Skip to main content

Vijećnik Nikola Zdunić (Zagreb je NAŠ!): Izvještaj s 10. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Volovčica

Izvještaj 10. sjednice VMO Volovčica održane 27. veljače 2018. objavljujem tek sada jer sam tijekom ožujka prikupljao dodatne informacije vezane odobrenje Plana komunalnih aktivnosti od strane Vijeća Gradske četvrti (VGČ) Peščenica-Žitnjak.

Sjednica se ticala postavljanja prioriteta za Male komunalne akcije za 2018., a sadržaj dokumentacije za 10. sjednicu problematičanje iz više razloga:

1. Procjena troškova pojedinih malih komunalnih akcija

 • Procjene troškova za pojedine komunalne akcije čine se previsokima: tako se primjerice troškovi postavljanje antistresnih podloga, popravak, bojanje i dopuna sprava za igru djece i rekuonstrukcija pješčanika na dječjem igralištu u Ulici F. Alfirevića procjenjuje na 486.000,00kn , zamjena nekoliko klupa u parku kod Prilaza Sv. J. Radnika procjenjuje se na 36.000,00kn, uređenje rampe za osobe s invaliditetom na ulazu u prostorije MO Volovčica procjenjuje se na 100.000,00kn (vidi listu 1), a postavljanje ograde i opremanje DV Cvrčak novim spravama za igru procjenjuje se na 963.000,00kn (vidi listu 2). Ostavljam vam da sami zaključite jesu li ovakve procjene troškova radova na listi broj 1 i 2 radova realne s obzirom na opis radova.

2. Gotovo polovicu malih komunalnih akcija za volovčicu donosi Vijeće Gradske četvrti bez ikakve suglasnosti Vijeća Mjesnog odbora Volovčica

 • Vijećnica VGČ-a Trnje, Iva Ivšić u svom je izvještaju o Planu komunalnih aktivnosti kritizirala ovakvo donošenje prioriteta malih komunalnih akcija i založila se da omjer bude sljedeći: da 80% malih komunalnih akcija donosi pojedino Vijeće Mjesnog odbora, a da 20% donosi Vijeće Gradske četvrti. Omjer između Mjesnog odbora Volovčica i Gradske Četvrti Peščenica-Žitnjak je sljedeći:
  • Prioriteta malih komunalnih akcija koje je donijelo VMO Volovčica je ukupno 15 i iznose 1.689,900kn (za jednu stavku nema procjene troškova),
  • Prioriteta malih komunalnih akcija koje je donijelo VGČ Peščenica – Žitnjak je ukupno 13 i iznose 3.267,500kn.
 • Ove brojke pokazuju gotovo izjednačen broj predloženih prioriteta malih komunalnih akcija za Volovčicu od strane VMO Volovčica i od strane VGČ Peščenica-Žitnjak, dok iznos realizacije za MKA 2018. koji donosi VGČ Peščenica-Žitnjak je duplo veći od iznosa koji VMO Volovčica ima za realizaciju MKA 2018. Osim što ovakva raspodjela nije u skladu s lokalnom demokracijom koja bi trebala kretati od susjedstva i Mjesnog odbora, ovakva raspodjela donošenja malih komunalnih akcija dovela je do trećeg problemtičnog dijela koji se tiče prioriteta malih komunalnih akcija i Plana komunalnih aktivnosti VGČ-a Peščenica-Žitnjak.

