Skip to main content

Vijećnik Nikola Zdunić (Zagreb je NAŠ!): Izvještaj s 12. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Volovčica, 24.4.2018.

Dnevni red ove sjednice sastojao se od aktualne komunalne problematike, te pitanja i prijedloga vijećnika/ca.

Prije samog početka sjednice predsjednik VMO-a informirao me kako će moje vijećničko pitanje u vezi kriterija financiranja samostana Bl. Augustina Kažotića biti vraćeno u zapisnik, te da će VMO to pitanje poslati kao poseban zaključak Vijeću Gradske četvrti. Ovo pitanje postavio sam još 27. veljače, no čitajući službene zapisnike 10. i 11. sjednice primjetio sam da je pitanje bilo izostavljeno, na što sam dva puta reagirao, jednom na sjednici i drugi put putem maila.

Prva točka odnosila se na hranilište za mačke kojeg smo kao VMO odobrili na 5. sjednici VMO Volovčica, 10.10.2017. Točka se ponovno našla na dnevnom redu jer udruga SOS za mace traži odgovore kada će VMO postupati u skladu sa zaključkom iz 2017. i financirati postavljanje ograde oko hranilišta, te urediti put do kućica za hranilište. Većina vijećnika i vijećnica usprotivili su se financiranju, na što sam reagirao i rekao da sam prilično siguran da smo u Zaključku o određivanju lokacije hranilišta potvrdili odluku prošlog saziva VMO Volovčica gdje se VMO obvezuje financirati ogradu i put do kućica za hranjenje. Zatražio sam i da odgodimo glasanje o ovoj temi dok ne proučimo zapisnike prošlih sjednica, no na kraju se glasalo o dva prijedloga:

1. VMO je suglasno s financiranjem hranilišta i finacirat će ga iz vlastitih sredstava (samo sam ja bio ZA, ostali protiv ili suzdržani)
2. VMO je suglasno s financiranjem hranilišta, ali će tražiti VGČ da financira radove (većina ZA, ja sam bio suzdržan s obzirom da sam suglasan i oko ove opcije iako smatram da se izglasala kako bi se VMO riješilo odgovornosti koju je preuzelo)

Nakon sjednice sam istražio prošle zapisnike i dokumente vezane uz ovo hraniište i saznao da smo se obvezali financirati ogradu i put do kućica jer smo u cijelosti izglasali Zaključak bivšeg saziva VMO Volovčica, To se jasno vidi u službenom zapisniku 5. sjednice VMO Volovčica i Zaključka bivšeg saziva VMO-a iz 28.3.2017. (vidi slika 1 i 2), a što je izglasano na osnovi odobrenja nadležnog gradskog ureda iz srpnja 2017. O ovome ću obavijestiti predsjednika VMO-a i sve vijećnike i vijećnice. Smatram kako mjesna samouprava treba financirati ovakve projekte i akcije jer su životinje dio našeg kvarta i grada i njihovo zbrinjavanje je javni interes.
Ostale teme sjednice odnosile su se na premještanje kontejnera i nadstrešnice za kontejnere u Kolarovoj 11-17 za što je Čistoća odlučila da zgrada mora sama financirati, zamjene starog drvenog stupa na Moslovačkom trgu, odobravanje uspornika u Kolarevoj ulici i pješakog prijelaza na križanju Kolareve i Borongajske, te informiranje o odluci VGČ-a u vezi odobrenja hranilišta za mačke u Borongajskoj ulici.

Druga točka odnosila se na informiranje o Planu komunalnih potreba. U Plan komunalnih potreba za 2018. za MO Volovčicu ušli su dva prijedloga iz Borongajske ulice: Uređenje prilaznog puta kod Borongajske 100, te izgradnja i asfaltiranje puta od zgrade Borongajska 90.-94. do prostora za kontjnere. Niti meni niti ostalim vijećnicima/ama nije bilo jasno o kakvom se točno Planu radi, niti zašto je samo Borongajska ulica uključena, a kroz raspravu smo shvatili da to nije Plan komunalnih aktivnosti VGČ-a i Plan malih komunalnih akcija koje je VMO donijelo na 10. sjednici. Na samom kraju predsjednik VMO-a nas informirao je što je saznao od Zrinjevca u vezi malih kounalnih akcija. Prvi radovi u sklopu malih komunalnih akcija bit će uređenje jednog od parka u Alfirevićevoj, izgradnja pristupne rampe za osobe s invaliditetom na šetalištu Ranka Marinkovića, te asfaltiranje Racinove ulice.

Slika 1. “Dio zapisnika 5. sjednice o određivanje lokacije hranilišta u Kolarovoj”

Slika 2. “Zaključak o određivanju lokacije hranilišta za mace iz ožujka 2017.”

Slika 3. “Dozvole za ogradu i kulir ploče od nadležnog Gradskog ureda iz srpnja 2017.”