Skip to main content

Skupština UN-a za okoliš (UNEA) održana je krajem veljače u Nairobiju te je usvojena rezolucija „Kraj zagađenju plastikom: prema pravno obvezujućem instrumentu“. Predstavnici svih zemalja svijeta u UN-u podržali su izradu pravno obvezujućeg sporazuma o okončanju onečišćenja plastikom. Sporazum neće sadržavati samo ciljeve nego i obveze te će uključiti cijeli životni ciklus plastike, što uključuje dizajn proizvoda, potrošnju i gospodarenje otpadom. Sadržaj budućeg sporazuma dogovorit će Međuvladin pregovarački odbor do 2024. godine. Sporazumom će biti određeni mehanizmi za pružanje znanstvenih informacija i procjena te mehanizam za pružanje financijske potpore za provedbu. Države će morati izraditi nacionalne akcijske planove te redovno slati izvješća. Onečišćenje plastikom predstavlja prijetnju svim vrstama okoliša i predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Prema procjenama UN-a godišnje se u svijetu proizvede 400 milijuna tona plastičnog otpada. Od toga se reciklira manje od 10%. Samo u oceanima godišnje završi oko 11 milijuna tona plastike. Spomenuti UN-ov sporazum prepoznaje i negativne posljedice plastike za zdravlje čovjeka.