U čemu je problem?

Stanovnici Zagreba ljudi su različitog mjesta rođenja, vjere, nacionalnosti, porijekla, spola, političkog opredjeljenja, državljanstva, razine zdravlja, dobi, seksualne orijentacije i rodnog te seksualnog identiteta. U Zagrebu živi 50 tisuća više žena nego muškaraca, a gotovo petina stanovništva starija je od 65 godina. U gradu živi gotovo 5000 stranaca, 600 izbjeglica, više od 40 tisuća pripadnika nacionalnih manjina, i 90 tisuća osoba s invaliditetom. Grad nedovoljno ohrabruje otvorenost različitostima te ne koristi sve potencijale koje ta nudi različitost. Grad Zagreb treba i može preuzeti aktivniju ulogu u izgradnji atmosfere dobrodošlice, razumijevanja i suradnje među svim segmentima stanovništva. Želimo da Zagreb bude otvoren i prilagođen jednako svima nama. Želimo Zagreb koji nas spaja, a ne isključuje.

Prioriteti:

  1. Sudjelovanje svih stanovnika Zagreba političkom odlučivanju. Svi stanovnici sudjeluju u oblikovanju grada: poticanjem aktivne participacije svih manjinskih i marginaliziranih skupina u suodlučivanju o svim aspektima razvoja i funkcioniranja grada; prepoznavanjem ključne uloge tih skupina u odlučivanju o pitanjima koja ih se direktno tiču kao pripadnika manjinskih skupina; reprezentacijom tih skupina u strukturama odlučivanja na razini grada i zapošljavanjem u gradskoj upravi i ustanovama te tvrtkama u vlasništvu Grada; poticanjem razvoja civilnog društva i aktivizma među pripadnicima tih skupina.
  2. Sudjelovanje svih stanovnika Zagreba u društvenom i kulturnom životu zajednice. Svi stanovnici imaju pun pristup svim potrebnim uslugama i sadržajima te aktivno sudjeluju u oblikovanju i korištenju društvenih i kulturnih sadržaja grada: omogućavanjem pristupa odgojnim i obrazovnim institucijama i sadržajima, knjižnicama, muzejima, kazalištima, sportskim klubovima i sadržajima, te svim drugim sadržajima na razini grada; poticanjem kulturnog izražavanja manjinskih i marginaliziranih skupina koje žive u Zagrebu.
  3. Sve politike i odluke na razni Grada počivaju na načelima jednakosti, interkulturalizma, ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. U kreiranju gradskih kulturnih, socijalnih, obrazovnih, stambenih, zdravstvenih, ekonomskih i drugih politika usmjerenih na sve društvene skupine, Grad prepoznaje i odgovara na specifičnosti i potrebe svih manjinskih i marginaliziranih skupina. Ono što ove skupine smješta na rubove našeg grada (simbolički i doslovno) jesu neznanje, predrasude i strahovi koji o njima postoje. Želimo grad koji stvara prostor za sve nas i koji naše specifičnosti prepoznaje kao svoje bogatstvo.
  4. Razumijevanje i povjerenje među stanovnicima grada. Javne kampanje na razini grada; priprema lokalnih zajednica na suživot s novodoseljenim stanovnicima; kreiranje mjesta susreta, podrške, razgovora i upoznavanja; aktivna promocija jednakosti, interkulturalizma i različitosti, ljudskih prava i ravnopravnosti spolova; kreiranje obrazovnog programa za ljudska prava na razini Grada.
  5. Dostupnost kvalitetnih javnih usluga i infrastrukture svim stanovnicima. Razvijati stambene politike koje onemogućavaju getoizaciju pripadnika nacionalnih manjina i migranata, istodobno poštivajući autonomiju i želje zajednica o kojima se radi; ulaganje u infrastrukturu, prometnu povezanost, pristup socijalnim sadržajima i uslugama u naseljima koja su loše infrastrukturno razvijena; poticanje i provedba široke dostupnosti zdravstvene i socijalne zaštite; omogućavanje pristupa osobama s invaliditetom i osoba sa zdravstvenim teškoćama javnim zgradama; poticanje mobilnosti svih stanovnika unutar grada kroz dobro razvijenu i svima dostupnu mrežu javnog prijevoza te prilagođavanje javnog prijevoza potrebama osoba s invaliditetom.

Uključi se u raspravu

Zdravstvo

Promet

Otvoreni grad

Otpad

Odgoj i obrazovanje

Mladi

EU fondovi

Zagrebački Holding

Urbanizam

Stanovanje

Okoliš

Digitalni grad

Kultura

Socijalna politika

Sport

Ekonomska demokracija