3. Financiranje Samostana bl. Augustina Kažotića putem prioriteta malih komunalnih akcija

 • Vezano uz drugu problematičnu točku Plana komunalnih aktivnosti, na 10. sjednici dobili smo dvije liste: jednu listu koju je složio VMO Volovčica i listu koju smo dobili uoči 10. sjednice, a koju je složio netko (pretpostavljam odbor za komunalna pitanja) iz VGČ-a Peščenica -Žitnjak (obje liste nalaze se na kraju ovog izvještaja).
  • Treba naglasiti da o financiranju obnove samostana VMO Volovčica nikada nije raspravljalo, niti je imalo prilike glasati o tome, već je netko u Gradskoj četvrti Peščenica – Žitnjak donio odluku o financiranju obnove samostana. Još mi uvijek nije potpuno jasno tko je odobrio ovu stavku jer zapisnik sjednice gdje je izglasan Plan komunalnih aktivnosti još nismo dobili, no čini se da u sklopu VGČ-a Peščenica- Žitnjak postoji odbor za komunalne aktivnosti koji je, na zahtjev samostana i crkve Bl. A. Kažotića odlučio da je potrebno uložiti 842.000,00kn u obnovu interijera i eksterijera samostana dovršenog ne tako davne 2009. godine. Bitno je napomenuti da do trenutka pisanja ovog izvještaja još uvijek nisam dobio verificirani zapisnik sjednice VGČ-a Peščenica – Žitnjak na kojoj se usvojio konačni Plan komunalnih aktivnosti za 2018.

* raspodjela procjene troškova za male komunalne akcije koje je donijelo VGČ Peščenica-Žitnjak

S obzirom na iznenađujuće velik iznos i nepoznate kriterije dodjeljivanja financijskih sredstava crkvi kvartovska grupa “Pešča je naša” i ja istražili smo je li ovakva dodjela uopće legalna. Prema pravilima VGČ-a Peščenica – Žitnjak, moguće je financirati vjerske objekte na kvartu što i piše u članku 14., stavak 3. Međutim, unatoč tome što je moguće, uz državni proračun, vjerske objekte financirati i iz proračuna Vijeća Gradskih četvrti, a što je samo po sebi problematično jer vjerski objekti ne predstavljaju javne ustanove kao što su javne škole, centri kulture, sportski centri i vrtići, ostaje pitanje po kojim se kriterijima odlučilo financirati radove na samostanu dovršenom 2009. godine. Zašto se primjerice odlučilo samostanu dati 842.000,00kn, a Centru kulture 270.000,00kn i tko je to odlučio? Zato sam kao vijećnik VMO Volovčica tražio službeni odgovor od nadležnih službi. Pitanje koje sam postavio glasi:

Po kojim se kriterijima u Vijeću gradske četvrti Peščenica – Žitnjak donijela odluka da se u prioritete komunalnih akcija za 2018. godinu uvrste sljedeći radovi: obnova stubišta samostana Bl. Augustina Kažotića, Ivanićgradska 71 u iznosu od 209.000,00kn, sanacija fasade samostana Bl. Augustina Kažotića, Ivanićgradska 71 u iznosu od 153.000,00kn, te adaptacije multimedijalne dvorane u sklopu samostana Bl. Augustina Kažotića, Ivanićgradska 71 u iznosu od 480.000,00kn?”

4. Odbijanje naših prijedloga Malih komunalnih akcija 2018.

Kvartovska grupa Pešča je naša i ja kao vijećnik u VMO Volovčica, u suradnji sa Sindikatom biciklista i inicijativom 1postozagrad predložila je sljedeće male komunalne akcije za 2018:

 • Postavljanju česme/zdenca na Moslovačkom trgu,
 • Iscrtavanju horizontalne biciklističke signalizacije koje označava zajedničko prometovanje bicikala i automobila i
 • tzv. “bike boxeva” na određenim raskrižjima u MO Volovčica.
 • Pješačko – biciklistički prijelaz na zavoju Ulice grada Gospića i Vukovarske

Prijedlog Sindikata biciklista iz 2014. o izradi pješačkog i biciklističkog prijelaza na zavoju Ulice grada Gospića i Ulica grada Vukovara uopće nije bio stavljen na listu unatoč tome što je bio predložen u VMO Volovčica, kojeg smo prepoznali i ponovno predložili, a koji bi mnogo pomogao velikom broju biciklistkinja i biciklista koji prolaze tom rutom. Čini se da se kod posljednjeg radilo o greški samog VMO-a i predsjednika VMO-a koji je previdio ovaj prijedlog, no ostaje frustracija što se ovakva bitna mala komunalna akcija nije nigdje zabilježila. Inzistirao sam da se ta akcija mora zabilježiti, što je i učinjeno na dodatnoj listi malih komunalnih akcija koju smo kao VMO Volovčica napravili i poslali VGČ Peščenica Žitnjak.

