Skip to main content

Naplata javne usluge odnosi se na zbroju dvije komponente cijene. Prva je obvezna cijena minimalne javne usluge koja je ista za sve korisnike unutar iste kategorije (za kategoriju „kućanstvo“ iznos je 45 kn) i varijabilni dio cijene koji ovisi isključivo o količini predanog miješanog otpada u plavoj ZG vrećici.

Što pokriva cijena od 45 kuna za minimalnu javnu uslugu?

 • nabavu i održavanje opreme za prikupljanje otpada
 • troškove prijevoza otpada
 • obradu miješanog komunalnog otpada
 • rad reciklažnih dvorišta
 • prijevoz i obrada glomaznog otpada (besplatno 2 puta godišnje uz zahtjev)
 • vođenje propisanih evidencija i izvješčavanja
 • investicije u infrastrukturu za prikupljanje, obradu i oporabu otpada

Popusti i nagrađivanje odgovornosti

Korisnici kućanstva i poslovni korisnici, mogu ostvariti i popuste za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i to za:

 • korištenje usluge reciklažnog – samo odlaganje u reciklažnom dvorištu je besplatno, ali se i nagrađuje popustima na varijabilni dio mjesečne cijene
 • kućanstva koja kompostiraju biootpad također će ostvariti popust
 • kućanstva koja koriste pelene za djecu, odnosno pelene za odrasle ostvaruju mjesečni popust kako im račune ne bi porasli samo zbog činjenice da imaju neizbježan miješani otpad na čiju količinu ne mogu utjecati
 • popust za poslovne korisnike, ako uz miješani otpad ugovore sakupljanje biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada