Skip to main content

Izvještaj sa 46. sjednice Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever

Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka sjever u utorak 23. 2. 2021. donijelo je Plan komunalnih aktivnosti za 2021. godinu u kojem su planirana sredstva za poboljšanje komunalnog standarda u Gradskoj četvrti, u ukupnom iznosu od 10.363.000,00 kuna.

I ove godine ukazali smo na netransparentno izračunavanje vrijednosti realizacije pojedinih aktivnosti i nerealne iznose koje Grad ne argumentira konkretnim ponudama, a vijećnici nemaju uvid u troškovnike. Također, i ove godine PKA predviđa dodjelu sredstava za Župu Sv. Leopolda Mandića u Golikovoj ulici i to za „uređivanje pastoralnog centra“ u iznosu od 238.000,00 kuna. Ne samo da se za ovu Župu već godinama odvajaju sredstava iz stavke „drugi javni objekti i površine“ upravo u sklopu Mjesnog odbora Dr. Ante Starčević, (konkretno prošle godine, uređivanje pastoralnog centra već je financirano iznosom od 428.000,00 kn!), nego je financranje Župe ove godine predviđeno u Planu komunalnih aktivnosti koji je donesen u jeku epidemije i nakon potresa u ožujku 2020. godine.

U isto vrijeme, škole na području istog Mjesnog odbora u lošem su stanju. Osnovna škola u Voltinom nakon potresa u ožujku više ne smije koristiti svoju školsku dvoranu jer nakon potresa nije sigurna, a djeca satove tjelesne i zdravstvene kulture izvode u prostorima hodnika nadsvođenih staklenim stijenama. Stoga smo predložili da se sredstva namijenjena crkvi preusmjere u obnovu školske dvorane. Za ovaj amandman bilo je 6 od 19 vijećnika i on nije usvojen!

Zbog netransparentnog načina izračuna vrijednosti aktivnosti, u kojem se bez kontrole troše sredstva građana financirajući prenapuhane cifre, i ove godine nismo podržali donošenje takvog Plana komunalnih aktivnosti! S planiranim iznosom bilo bi moguće realizirati puno više od predloženog u ovoj tablici, kada bi javna nabava tražila najprihvatljivije, a ne podobne ponude.

Na sjednici su, na naše inzistiranje, bile i predstavnice ZET-a kako bi odgovorile na zahtjeve građana (400 prikupljenih potpisa peticiji Prugom bez vibracija!) koji duž Tratinske i Ozaljske od potresa osjećaju pojačane vibracije. Osim što smo potvrdili da mjerenja vibracija rade u tramvaju i ne planiraju ih provesti na ovoj relaciji na građevinama, saznali smo i da pokušavaju smanjiti brzinu tramvaja iako ponekad bez uspjeha. Uz to, u ovoj godini ne planiraju obnovu navedene dionice u cijelosti, osim u djelu oko Remize i kod Cibone, iako tamo nema stambenih zgrada. „Ovo im nije prioritet“, više puta su naglasili odgovarajući na pitanje kada se planira obnova bivše Končareve. Odgovor na pitanje o konkretnom datumu sanacije nismo dobili. Zaključak je Vijeća da i dalje tražimo službeni izvještaj o do sada učinjenom, kao i konkretnom planu sanacije te smanjenje i kontrolu brzine dok do sanacije ne dođe. Jedini koji su se izjasnili protiv ovog zaključka bili su vijećnici iz HDZ-a jer smatraju kako se radi samo o subjektivnom doživljaju građana!(?)

Jednoglasno je donesena odluka o povratku triju zakupljenih parkirnih mjesta u Cerničkoj u javnu uporabu (peticiju je potpisalo oko 100 građana), kao i ona o postavljanju sata u Parku Kate Šoljić.

Pod točkama razno nismo dobili odgovor na pitanje kakve se mjerenja izvode na Fallerovom šetalištu te će se poslati upit Gradskom uredu za izgradnju. Tražili smo da se podrži i peticija koju je potpisalo 157 roditelja Osnovne škole Voltino te će se od Sektora za promet Gradskog ureda za izgradnju tražiti komisijski pregled kako bi izvršili uvid i napravili plan radova vezano uz prijedloge roditelja za sigurnost djece u prometu. Na inicijativu građana tražili smo da se aktiviraju Komunalni redari i Gradski ured za izgradnju kako bi urgirali vezano uz adrese na kojima se nalaze ruševne građevine. Uz to, odgovor na pitanje zašto nema ugibališta na autobusnoj stanici u Selskoj, preko puta Doma za starije, jest da je grad prodao zemljište, koje bi se za to trebalo koristiti, privatnom vlasniku!(? ?)

Ovo je predzadnja sjednica u ovom sastavu i iskreno se nadamo da će novi sastav, kao i nova vlast, raditi na transparentnoj izradi troškovnika, financijskom podržavanju javnih objekata (škola), umjesto privatnih (crkva), kao i na kontinuiranom dijalogu s građanima koji bi kao glavni financijeri gradskih struktura trebali imati i glavnu riječ!

Sve dokumente 46. sjednice Vijeća gradske četvrti Trešnjevka sjever možete pronaći OVDJE!