Skip to main content

Na 27. sjednici Vijeća Mjesnog odbora Volovčica izabran sam za potpredsjednika Vijeća. Tu bi dužnost trebao vršiti od sada do svibnja 2021. godine kada će se održati redovni lokalni izbori u Zagrebu. Potpredsjedničko mjesto na koje sam izabran dio je dogovora u Vijeću Mjesnog odbora Volovčica zbog odluke da podržim gospodina Stipu Grgića iz SDP-a kao predsjednika Vijeća. S obzirom da je dogovor na razini Platforme Zagreb je NAŠ! bio da za predsjednike Vijeća nećemo podržati vijećnike iz HDZ-a, stranke BM365, kompromitiranih stranaka centra, te ostalih desnih i ekstremno desnih stranaka, jedina racionalna opcija je bila podržati SDP-ovog vijećnika. Napominjem i da Vijeće nije bilo moguće konstituirati bez izbora predsjednika Vijeća, za što je potrebna većina Vijeća koje broji sedam članova/ica. Dakle, za predsjednika VMO-a Grgića glasalo je ukupno 4 vijećnika: sam gospodin Grgić, HNS-ov vijećnik, vijećnik iz tadašnje stranke Nezavisna lista S. Švaljek i ja iz Zagreb je NAŠ!. Prema dogovoru, vijećnik iz NL SŠ izabran je za potpredsjednika Vijeća prve dvije godine, a ja druge dvije godine mandata Vijeća.

Kao članu kvartovske grupe Pešča je NAŠA! i Platforme Zagreb je NAŠ! bitno mi je da znate da me pozicija potpredsjednika neće učiniti manje kritičnim prema funkcioniranju mjesne samouprave, gradonačelniku i gradskoj vlasti, kao ni prema odlukama trenutne većine u Vijeću Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak sastavljene od stranaka BM365 i HDZ-a. Baš kao i svim vijećnicima/ama u platformi Zagreb je NAŠ! jasno mi je koliko je nefunkcionalna, neresponzivna i netransparentna zagrebačka mjesna samouprava. Sustavno se ignoriraju prijedlozi i informacije koje dolaze iz mjesnih odbora, a naša fiktivna financijska sredstva za male komunalne akcije se, čini se, ni ne troše jer je održavanje kvarta nekvalitetno i neredovito. Primjer toga je i rijedak odvoz glomaznog otpada zbog nedostatka radnika/ca i kamiona za odvoz, unatoč ilegalnim odlagalištima krupnog otpada po cijelom kvartu. Grad ne ulaže u komunalne usluge koje osiguravaju čist i zdrav okoliš u našim kvartovima. Komunalne aktivnosti koje donosi Vijeće Gradske Četvrti Peščenica – Žitnjak također se ne provode, a i sam Plan komunalnih aktivnosti kojim se uređuju parkovi, gradski objekti na kvartu i ostalo je vrlo nestransparentan i sadrži problematične stavke kao što je financiranje privatnog vjerskog objekta na štetu škole i kulturnog centra. Da nešto ne valja sa zagrebačkom mjesnom samoupravom vidljivo je i kod uređenja javnih površina u kvartu. Nabava parkovne opreme i hortikulturalno uređenje igrališta dostiže iznose koji bude sumnju u opravdanost troškova. Tako je primjerice nedavna obnova igrališta u dvorištu Dječjeg vrtića Crvčak stajala čak 935.100,00kn. Pritom mjesni odbori uopće nemaju utjecaja na cijenu uređenja, niti informaciju kada će uređenje početi i završiti.

Unatoč svemu, ne odustajemo! Odmah nakon izbora smo napravili Facebook stranicu Pešča je NAŠA! kako bi vas informirali o tome koje se odluke donose u mjesnim odborima Peščenica i Volovčica, vijećima u kojima Zagreb je NAŠ! ima vijećnike. Upravo mi je Facebook stranica Pešča je NAŠA! poslužila da vas informiram o nemoralnom i nepravednom financiranju crkve Bl. A. Kažotića novcima namijenjenim za školu P. Preradović i kulturni centar Peščenica, a o čemu su 2018. i 2019. pisali Index, Faktograf i Telegram. Na moju inicijativu Vijeće Mjesnog odbora Volovčica čak je donijelo i Zaključak kojim se od Vijeća Gradske četvrti traži da preusmjeri financijska sredstva sa crkve na školu. Zaključak nije obvezujuć za Vijeće Gradske četvrti, no ostaje službeno zapisano da je Vijeće Gradske četvrti djelovalo mimo Zaključka mjesnog odbora na čijem području se nalazi i crkva i škola. Koristeći poziciju vijećnika u Vijeću, zajedno s udrugama i aktivistima/kinjama za zaštitu životinja uspjeli smo legalizirati čak dva hranilišta za mačke na području Volovčice. Hranilišta detaljno uređuju brigu o uličnim mačkama od čega imaju koristi svi u kvartu, a mačke dobivaju humanu brigu i poštovanje kakvo zaslužuju sva živa bića.

U dvije godine djelovanja svi članovi i članice kvartovske grupe Pešča je NAŠA! naučili su mnogo o mjesnoj samoupravi, a nadu nam daje sve bolja suradnja sa susjedima i susjedama u kvartu, osobito preko Facebook stranice na kojoj redovito komuniciramo sa svima zainteresiranima za bolji život u našim kvartovima.

Nastavljamo se zajedno s vama boriti za transparentnu mjesnu samoupravu koja brani interese kvarta i surađuje sa susjedima na svim bitnim pitanjima za kvart!

Nikola Zdunić, vijećnik u VMO Volovčica,

član kvartovske grupe Pešča je NAŠA i političke platforme Zagreb je NAŠ!