Skip to main content

Screenshot from 2019-03-05 12-25-21

Redateljica Hana Jušić izabrana je za predstavnicu platforme Zagreb je naš! u Mjesnom odboru Bartol Kašić. Odnedavno je postala vijećnica u Vijeću gradske četvrti Črnomerec, kao zamjena kolegi koji je promijenio prebivalište.


Redateljica Hana Jušić izabrana je za predstavnicu platforme Zagreb je naš! u Mjesnom odboru Bartol Kašić. Odnedavno je postala vijećnica u Vijeću gradske četvrti Črnomerec, kao zamjena kolegi koji je promijenio prebivalište.