U čemu je problem?

Zagreb treba biti grad kojem je važan okoliš i održivo ponašanje građana te u kojem sve društvene skupine rado i kontinuirano, tijekom cijele godine, koriste javni prijevoz i bicikle umjesto vlastitih automobila. U takvom gradu bar jedna trećina svog prometa trebala bi se odvijati pješice ili biciklom, druga trećina javnim prijevozom te, na koncu, jedna trećina automobilom. S mnoštvom sunčanih dana godišnje, Zagreb je grad u kojem se na otvorenom i, posebice u parkovima, može boraviti tijekom cijele godine. Zagreb treba biti grad događanja u parkovima, a gradski parkovi prostori umrežavanja, stvaranja i održavanja zajedništva lokalne sredine. Zagreb je grad u kojem uzgajanje voća, povrća i bilja za vlastite potrebe u komunalnim vrtovima treba postati proširena i uobičajena praksa dostupna svima. Zagreb treba biti grad drvoreda, grad hlada u ljetnoj žegi. Zagreb teži postati grad čistog kvalitetnog zraka u kojem će se razdoblja dugotrajnih magli sa sve zamjetnijim smogom sprječavati održivim ponašanjem institucija i građana.

Prijedlozi:

  1. Gradski parkovi i komunalni vrtovi. Izgradnja novih i uređenje postojećih gradskih parkova tako da je cijeloj obitelji omogućen boravak u parku, u svako doba godine. Parkovi kao prostori slobode, komunikacije, spajanja i izgradnje zajednice. Pošumljavanje i sadnja drvoreda na širim ulicama i izvan užeg centra u cilju povećanja kvalitete zraka te smanjenja opasnosti od toplotnih udara prilikom sve dužih i vrućih ljetnih sezona.
  2. Vegetacija. Postavljanje termometara po gradu i praćenje kritičnih točaka na kojima je dodatnim naporima potrebno ublažiti zagrijavanje, poput ulaganja u krovove obložene vegetacijom, uklanjanja asfalta i betona gdje god je moguće i oblaganje površina permeabilnim materijalima, vegetacijom i drvetom.
  3. Klimatske promjene. Informirati građane o posljedicama neizbježnih klimatskih promjena na život u gradu, kao i mogućim mjerama doprinosa građana Zagreba ublažavanju klimatskih promjena i mogućim mjerama prilagodbe primjerenim mogućnostima različitih gradskih područja i društvenih skupina.
  4. Mjerne postaje za kvalitetu zraka. Povećati broj mjernih postaja i njihovu vidljivost u gradu te nužno pratiti sve europski relevantne oblike zagađenja zraka. Podizati razinu osviještenosti građana o kvaliteti zraka u gradu te otvoriti forum za prijedloge njegova unapređenja na mikro-razini (promet, grijanje u velikim zgradama, protočnost zračnih strujanja, drvoredi i parkovi).
  5. Čistoća i dostupnost vode. Informacije o kvaliteti vode u javnoj vodoopskrbi učiniti redovno i lako dostupnima te usporedivima s drugim hrvatskim i europskim gradovima. Gdje god je moguće (npr. fontane) uz minimalna ulaganja otvoriti jasno označene česme s besplatnom pitkom vodom iz javne vodoopskrbe.

Uključi se u raspravu

Zdravstvo

Promet

Otvoreni grad

Otpad

Odgoj i obrazovanje

Mladi

EU fondovi

Zagrebački Holding

Urbanizam

Stanovanje

Okoliš

Digitalni grad

Kultura

Socijalna politika

Sport

Ekonomska demokracija