Skip to main content

Širom naše gradske četvrti u javnom prostoru još uvijek stoje grupe spremnika za otpad. Zaista naziv „kantograd“ stoji! Ono što daje lošu sliku nas građana i građanki je što uz pune spremnike i dalje donosimo otpad i odlažemo ga van spremnika umjesto da ga odložimo u odgovarajuće zvono zelenog otoka ili ga vratimo i donesemo ga kad u spremniku bude mjesta. Time bi naš najbliži okoliš bio lijep, ali bi dali i priliku našem komunalnom poduzeću da se prilagodi činjenici da je odjednom milijunski grad krenuo s odvajanjem otpada. Upravo je započet postupak zapošljavanja novih radnika operativaca. Pozdravljamo!

Kućni otpad koji čini miješani kućni otpad, papir, plastiku s metalom, biootpad i staklo odlaže se u odgovarajuće spremnike i sve zajedno ide „pod ključ“.

Nakon godine dana primjene novog modela odvoza otpada sredinom listopada prošle godine, Grad Zagreb odnosno gradonačelnik Tomašević je predstavio više novih mjera za unaprjeđenje sustava odlaganja otpada. Nama ovaj trenutak najvažnije je da će svim sugrađanima koji su do sada ugradili tipizirane boksove na osnovu Rješenja, Grad Zagreb refundirati trošak njihove izgradnje, uzimajući kao mjerilo prosječnu cijenu tipiziranog boksa. Ova mjera ima ograničen rok koji je do kraja 2024. godine.

Sve te informacije kao i način prijavljivanja za izgradnju boksova i refundiranja troškova već izgrađenih boksova mogu se naći na službenim stranicama Grada Zagreba.

Nadalje, zeleni otoci će se zamijeniti polupodzemnim spremnicima, također na trošak Grada. Pozivamo građane da preuzmu mobilnu aplikaciju Razvrstaj-MojZG. Uz obavijest o danu odvoza otpada i objašnjavanja načina pravilnog odvajanja otpada, uskoro će aplikacijom biti moguće naručiti odvoz glomaznog otpada s kućnog praga za građane, dva puta godišnje.

Odlukom, spremnike koji su na ulici, trebamo povući iz javnog prostora u prostor koji kontroliramo kao suvlasnici i korisnici i koji je legalan. Najbolje rješenje je da se spremnici smjeste u smetlarnike. Otpad u urednom i zatvorenom smetlarniku manje smrdi (mogući smrad se može kontrolirati!), a ako nema smetlarnika onda se ide na boksove. Javni prostori za boksove nemaju rezerviranu praznu površinu, već se u tom slučaju prostor mora uzeti od parkinga, nogostupa ili zelene površine. Na boksove se ide ako ne postoji smetlarnik ili je kapacitetom premali. Kako ne želimo kantograd, tako ne želimo ni boksograd!

Mjesto od kuda će davatelj usluge preuzimati od građana otpad odložen u spremnike za koje je zadužio korisnike, jasno je propisan Odlukom:

  • da otpad mora biti zaštićen od trećih osoba,
  • da bude u prostoru pod ključem,
  • da se nalazi na lokaciji obračunskog mjesta,
  • da to kontrolirano mjesto može biti smetlarnik, tipizirani boksevi, individualni boksevi, boksevi prilagođeni fasadi u razizemlji same zgrade, prolazi kroz zgradu, isturene fasade, nadstrešnice, ograde pripadajućih dvorišta i sl., odnosno mjesta koja se praktično mogu dovesti traženoj svrsi i da je sve to smješteno na prostoru nekretnine kojem su vlasnici ili suvlasnici. U nedostatku takvog prostora Grad će dodijeliti javnu površinu, bez najma, besplatno, koja će zadovoljiti pravila i zakon o sigurnosti i opravdanosti.
  • da se u nedostatku dovoljnog prostora u smetlarniku korisnici dodatno odluče za boks u koji se smjeste dodatni spremnici i da po novoj odluci Grada boksove refundira ili plaća Grad.