Maksimir je NAŠ!

VRIJEME JE
za pravu promjenu.

Zeleno lijevi
program za Maksimir

Osim što želimo očuvati zeleni kvart Maksimir, aktivno ćemo raditi na poboljšanju komunalne infrastrukture, uređenju trgova i mjesta okupljanja građana, građenju tržnica te kreiranju i održavanju pješačke i biciklističke infrastrukture.

Naravno, ovo su samo neke od mnogobrojnih točaka našeg programa pa te stoga pozivamo da ga pročitaš i da zajedno sudjelujemo u kreiranju boljeg i ugodnijeg života u našem kvartu!

Maksimir može i treba biti puno više od parka i gradske oaze!

Kandidati za vijeće gradske
četvrti Maksimir

Naši kandidati i kandidatkinje za cilj imaju raditi na unaprjeđenju kvalitete života u gradskoj četvrti Maksimir. Oni su raznoliki, dolaze iz različitih struka i područja rada što im je ujedno i najveća vrlina jer će zajedničkim snagama, uz podršku građana, u svome cilju i uspjeti!

MO "Dinko Šimunović"

Svibor Jančić

Politolog s dugogodišnjim iskustvom rada u Vijeću gradske četvrti Maksimir i zastupnik u Gradskoj skupštini. Sukoordinator kvartovske grupe Maksimir je NAŠ kojeg životni put snažno veže za ovaj dio Zagreba u kojem njegova obitelj živi već generacijama. U svom političkom radu istaknuo se pružanjem podrške građanskim inicijativama u njihovoj samoorganizaciji te zastupanju njihovih stavova u Gradskoj skupštini. Zalaže se za osnaživanje mjesne samouprave kao neposrednog tijela odnosa između građana i procesa odlučivanja te razvoj biciklističke infrastrukture i drudge održive oblike održive mobilnosti.
MO "Dinko Šimunović"

Antonija Letinić

Živi i radi u Zagrebu. Od početka 2000-ih aktivna u nizu inicijativa u kulturi, medijima i civilnom društvu. Vodila i koordinirala niz lokalnih i regionalnih organizacija, inicijativa te međunarodnih projekata u kulturi. Područje interesa i bavljenja su joj kulturna i medijska politika, participacija u kulturi i dostupnost kulture, medijska pismenost i kultura kao prostor inovacije. Sudjeluje u radu platformi Zagreb je NAŠ i Možemo, jer vjeruje da sve što radimo možemo postići samo ako radimo zajedno.
MO Mašićeva

Bojan Nonković

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, vijećnik u MO Mašićeva od 2017. U sklopu rada u Vijeću MO-a poticao je aktivnu participaciju građana na različitim temama, uključujući sprečavanje trovanja pasa i uređenje parka u Švarcovoj na inicijativu grupe 1postozagrad. Profesionalno i volonterski dugi niz godina aktivan je u sindikatima i organizacijama civilnog društva posvećenih promicanju i zaštiti socijalnih prava. Političkim angažmanom na gradskoj razini cilj mu je doprinijeti otvaranju institucija spram građana i demokratizirati njihovo djelovanje.
MO "Eugen Kvaternik"

Lana Lovrenčić

Jedna od sukordinatorica kvartovske grupe Maksimir. U kvart doselila prije 10 godina i od tada njime redovito šeće s obitelji koja uključuje jedno razigrano dijete i dva psa. U kvartovsku grupu se uključila jer vjeruje u političku participaciju i da je aktivno sudjelovanje građana najbolji put za unapređenje i uređenje kvartova u kojima živimo, a smatra da su ideje empatičnog, ravnopravnijeg i zelenijeg društva upravo one koje će naš grad, ali i Hrvatsku učiniti boljim mjestom kako za nas tako i za našu djecu.

Želimir Brala

Diplomirao francuski jezik i književnost i opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Član Izvršnog odbora Antifašističke lige Hrvatske te jedan od pokretača i osnivača Nove ljevice.
MO Dobri Dol

Vera Vince

Studentica arhitekture, sociologije i povijesti umjetnosti. Interdisciplinarno se bavi proučavanjem i planiranjem gradova i njihovih sustava. Od 2020. sudjeluje u radu kvartovske grupe Maksimir je NAŠ, za koju vodi kvartovski Instagram profil. Želja joj je ojačati kanale lokalne samouprave prema građanima i razvoj održivog vođenja i planiranja kako grada, tako i kvarta.

