Skip to main content

Zrak u Novom Zagrebu često je zagađen, pogotovo tijekom zimskih mjeseci. Zagađivača zraka je više i različiti su, ali svakako najpoznatiji zagađivač su PM10 čestice. PM10 čestice su izuzetno sitne tvari različitog kemijskog sastava koje prodiru duboko u pluća, pa čak i krvotok. Izazivaju napadaje astme, a tijekom duge izloženosti ili izloženosti visokim koncentracijama mogu izazvati i rak. Svaka koncentracija je štetna.

Izvori PM10 čestica su brojni, primarni izvor je upotreba drva za ogrijev, dok drugi uključuju trošenje kočnica i kotača u prometu, građevinske radove na gradilištu, ali i rad drobilica – poput one za građevinski otpad na Jakuševecu. U Zagrebu kućanstva koja koriste drvo za ogrijev čine 74% svih emisija PM10. Većina tih kućanstava nalazi se u gradskim četvrtima Trešnjevka – sjever, Trnje i Donji grad. 

Koncentracija PM10 čestica najviša je tijekom zimskih mjeseci. U Zagrebu sve postaje za kvalitetu zraka, pa tako i one u Dugavama i Sigetu, mjere oko 50 dana godišnje s prekoračenjem dopuštenih koncentracija PM10 čestica. Većina tih dana je tijekom zime, s niskim temperaturama kada je potrebno više grijati. Niska temperatura zraka spriječava cirkulaciju, a pogoduje i stvaranju magle, a oba faktora doprinose duljem zadržavanju PM10 čestica u zraku.

Kako bi smanjili koncentraciju PM10 čestica zimi potrebno je ulagati primarno u mala kućanstva koja koriste drva za ogrijev. Potrebno im je omogućiti energetsku obnovu kućanstva – obnove fasada i zamjenu starih peći, ali i energetsku tranziciju na čišće energente poput plina ili omogućiti grijanje putem toplane. Takve investicije su skupe, te većina malih kućanstava ne može ih samostalno priuštiti – Grad Zagreb treba ubrzati proces sufinanciranjem energetske obnove i tranzicije.

Sačuvajmo svoje zdravlje i osigurajmo čist zrak za sve – potaknimo energetsku obnovu Zagreba i smanjimo zagađenje!