog Plana komunalnih aktivnosti koji se minimalno razlikovao od prethodnog, a promjene su vidljive isključivo u smanjenju iznosa sredstava za MO Sigečica i MO Martinovka i povećanju sredstava za MO Vrbik u iznosu 337.200 KN u kojem lista Pere Kovačevića ima većinu.

U predloženom Planu moglo se vidjeti da se sredstva po pojedinim mjesnim odborima raspoređuju prema kriteriju dominacije pojedinih političkih opcija ili vijećnika četvrti u pojedinim mjesnim odborima.

Nakon još jedne žustre rasprave, svi vijećnici opozicije glasali su protiv prijedloga Plana, a kao ključne prigovore naveli smo sljedeće:

Nedostatnost informacija – vijećnici u opoziciji nisu dobili ukupan prijedlog svih komunalnih aktivnosti koje su stigle na VGČ od strane vijeća mjesnih odbora i/ili pojedinih i/ili grupe građana. U Planu nije eksplicitno navedeno tko je predlagatelj pojedinih prijedloga komunalnih aktivnosti – vijećnici vijeća gradske četvrti ili vijeća mjesnih odbora i/ili građani/ke. Stoga nismo mogli provesti analizu Plana prema dogovorenom kriteriju o raspodjeli sredstava u omjeru 70% za prijedloge vijeća mjesnih odbora i 30% sredstava za prijedloge vijećnika gradske četvrti. Napominjem da sam na prošloj sjednici tražila da se ovom kriteriju pridoda još jedan, prema kojem će za ovih 30% sredstava vijećnici četvrti predlagati komunalne aktivnosti koje će zadovoljiti strateški interes čitave četvrti, a ne samo parcijalni interes pojedinih mjesnih odbora, što je nažalost ignorirano.

Nadalje, novi prijedlog Plana i dalje nije sukladan kriterijima koji su navedeni u Odluci gradske Skupštine, a tiču se raspodjele sredstava po mjesnim odborima u omjeru 60% prema broju stanovništva, 10% prema površini i 30% prema komunalnoj izgrađenosti. Dva mjesna odbora (MO Trnjanska Savica i MO Marin Držić) su zakinuti u raspodjeli, a u drugim mjesnim odborima u kojima je opozicija na vlasti sredstva su u skladu s kriterijima, ali minimalna. Tome se još može pridodati da je ukupna potrošnja sredstava po stanovniku najniža u 4 mjesna odbora, od kojih je u 3 mjesna odbora na vlasti opozicija (MO Marin Držić, MO Cvjetnica, MO Kanal), a četvrti mjesni odbor je Trnjanska Savica. Zašto su i tamo sredstva minimalna po broju stanovnika u odnosu na druge mjesne odbore, iako je tamo HDZ na vlasti, ostavljam svima koji čitaju izvještaj da sami zaključe.

Privatni interes nauštrb javnog?

Osim do sad navedenih prigovora na prijedlog Plana, postoji još jedan, koji je moguće i najvažniji. U mjesnom odboru Veslačko naselje u Plan komunalnih aktivnosti uključena je i stavka uređenje vatrogasnog puta u iznosu 649.000 KN od ukupnih 959.800 KN namijenjenih tom mjesnom odboru. Prijedlog da se toliko sredstava odvoji za navedenu aktivnost dolazi od strane vijećnika gradske četvrti, Krešimira Končića.

Ova aktivnost (izgradnja vatrogasnog puta) navodno se odnosi na prostor pored zgrade u izgradnji, a koji je trenutno omeđen ogradama, odnosno nalazi se u zoni gradilišta. O ovom je pitanju već bilo riječi na jednoj od prošlih sjednica kada nam je rečeno da je u prethodnom mandatu Vijeća četvrti dogovoreno da će investitor urediti dio prostora oko zgrade, a drugi će dio, koji je javna površina na sebe preuzeti grad, odnosno Vijeće gradske četvrti. Koliko sam shvatila, s gradom je potpisan ugovor, a investitor je dobio građevinsku dozvolu i počeo je graditi. Tada smo tražili na uvid Zaključak Vijeća iz prethodnog mandata i tražili smo ugovor s gradom, međutim, ništa od toga nismo dobili tako da ne znamo što je točno dogovoreno i o kojim parcelama se radi. Pitanje je zašto se ionako minimalna sredstva namijenjena jednom mjesnom odboru većinski ulažu u obnovu prostora koji je u biti uništen gradnjom privatnog investitora i koji je javni interes u tome. Procjena je da će na prodaji stanova (bez prodaje poslovnih prostora i garaža) investitor imati prihod od 42,5 milijuna eura. Jedno od objašnjenja koje smo dobili na Vijeću od strane Krešimira Končića je da investitor plaća komunalnu naknadu iz koje se uređuju javni prostori, uključujući i taj koji je uništen gradnjom tako da je nemoguće od njega tražiti da uredi prostor koji je uništio.

Tražili smo da se u zapisnik obavezno unese da tražimo da se za navedenu komunalnu aktivnost prikupi sva relevantna dokumentacija s obzirom da se radi o vrlo sumnjivoj komunalnoj aktivnosti o kojoj ne znamo dovoljno.

Glasali smo ZA izgradnju parkirališta uz Dom zdravlja Trnje

Prije glasanja, predsjednik Vijeća podnio je amandman kojim je tražio preusmjeravanje dijela sredstava iz stavke interventna sredstva za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta u krugu Doma zdravlja Trnje. Amandman smo podržali jer predstavlja širi interes stanovnika gradske četvrti Trnje. Nakon toga, uslijedilo je glasanje putem kojeg je 8 članova Vijeća četvrti koji čine poziciju donijelo novi Plan komunalnih aktivnosti za 2018., dok je 7 članova/ica opozicije glasalo protiv!

U nastavku je i tablica analize rasporeda sredstava po pojedinim mjesnim odborima i potrošnje po stanovniku, a u prilogu su prvi prijedlog Plana komunalnih aktivnosti i drugi prijedlog koji je uz amandman Predsjednika Vijeća izglasan.

 

MO Predsjednik/ca VMO Iznos za komunalne aktivnosti GČ u 2018 Broj stanovnika MO Izdvajanja po stanovniku MO*
Marin Držić

SDP/Nova ljevica

658.700,00

6.497

101,39

Cvjetnica

SDP/RF

303.100,00

2.128

142,43

Cvjetno naselje

Nezavisna lista/BM365

557.000,00

1.785

312,04

Kanal

SDP/Živi zid

337.350,00

1.411

239,09

Martinovka

Švaljek/BM365

679.200,00

2.756

246,44

Miramare

HDZ/Nezavisni

533.000,00

1.297

410,95

Savski kuti

BM365/HDZ

376.200,00

1.975

190,48

Sigečica

SDP/Švaljek

838.250,00

5.785

144,90

Staro Trnje

HSLS/BM365

847.100,00

3.737

226,68

Trnjanska Savica

HDZ/Švaljek

902.500,00

8.449

106,82

Trnje

BM365/HDZ

633.100,00

2.129

297,37

Veslačko naselje

BM365/Švaljek

959.800,00

981

978,39

Vrbik

Nezavisna lista Pero Kovačević

782.800,00

3.352

233,53

Sredstva za nadzor radova koja nisu razdvojena po mjesnim odborima

90.000,00

Interventna sredstva

226.400,00

UKUPNO

8.724.500,00

 

* Iako zbog kriterija 60/10/30 nije moguće postići potpunu uravnoteženost izdvajanja po glavi stanovnika, ovakva raspodjela ne ukazuje niti na pokušaj ravnomjerne raspodjele.