Vladimir Halgota

Sociolog s posebnim interesom za održivu mobilnost, urbanizam i zaštitu okoliša. Uključio se jer želi transparentnu upravu koja uvažava i podupire dijalog među ponekad suprotstavljenim potrebama svojih sugrađana. Želi odlučivanje na temelju argumenata i dokaza, ali i empatije. Vjeruje da je to put kojim možemo učiniti Zagreb i Hrvatsku boljim mjestom za generacije koje dolaze poslije nas.

Kosjenka Grošev

Studentica elektrotehnike, od 2015. godine aktivna članica stranke ZA GRAD koja se 2017. pridružuje platformi Možemo. Sudjelovala u više kampanja na lokalnoj i državnoj razini. Posebno je zanima regulacija prometa, biciklistička infrastruktura i očuvanje zelenih površina u kvartovima.
MO Maksimirska naselja

Ivan Franić

Diplomirani ekonomist, sukoordinator kvartovske grupe Maksimir je NAŠ. Višegodišnjim radom u financijskoj industriji stekao je iskustvo u financijskom, prodajnom i administrativnom području, ali i vještine upravljanja projektima, izradama funkcionalnih specifikacija, praćenja i unapređenja poslovnih procesa i sistematizacijom poslovanja.
MO "Dinko Šimunović"

Ranka Selena Kopun

Magistra socijalnog rada, aktivna u kvartovskoj grupi Maksimir je NAŠ. Želi raditi na razvijanju međugeneracijske solidarnosti u mjesnim odborima te poticati druženja i cjeloživotnu edukaciju stanovnika treće životne dobi u prostorijama MO aktivnostima poput tribina, radionica, predavanja, društvenih igara te klubovima čitanja.
MO Kozjak

Bruno Korica

Student menadžmenta i politologije na Sveučilištu u Glasgowu. Aktivan u radu kvartovske grupe Maksimir je NAŠ od 2020. Uključen u studentsku organizaciju Students for Kids International Projects koja se bavi međunarodnim volonterskim radom na području zdravstvenog odgoja. Uz rad na samim projektima, sudjeluje i u obuci novih članova te kao edukator na godišnjim konferencijama udruge. Također, u posljednjih šest mjeseci, pripravnik je na clean-tech projektu digitalne javne česme.
MO Kozjak

Sanja Bilas

Od 1985. godine živi u Zagrebu. Aktivna u mnogim civilnim udrugama koje se zalažu i promiču jednaka prava za sve i dokidanje diskriminacije u svim oblicima. Najviše se zalaže za promet, posebno biciklističku infrastrukturu, zelene politike i pravo na zdravu hranu svima. Studirala filozofiju i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a prije 6 godina pokrenula vlastiti brend zdrave hrane "Fakat fino" po principima cirkularne ekonomije i zdrave hrane.
Majka, zaljubljenica u prirodu i neumorna u ostvarenju cilja - dobrog života svima.
MO Bukovac

Mateo Štrbić

Psiholog zaposlen kao generalist za ljudske potencijale u IT sektoru. Aktivan u radu kvartovske grupe Maksimir je NAŠ od 2020. godine u kojoj se, između ostalog, bavi kreiranjem sadržaja za društvene mreže. Zalaže se za aktivnu komunikaciju mjesnih odbora prema građanima i obrnuto te izgradnju kvalitetne biciklističke i pješačke infrastrukture.
MO Maksimirska naselja

Luka Papa Stubbs

Studirao društvene znanosti s naglaskom na politologiju i sociologiju na Sveučilištu Glasgow Caledonian. Uključen u rad Možemo i Zagreb je NAŠ od 2020. godine na razini kvartovske grupe Maksimir i radne grupe za promet. Želi raditi na stvaranju održivog i zelenog kvarta, s naglaskom na efikasan i pristupačan javni prijevoz, te razvoj biciklističke infrastrukture. U slobodno vrijeme bavi se glazbom.

“Naš kvart ne čine ulice, zgrade, škole, parkići i klupice. Čine ga ljudi, susjedi, prijatelji s kojima ga dijelimo. Samo mijenjajući naš odnos prema svojoj okolini učinit ćemo Maksimir primjerom kako jedan kvart modernog i zelenog Zagreba treba izgledati.”

 

– Svibor Jančić, nositelj liste za gradsku četvrt Maksimir

Odvoji 3 minute

i podrži nas donacijom!

Aktivnosti

Želiš pratiti kampanju iz prvog reda?

Prati nas na
društvenim mrežama!