U čemu je problem?

Postojeća gradska politika ne prepoznaje važnost ulaganja u odgoj i obrazovanje što pokazuje nedostatnim izdvajanjima za taj sektor, ali i neodgovornim i iracionalnim upravljanjem i raspodjelom postojećih financija bez jasnog strateškog plana. Rezultat takve politike slabija je kvaliteta odgojno-obrazovnog sustava u kojem se nedovoljno vodi računa o sljedećim važnim dimenzijama kvalitete: svima jednako dostupne odgojno-obrazovne institucije i programi, osnaženi, zadovoljni i stručni odgajatelji, učitelji i profesori, inovativni nastavni sadržaji, suvremeno opremljene škole i vrtići, partnerski odnosi između odgojno-obrazovnih institucija i različitih organizacija i poduzeća iz lokalne zajednice te međusobno umreženi vrtići, škole te znanstvene i znanstveno-nastavne institucije.

Prijedlozi:

  1. Vrtići i škole za svu djecu – Izjednačavanje obrazovnih mogućnosti za svu djecu učinkovitim sustavom podrške djeci iz socijalno ugroženih obitelji, djeci s teškoćama u razvoju i djeci nacionalnih manjina. Potrebno je osmisliti konkretne inovativne prakse potpore obrazovnoj integraciji djece iz socijalno ugroženih obitelji, djeci s teškoćama u razvoju i djeci nacionalnih manjina. Od pojedinačnih mjera, za početak je važno revidirati kriterije za upis u vrtiće kako bi se svakom djetetu iz socijalno i ekonomski ugroženih obitelji omogućilo ostvarivanje prava na vrtić, te osigurati financijsku podršku za učenike iz trogodišnjih strukovnih škola koji žele nastaviti školovanje.
  2. Cijenjeni i zadovoljni djelatnici – Unapređenje radničkih prava i uvjeta rada zaposlenih u sustavu odgoja i obrazovanja. Kolektivnim ugovorima koji se za vrtiće potpisuju na razini grada osigurati dodatke na plaću za odgajatelje i stručne suradnike, zalagati se da se to učini i za učitelje i profesore u osnovnim i srednjim školama te financijski podržati kvalitetan profesionalni razvoj djelatnika u odgojno-obrazovnom sustavu.
  3. Inovativni sadržaji i partnerski pristup – Razvijanje i implementacija novih nastavnih sadržaja u suradnji s lokalnom zajednicom. Dodjeljivati financijska sredstva za projekte kojima se stvaraju novi nastavni sadržaji, a u čijem osmišljavanju i provedbi zajedno sudjeluju vrtići i škole, znanstvene i znanstveno-nastavne institucije, firme, obrti, društvena poduzeća, zadruge, sindikati i organizacije civilnog društva.
  4. Lokalna opskrba, zdrava opskrba – Angažiranje lokalnih poduzeća, zadruga i obrta u opremanju škola i vrtića te uvođenje zdrave hrane lokalnih proizvođača. Putem javne nabave, slijedeći načelo najviše ekonomske vrijednosti, a ne najniže cijene, angažirati lokalne firme zadruge i obrte za opremanje vrtića i škola te u vrtiće i škole uvesti zdravu hranu lokalnih proizvođača (OPG-ovi, poljoprivredne zadruge) te time potaknuti razvoj lokalne ekonomije.
  5. Vrtići i škole prema potrebama kvartova – Izgradnja vrtića i škola u onim kvartovima u kojima za njima ima potrebe prema jasno definiranom planu temeljenom na podacima o demografskim, ekonomskim i urbanističkim kretanjima. Uspostaviti timove stručnjaka – urbaniste, projektante, izvođače i proizvođače – koji će izraditi plan obnove i sanacije postojeće i izgradnje nove odgojno-obrazovne infrastrukture u Gradu Zagrebu temeljem analize postojećeg stanja, uzimajući u obzir prostorne, ekonomske i demografske parametre. Također, potrebno je razviti i implementirati modele alternativne gradnje vrtića i škola, poput montažne, modularne, tipske i drugih oblika gradnje, koja je energetski učinkovita, uz pretpostavku optimalnih financijskih izdvajanja i ostvarivanja kvalitete. U međuvremenu valja unaprijediti prijevoz učenika u dijelovima grada gdje je slaba prometna povezanost s odgojno-obrazovnim institucijama.

 

Uključi se u raspravu

Zdravstvo

Promet

Otvoreni grad

Otpad

Odgoj i obrazovanje

Mladi

EU fondovi

Zagrebački Holding

Urbanizam

Stanovanje

Okoliš

Digitalni grad

Kultura

Socijalna politika

Sport

Ekonomska demokracija