Skip to main content

Na današnjoj konferenciji za medije gradski zastupnik Tomislav Tomašević iz Zagreb je NAŠ! govorio je o prijedlogu Odluke o sustavu odvojenog prikupljanja otpada koji će se sutra naći na sjednici Gradske skupštine.

„Godinama smo upozoravali na to da u Zagrebu treba uspostaviti sustav odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu. Iako su mnogi gradovi krenuli u tom smjeru, u Zagrebu nije bilo političke volje da se napravi isto. Također, unatoč tome što je Vladina Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom donesena prije osam mjeseci, Grad Zagreb je tek prije dva mjeseca izradio prvi nacrt Odluke, a sutra će se, kada je već krajnji rok, o njoj odlučivati. Glavna mana Odluke je ta da u Zagrebu ostaje uglavnom isti sustav naplate odvoza otpada. Taj se sustav i dalje bazira na rezerviranom volumenu spremnika za miješani komunalni otpad, što znači da se usluga ne naplaćuje prema stvarnoj količini odloženog miješanog otpada za svako individualno kućanstvo. Time se sigurno neće postići ciljevi koje je Europska unija pred nas postavila, a doći će do brojnih praktičnih problema kao što su nesuglasice između susjeda u višestambenim zgradama koji će, budući da grad nije osigurao nikakvu tehnologiju poput čipiranih vrećica, vrlo teško moći utvrditi tko je zapravo odložio koliko otpada i je li je odložio više ili manje nego što mu pripada, odnosno koliko plaća uslugu” rekao je Tomašević ispred Zagreb je NAŠ!. Gradska uprava je opciju čipiranih vrećica i sve druge dostupne tehnologije proglasila preskupima, a da nije objavila ni jednu analizu ili kalkulaciju koja bi to potvrdila.

„Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u Gradu Zagrebu koji će se sutra naći na Skupštini je čista improvizacija koja jasno pokazuje do koje mjere je gradska uprava nepripremljena da tu istu Odluku i Vladinu uredbu provede. Usvajanjem ove odluke možemo očekivati kaos u sljedećih nekoliko mjeseci kad građani budu suočeni sa svojim obavezama koje neće moći ispuniti jer im Grad Zagreb nije osigurao potrebnu infrastrukturu u vidu posebnih spremnika za biootpad, modela za osiguranje spremnika na javnim površinama od strane trećih osoba kao i tehnologiju kojom bi se individualizirala odgovornost za odbačeni otpad. Bez takve infrastrukture sve kazne koje su za građane u Odluci predviđene su neprovedive,” zaključuje Tomašević.