Skip to main content

Besmislenost i štetnost gradonačelnikove vizije upravljanja gradom ponovo su ogoljeni noćašnjom obilnom kišom koja je stvorila probleme u cijelom gradu, a posebice u Donjem gradu koji se još oporavlja nakon potresa.
Kao članovi Vijeća gradske četvrti Donji grad i predstavnici platforme Zagreb je NAŠ! višekratno smo upozoravali na besmislenost raspodjele sredstava koje Grad troši na stavkama održavanja komunalne infrastrukture. Na te iznose Vijeće gradske četvrti nema nikakvu mogućnost utjecaja ni prilikom njihovog planiranja, niti ima kontrolu nad izvedenim radovima. Sve ide po sistemu uzmi ili ostavi, a ako nećeš, ipak dobiješ što nisi tražio.

Na primjer, trošak za održavanje čistoće javnih površina u Donjem gradu je s 5.775.000,00 kuna planiranih za 2018. godinu, u planu za 2019. godinu porastao na 8.856.000,00 kuna, da bi u izvješću o izvršenju plana za 2019. iz nejasnih razloga narastao na 14.786.317,69 kuna. Možemo samo pretpostaviti da je pojačano čišćenje bilo uzrokovano raznim događanjima na kojima je gradonačelnik u bescjenje davao u najam kućice svojim „pajdašima“, a troškove čišćenja ostavljenog nereda naplatio građanima koji pune gradski proračun.
S druge strane, iznos namijenjen za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda s planiranih 1.367.350,00 kuna iz 2018. godine, u planu za 2019. godinu smanjen na 903.000,00 kuna. U izvješću o održavanju komunalne infrastrukture koje je nakon višekratnih traženja napokon dobiveno, uz tu stavku za Donji grad napisane su samo dvije šture rečenice:
„Na području Gradske četvrti u tijeku 2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 1.557 od ukupno 3.050 slivnika. Za izvršenje navedenih poslova utrošeno je 1.020.166,13 kuna, odnosno 112,98% planiranih sredstava.“

Da stvari stavimo u perspektivu. Samo za održavanje Bandićevih fontana kod Nacionalne i sveučilišne biblioteke tijekom 2018. i 2019. godine trošilo se preko 3 milijuna kuna godišnje, odnosno točno 6.144.539,25 kuna u dvije godine. Za održavanje samo ovih fontana godišnje se troši tri puta više nego za održavanje sustava odvodnje oborinskih voda u čitavoj Gradskoj četvrti Donji grad!

U gradskoj upravi redovito su ignorirali naša upozorenja o tome da se novac troši samo na šminkanje, a da će posljedice višegodišnjeg neadekvatnog održavanja gradske infrastrukture uz paralelno stvaranje urbanističkog kaosa biti katastrofalne. Kada tome pribrojimo i opasnosti koje donosi sve ubrzanija promjena klime uzrokovana globalnim zagrijavanjem, što se upravo manifestira sve učestalijim i ekstremnijim klimatskim fenomenima, vrlo je jasno da je sveukupno stanje u gradu više nego zabrinjavajuće.