 • Tražio sam i službeni odgovor od nadležnih službi na pitanje u vezi malih komunalnih akcija, koje glasi:

Po kojim su kriterijima odbijeni prijedlozi malih komunalnih akcija koji uključuju: Moslovački trg – dječje igralište, postavljanje česme/zdenca na dječje igralište; Zapoljska, Turopoljska, Kriška, Ivanićgradska, Kolarova, iscrtavanje oznake na kolniku za zajedničko prometovanje bicikala i motornih vozila; Raskrižje Zapoljska-Ivanićgradska, Ivanićgradska-Ulica grada Vukovara, Zapoljska-Borongajska, iscrtavanje oznaka za zaustavljanje bicikala na raskrižju (tzv. pomaknuta crta)?

U međuvremenu sam dobio odgovor od predsjednika VMO-a Volovčica Grgića (SDP) da ovi prijedlozi nisu odbijeni već da za njih treba napraviti poseban projekt zbog čega su proslijeđeni nadležnim gradskim uredima. Nastavit ću i dalje pratiti što se događa s ovim prijedlozima.

Liste malih komunalnih akcija sa 10. sjednice VMO Volovčica

Lista 1: Prioriteti Malih komunalnih akcija za 2018. koje je odobrilo VMO Volovčica (raspoređene prema prioritetima):

 1. Ulica Frana Alfirevića, uređivanje dječjeg igrališta, 116.000,00kn
 2. Ulica Frana Alfirevića, uređivanje dječjeg igrališta, 109.000,00kn
 3. Ulica Frana Alfirevića, uređenje kolnika i nogostupa, 222.000,00kn
 4. Racinova, uređivanje i asfaltiranje kolnika, 370.000,00kn
 5. Od sportske dvorane Peščenica prema Tehničkoj školi R. Boškovića i Grafičkom fakultetu, pješačke staze, uređivanje, 93.000,00kn
 6. Šetalište R. Marinkovića – izlaz na Borongajsku cestu, stepenice i rampa za invalidne osobe s istočne strane, izrada projekte dokumentacije za sanaciju stepenica i gradnju rampe s rukohvatom za osobe s invaliditetom, troškovnik Zrinjevca: 56.500,00kn
 7. Kriška 20, MO Volovčica, preinaka objekta radi pristupa osoba s invaliditetom – uređenje rampe, 100.000,00kn, prema troškovniku iz 2017.
 8. Kriška 20, MO Volovčica, vanjsko uređenje objekta, 54.300,00kn
 9. Kriška 20, MO Volovčica, unutarnje uređenje objekta, 88.600,00kn
 10. Kosorova 1-23, nogostup i prolazi prema Kolarovoj (12 prolaza), uređivanje, 95.000,00kn
 11. Ulica grada Vukovara, šetnica(nogostup) sa sjeverne strane, prema dječjem igralištu u Kolarovoj ulici 14-18, gradnja rampe za prilaz dječjih kolica, 12.000,00kn.
 12. Ulica Frana Alfirevića 23-35, dječje igralište, 486.000,00kn (postavljanje antistresnih podloga, popravak, bojanje i dopuna sprava za igru, rekonstrukcija pješčanika), 486.000,00kn
 13. Prilaz Sv. Josipa Radnika, dječje igralište, postavljanje parkovne opreme (klupe s naslonom), 36.000,00kn
 14. Trg Volovčica, Moslovački trg, Zapoljska 1, postavljanje oglasnih panoa (3 komada), 22.500,00kn
 15. Trg Volovčica, postava tzv. pametnih klupa, 2 komada, – (nema procjene troškova)
 16. Ulica Frana Alfirevića, pješačka staza uz Borongajsku cestu, 85.000,00kn
 17. Ivanićgradska 61-69, zelena površina s istočne strane, uz pješačku stazu, 25.500,00kn.

