Naše vijećnice i vijećnici

Tomislav Tomašević

ttomislav@gmail.com

Gradska skupština Grada Zagreba, Ćirilometodska 5

Urša Neda Raukar-Gamulin

ursa.raukar1@gmail.com

Gradska četvrt Gornji grad – Medveščak, Draškovićeva 15

Vilim Matula

vilimatula@gmail.com

Gradska četvrt Donji Grad, Ilica 25

Iva Ivšić

iva.ivsic@gmail.com

Gradska četvrt Trnje, Vukovarska 56a

Teodor Celakoski

teodorcelakoski@gmail.com

Gradska četvrt Novi Zagreb – Istok, Avenija Dubrovnik 12

Marta Kiš

marta.kis1@gmail.com

Gradska četvrt Trešnjevka – Sjever, Park Stara Trešnjevka 2

Tomislav Domes

tdomes@gmail.com

Gradska četvrt Črnomerec, Trg Francuske Republike 15

Marija Brajdić Vuković

mbvukovic@gmail.com

Gradska četvrt Podsused-Vrapče, Sigetje 2

Tonći Kožul

toncikozul@gmail.com

Mjesni odbor Knez Mislav, kneza Domagoja 8

Vera Petrinjak Šimek

vera.simek@zg.t-com.hr

Mjesni odbor Stjepan Radić, Hercegovačka ulica 111

Eduard Kožul

eduardkozul@gmail.com

Mjesni odbor Trnjanska Savica, Vladimira Ruždjaka 21

Frana Laća

franalaca@yahoo.com

Mjesni odbor Trnjanska Savica, Vladimira Ruždjaka 21

Eugen Vuković

evukovic@gmail.com

Mjesni odbor Vrbik, Lavoslava Ružičke 26

Diana Bekavac

bekavac.d@gmail.com

Mjesni odbor Kozjak, Bijenička cesta 97

Bojan Nonković

bnonkovic@gmail.com

Mjesni odbor Mašićeva, Trg Vlaha Bukovca 3

Jelena Miloš

jemilos@gmail.com

Mjesni odbor Peščenica, Petra Petrovića Njegoša 10

Nikola Zdunić

nikola.zdunic5@gmail.com

Mjesni odbor Volovčica, Kriška ulica 20

Tomislav Vukoja

tvukoja@gmail.com

Mjesni odbor Siget, Radmanovačka ulica 39

Martina Juričić

krovovi@gmail.com

Mjesni odbor Nikola Tesla, Ozaljska 16

Noah Pintarić

dalekalee@gmail.com

Mjesni odbor Samoborček, Nova cesta 37

Ria Bilić

riabilic@gmail.com

Mjesni odbor Bartol Kašić, Selska cesta 3

Velimir Gašparac

velimir.gasparac@gmail.com

Mjesni odbor Stara Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1

Roman Karaturović

roman.karaturovic@gmail.com

Gradska četvrt Trešnjevka - sjever, Park Stara Trešnjevka 2