 

Lista 2: Prioriteti Malih komunalnih akcija za 2018. koju je donijeo Vijeće Gradske četvrti pPeščenica – Žitnjak:

 1. DV Cvrčak, postavljanje visoke ograde, dopuna sprava za igru i 2 pješčanika, 963.000,00kn
 2. DV Cvrčak, rekonstrukcija parkirališta, 174.000,00kn
 3. OŠ P. Preradovića, uređivanje, 793.000,00kn
 4. OŠ P. Preradovića, izrada projekte dokumentacije za postavljanje reflektora(nemoguće izvesti za sada), 0,00kn
 5. OŠ P. Preradovića, sanacija tribina na igralištu (postoji sveobuhvatni troškovnik Zrinjevca), 0,00kn
 6. KNAP, uređenje WC-a za osobe s invaliditetom, 100.000,00kn (ponuda: G2)
 7. KNAP, postavljanje galerijske rasvjete, 70.000,00kn (ponuda: PROJEKTING 1970)
 8. KNAP, adaptacija sanitarnih čvorova (1. kat i prizemlje), 100.000,00kn (ponuda: ATR Projektiranje d.o.o.)
 9. Dominikanski samostan Bl. A. Kažotića, obnova stubišta, 209.000,00kn (ponuda: KAMENLUX)
 10. Dominikanski samostan Bl. A. Kažotića, sanacija fasade, 153.000,00kn (ponuda: KAMENLUX)
 11. Dominikanski samostan Bl. A. Kažotića, adaptacija multimedijalne dvorane u sklopu samostana, 480.000,00kn (ponuda: INTER FORMA d.o.o.)
 12. Ulica Frana Alfirevića 11, dječje igralište, uređivanje, 174.000,00kn
 13. Ulica Frana Alfirevića 58a, dječje igralište, uređivanje, 109.000,00kn

 

Lista 3: Dodatna lista malih komunalnih akcija (VMO Volovčica je ovo poslao VGČ-u, no rečeno mi je da se ovo neće realizirati u 2018.):

 1. Zavoj (spajanje) Ulice grada Gospića i Ulice grada Vukovara, iscrtavanje biciklističke staze i pješačkog prijelaza, te spuštanje rubnjaka.
 2. Moslovački trg – dječje igralište, Postavljanje česme/zdenca na dječje igralište
 3. Tržnica Volovčica na Borongajskoj ulici, iscrtavanje pješačkog prijelaza
 4. Zapoljska, Turopoljska, Kriška, Ivanićgradska, Kolarova, iscrtavanje oznake na kolniku za zajedničko prometovanje bicikala i motornih vozila
 5. Raskrižje Zapoljska-Ivanićgradska, Ivanićgradska-Ulica grada Vukovara, Zapoljska-Borongajska, iscrtavanje oznaka za zaustavljanje bicikala na raskrižju(tzv. pomaknuta crta)
 6. Kutinska ulica, ispred kućnog broja 21, zamjena puknutih kanalića
 7. Prilaz Sv. Josipa Radnika, postavljanje ograde oko dječjeg igrališta
 8. Tržnica Volovčica, postavljanje više rasvjete (rasvjetnih tijela)
 9. Iscrtavanje parkirališnih mjesta i postavljanje rasvjete na parkiralištu na Trgu Stjepana Konzula.
 10. Moslovački trg, između Kutinske i Popovačke, zamjena telekomunikacijskog stupa.
 11. Kosorova 1-23, uređenje žardinijera
 12. Park za pse kod Kolarove i Borongajske ulice, uređenje ulaznih vrata u parkirali
 13. Moslovački trg, kod katoličke škole -javni prolaz, postavljanje znaka zabranjenog parkiranja